Paweł Apostoł, św.: Niezbadany ślad [na dzień Nawrócenia (25 stycznia)] [nuty]

Zaczęty przez marian7, 01-03-2008, 17:21:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Niezbadany ślad Twych dróg, o Stwórco nasz łaskawy!
Nie zgłębionyś w czynach Bóg i tajne są Twe sprawy:
Co zamieniasz wrogów na Swych wiernych sług,
Cudem pomagasz dotrzeć do niebieskich progów.

Otwórz skarby łaski Twej, o Boże miłosierny,
Łaskę Twoją na nas zlej, tak błaga lud Twój wierny:
Dobroć Twa bez miary, Boże Ojcze nasz!
Udziel silnej wiary, niech się spełnią Twe zamiary.

M: Ks. W. Świerczek, 1911 r. - (Siedl. 4)

czytane