Najświętszej Duszy Pana Jezusa - Przypatrz się duszo Duszy Jezusowej [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 08-02-2014, 15:36:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: ks. M. Jeż
M.: ks. F. Walczyński


1. Przypatrz się duszo Duszy Jezusowej,
Dla cię w Ogrojcu na męki gotowej,
Rozważ jej trwogę, smutek i katusze
Ku swojej skrusze.

2. Widzi tam Jezus ludzkie przewinienia,
Wszelakie grzechy, zbrodnie, wykroczenia,
Za które ponieść ma męki ofiarę
I śmierci karę.

3. Choć dobrowolnie na Siebie je bierze,
Choć pragnie cierpieć ochotnie i szczerze,
Wstrętny ich widok Serce Jego kraje,
Ból Mu zadaje.

4. Widzi tam każdy moment Swojej męki,
Jaka Go czeka z nieprzyjaciół ręki,
Choć gotów cierpieć, lęka się i trwoży
Baranek Boży!

5. Widzi tam ludzkość zuchwałą i hardą,
Która Mu za miłość odwdzięczy się wzgardą
I mimo Jego krzyżowej ofiary
Nie ujdzie kary.

6. Widzi Judasza, co go wkrótce zdradzi,
Jak tłum siepaczy już k' Niemu prowadzi
I pocałunkiem zdradnym Mu zapłaci
Za miłość braci.

7. Choć ręka katów jeszcze Go nie tknęła,
Już krew kroplami z czoła Mu spłynęła,
Z ust leci skarga, co do głębi wzrusza:
Smutna Ma dusza!

8. Zdumiona patrzy nań Aniołów rzesza,
Jeden z nich w smutku czule Go pociesza.
Już pokrzepiony modlitwą powstaje,
Pojmać się daje.

9. O zapłacz duszo ma krwawemi łzami,
Nad swą ślepotą, nad swemi grzechami.
Niechaj ci smutek Jezusowej duszy
Zmiękczy i skruszy.


za: Ks. M. Jeż, Pieśń V. Przypatrz się duszo Duszy Chrystusowej, [w:] ks. Franciszek Walczyński, Pieśni ku czci Najśw. Duszy Chrystusowej, s. VI, Tarnów 1928.