Najświętszej Duszy Pana Jezusa - Duszo Boga — Zbawcy, Pana [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 08-02-2014, 14:42:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: ks. M. Jeż
M.: ks. F. Walczyński


1. Duszo Boga — Zbawcy, Pana,
Cudny kwiecie rajskich róż,
Za wzór duszom ludzkim dana,
Najpiękniejsza z wszystkich dusz.
Pokłon korny Ci niesiemy,
Ślubujemy służyć Ci,
Kochać Cię nad wszystko chcemy
Cierpieć godnie dla chwały Twej!

2. Z Ciałem Bożem Tyś złączona
Przez Wcielenia wielki cud
I w około spromieniona
Aureolą wszelkich cnót!
Spójrz na dusz naszych ubóstwo,
Wzrusz się nędzą naszą, wzrusz!
Zlej łask i cnót Swoich mnóstwo,
Na każdą z człowieczych dusz!

3. Już w dwunastym roku życia
Roztaczałaś wiedzy blask
I w słuchaczy Swych z ukrycia
Siałaś perły swoich łask!
Spuść światło w nasze umysły,
Ześlij Ducha z niebios bram,
By kajdany błędu prysły,
Słońce prawdy zapal nam!

4. Tyś w Ogrojcu smutną była
Na wspomnienie naszych win,
Tys modlitwą się krzepiła,
By ofiarny spełnić czyn.
Daj nam w smutku pocieszenie,
Daj wytrwanie pośród mąk,
Osłodź modlitwą cierpienie,
Nie wypuść nas ze Swych rąk!

5. Tyś w otchłani Ojcom Świętym
Radość Bożych wniosła sług
I w triumfie niepojętym
Wwiodłaś ich w niebieski próg!
Otwórz nam niebios podwoje,
Daj w ojczyźnie ujrzeć Cię,
Daj oglądać chwałę Twoją,
Pozwól dzielić szczęście Twe!


za: Ks. M. Jeż, Pieśń III. Duszo Boga — Zbawcy, Pana..., [w:] ks. Franciszek Walczyński, Pieśni ku czci Najśw. Duszy Chrystusowej, s. VI, Tarnów 1928.