Najświętszej Duszy Pana Jezusa - O Przenajświętsza Duszo Chrystusowa [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 08-02-2014, 14:55:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: ks. M. Jeż
M.: ks. F. Walczyński


1. O Przenajświętsza Duszo Chrystusowa,
Ożywiająca Jego ludzkie Ciało,
Świątynio żywa Przedwiecznego Słowa,
Nieba i ziemi rozkoszy i chwało!
Zlej łask Swych zdroje na wszelkie stworzenie,
Daj duszom naszym przez Cię odrodzenie!

2. Tyś Boga Ojca najdroższem stworzeniem,
Syna Bożego najwspanialszym tronem,
Ducha Bożego, przenajczystszem tchnieniem,
Obrazem Bóstwa przebłogosławionym.
Zlej łask Swych zdroje na wszelkie stworzenie,
Daj duszom naszym przez Cię odrodzenie!

3. Spójrz na dusz ludzkich straszne zeszpecenie,
Na rysów Bożych przez grzech w nich zatarcie,
Powszechne dzisiaj w świecie spustoszenie,
Ojczyzny naszej wewnętrzne rozdarcie.
Zlej łask Swych zdroje na wszelkie stworzenie,
Daj duszom naszym przez Cię odrodzenie!


za: Ks. M. Jeż, Pieśń IV. Przenajświętsza Duszo Chrystusowa..., [w:] ks. Franciszek Walczyński, Pieśni ku czci Najśw. Duszy Chrystusowej, s. VIII, Tarnów 1928.