O Jezu słodki, dobry mój Panie [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 06-02-2014, 20:00:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: X. P. Kutyba T.J.
M.: X. A. Chlondowski S.D.B.


1. O Jezu słodki, dobry mój Panie,
O! ja już słowom Twym wierzę;
Za Twoje wielkie, Boże kochanie,
Masz serce, wszystko w ofierze.

2. Chcesz się połączyć ze mną, mój Boże,
Choć Tyś Bóg, a ja proch mały.
Przyjdź, ja Ci serce swoje otworzę,
Przyjdź Jezu, przyjdź Królu chwały!

3. Za Twoją miłość kocham Cię wzajem,
I serce składam Ci czyste;
A Ty mi, Jezu, już tu bądź rajem,
I w niebo przyjm mię gwiaździste.


za: Xiądz Piotr Kutyba, O Jezu słodki!, [w:] Ks. Antoni Chlondowski SDB, Dwanaście pieśni eucharystycznych na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem organu, Oświęcim 1913, s. 13, [Imprimatur Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie].