Panie, jam niegodzien tego [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 06-02-2014, 16:10:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: K. Olszewski
M.: X. A. Chlondowski


1. Panie, jam niegodzien tego,
Byś zamieszkał w sercu mem;
Lecz na rozkaz słowa Twego,
Ciebie o to prosić śmiem.

2. Śmiem Cię proszić Zbawicielu,
Byś uzdrowił duszę mą
Z mych nałogów, grzechów wielu,
Byś ją wziął w opiekę swą.

3. Ty, co całą mą istotę
I mą nędzę dobrze znasz,
Udziel mi miłości cnotę,
Bym Cię kochał Boże nasz.

4. Udziel skruchy i żałości,
Za mój każdy grzeszny błąd,
Bym żałował za me złości,
Zanim stanę przed Twój sąd.


za: Kaz[imierz] Olszewski, Panie, jam niegodzien [w:] Ks. Antoni Chlondowski SDB, Dwanaście pieśni eucharystycznych na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem organu, Oświęcim 1913, s. 12, [Imprimatur Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie].


Hrabia Radwan

Nuty cd.: