Najświętszej Duszy Pana Jezusa - Chrystusowej Duszy chwała [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 07-02-2014, 12:56:30

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: ks. M. Jeż
M.: ks. F. Walczyński


1. Chrystusowej Duszy chwała!
Ludy nieście Jej hołd swój!
Niech zawoła ziemia cała:
Chrystus, Pan mój i Bóg mój!
Ten, który na śmierć krzyżową
Za nas się prowadzić dał,
Na ołtarzu dziś na nowo
Ofiarą się dla nas stał!

2. Jezusowej Duszy chwała!
Pieśń serdeczna niechaj brzmi,
Jej to miłość zrozumiała
Nasze smutki, nasze łzy,
Niegdyś Bóg-Dziecina mała
Dzielił z nami życia trud,
A dziś jako Hostja biała
Karmi i cieszy swój lud.

3. Chrystusowi cześć na wieki!
On nasz Ojciec, On nasz Bóg.
jego wszechmocnej opieki
Nie weźmie nam żaden wróg.
Dusze w darze Mu niesiemy,
Ślubujemy wierność Mu,
W jego łasce wytrwać chcemy
Aż do ostatniego tchu!


za: Ks. M. Jeż, Pieśń I. Chrystusowej Duszy chwała..., [w:] ks. Franciszek Walczyński, Pieśni ku czci Najśw. Duszy Chrystusowej, s. II, Tarnów 1928.