Matki Bożej Bolesnej (15 IX) - Matko Bolesna, Twe oczy zwróć

Zaczęty przez Mira, 10-09-2007, 23:26:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Matko Bolesna, Twe oczy zwróć 
Ku mojej nędzy, niedolę skróć,
Ty wiesz co boleść, co skargi, szloch.
Przed Tobą Matko korzę się w proch.

Tyś bowiem siedmiu doznała ran,
Kiedy na krzyżu, konał nasz Pan.
Całe Twe życie bolesna nić,
Kielich goryczy musiałaś pić.

Spójrz na mą boleść co serce drze,
Jak łzy zraszają źrenice me,
Ucz mnie cierpliwie tu znosić ból,
Prowadź przez próby do niebios pól.

Gdy w mojej duszy wre krwawy bój,
Ty moje rany litośnie gój,
Wlej w nie balsamu niebiański dar,
Miłości Bożej zapal w niej żar.

Morgan13

1.Matko Bolesna, swe oczy zwróć, Na naszą nędzę swe oczy zwróć,
Całe twe życie bolesna nić, Goryczy kielich musiałeś pić.

2.Tyś bowiem siedmiu doznała ran, Kiedy na krzyżu, konał nasz Pan.
Całe Twe życie bolesna nić, Kielich goryczy musiałaś pić.

3.Spójrz na mą boleść co serce rwie, Jak łzy zraszają źrenice me,
Ucz mnie cierpliwie tu znosić ból, Prowadź przez próby do niebios pól.

4 Gdy w mojej duszy wre krwawy bój, Ty moje rany litośnie gój,
Wlej w nie balsamu niebiański dar, Miłości Bożej zapal w niej żar.

5.Matko Bolesna, tyś Matką nam, Siebie nam z krzyża dał Jezus sam;
Prowadź nas, prowadź pod Jego krzyż, By serce nasze pociągnął wzwyż.

6.Matko Bolesna, ulituj się, Ratuj umarłych, błagamy Cię,
Twe święte serce przeszywa miecz, Dusz naszych rany, o Matko, zlecz.

7. Matko Bolesna, gdy przyjdzie kres Życia naszego wśród woli łez,
Dodaj nadziei w momencie tym I racz pojednać z Synem Twym.

8. Matko Bolesna, wspomóż tych dusz, Co pożegnali tę ziemię już,
Co cierpią męki za grzechy swe, Ratuj ich, Matko, błagamy Cię.

9. Matko Bolesna, wszak dzieci twe I za nich Jezus dał życie swe,
Okaż im, Matko, swą świętą twarz – Kogo ratować Ty dobrze znasz.

10. Matko Bolesna, gdy przyjdzie zgon, Gdy nam zadzwoni żałobny dzwon,
A gdy me ciało położą w grób, Niech dusza stanie u Twych nóg.

11.Matko Bolesna, swe oczy zwróć Na nasze życie, niedole skróć.
O Matko nasza, niech serce Twe Wysłucha kornie modlitwy te

Morgan13

2] wersja
1.
Matko Bolesna, swe oczy zwróć, Duszom czyśćcowym cierpienie skróć.
W zasługach Matki Chrystusa ran Prowadź te dusze do niebios bram.
2.
Matko Bolesna, w Ostrej Bramie Sercem bolesnym w ołtarzu lśnisz,
Siedem w nim mieczów boleści tkwi Tyś łez wylała, co Jezus krwi.
3.
Bo nas grzech rani od młodych lat, Jak z mieczem idziem przez cały świat,
Duszę odziera z szat Bożych łask, Serce zabiera radości blask.
4.
To nasza boleść boleścią Twą, Broń nas od grzechu potęgą swą,
Tyś naszą Matką od wieków lat, Miej nas w opiece i cały świat.
5.
Tyś czułe serce matczyne masz, Jego boleści tak dobrze znasz.
Wyrwij z serc naszych okrutny miecz, Ucieczko grzesznych, z ran duszę zlecz.
6.
Ty nas pojednaj ze Synem swym, Okryj nas płaszczem matczynym swym,
By nasze serce, ten Boży dar, Jaśniał czystością aż po nasz zgon.
7.
Matko Bolesna, błagamy Cię, Oddalaj od nas ponury cień.
Niech łaska Twoja wspomaga nas Zawsze i wszędzie, i w każdy czas.
8.
Spójrz, Matko nasza, z niebieskich bram, Jak łzy zraszają źrenice nam.
Ucz nas cierpliwie znosić ten ból, Prowadź te dusze do niebios pól.
9.
Matko Bolesna, wspomóż tych dusz, Co pożegnali tę ziemię już,
Co cierpią męki za grzechy swe – Ratuj ich Matko, błagamy Cię.
10.
Matko Bolesna, wszak dzieci Twe, Iż za nich Jezus dał życie swe,
Okaż im, Matko, swą świętą twarz, Kogo ratować Ty dobrze znasz.
11.
Matko Bolesna, gdy przyjdzie zgon I gdy zadzwoni ostatni dzwon,
Gdy nasze ciało położą w grób, Niech dusza nasza będzie u stóp.
12.
Matko Bolesna, błagamy Cię Skruszonym sercem z płaczem w ten dzień,
Oddalaj od nas czartowski cień, Weź moją duszę w ostatni dzień.
13.
Prowadź nas, Matko, do niebios bram, Pojednaj z Synem, błagaj go tam!
Bo za nas Jezus dał życie swe, Przeproś go, Matko, za dzieci Twe

Morgan13

3) wersja
1.Matko Bolesna, swe oczy zwróć Ku naszej nędzy, niedolę skróć.
Przez twe boleści błagamy Cię, Wysłuchaj prośby, ulituj się.
2.
Matko Bolesna, tyś Matką nam, Siebie krzyżować dał Jezus sam.
Prowadź, ach, prowadź pod Jego krzyż, By serce nasze pociągnął wzwyż.
3.
Tyś bólów siedem doznałaś ran, Kiedy na krzyżu konał nasz Pan.
Twe święte serce przeszywa miecz Dusz naszych rany, o Matko, zlecz.
4.
Matko Najświętsza, gdy przyjdzie kres Życia naszego wśród ludzi też,
Dodaj pomocy w momencie tym I racz pojednać z Synem Twym.
5.
Matko Bolesna, swe oczy zwróć, Duszom czyśćcowym cierpienia skróć.
W zasługach Matki Chrystusa ran Wprowadź te dusze do niebios bram