NMP Oborska: Bolesna Matko łaskami wsławiona [mel.->]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 03-11-2013, 12:52:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

(Nuta jak: "Serdeczna Matko" lub "Kto się w opiekę")

1. Bolesna Matko łaskami wsławiona,
u Karmelitów w Bydgoszczy zjawiona,
z tamtąd do Obór przeniesiona cudem,
zlituj się, zlituj nad dobrzyńskim *) ludem.

2. W Oborach teraz pośród nas przebywasz,
z miłym Jezusem spólnie odpoczywasz,
dokąd z różnych stron wierni przybywają,
i w utrapieniu ulgi doznawają.

3. Chorzy, kalecy, skoro nawiedzili
z wiarą to miejsce, zdrowi powrócili;
W różnych potrzebach ciężko zasmuceni,
przez Twą przyczynę byli pocieszeni.

4. I my ku Tobie z ufnością wzdychamy,
uproś nam, uproś, czego pożądamy;
spraw, niech nie znamy, co głód, ogień, wojny,
niech rok za rokiem płynie nam spokojny.

5. Nie opuszczaj nas w cierpieniach, w niedoli,
wyrwij nas Matko! z czartowskiej niewoli;
spraw, niech się chronim życia występnego,
uproś nam łaski Pana niebieskiego.

6. Gdy susza piecze ― daj siewom ochłodę,
a gdy sprzątamy ― wyjednaj pogodę;
choroby, grady, zarazy odwracaj,
módl się za nami, w łaskę nas zbogacaj.

7. Wyjednaj zdrowie i pomyślność wszelką,
zgodę z sąsiadem i cierpliwość wielką,
w godzinę śmierci nie odmów opieki,
za co Cię będziem uwielbiać na wieki. Amen.

*) Gdzieindziej ,,nad wiernym Ci ludem"

W Oborach 8. Maja 1866 r.
Ks. M[aciej] S[moleński]


za: ks. M. Smoleński, Cztery kościoły w ziemi dobrzyńskiej, Lwów 1869, ss. 7nn.