Bogurodzico! Gdy pod ciosami [nuty]

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 05-02-2014, 13:30:29

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

T.: K. Podwysocki
M.: O. M. Żukowski


1. Bogurodzico! Gdy pod ciosami
Niedoli duch nasz chwieje się, łamie,
Gdy nam omdlewa pod krzyżem ramię,
Gdy nam omdlewa pod krzyżem ramię,
Módl się za nami!

2. Gdy zuchwałemi bluźni ustami
Fałszywy prorok ludów świątyni,
I mrok i obłęd po ziemi czyni,
I mrok i obłęd po ziemi czyni,
Módl się za nami!

3. Gdy oko nasze zalane łzami,
Już promienistej ni dojrzy tęczy,
Duch się nie korzy, lecz skargą jęczy,
Duch się nie korzy, lecz skargą jęczy,
Módl się za nami!

4. Gdy z rozbitemi burzą piersiami
Nam przyjdzie zrzucić doczesne pęta,
W godzinę śmierci, o Matko święta,
W godzinę śmierci, o Matko święta,
Módl się za nami!


za: Klemens Podwysocki, Módl się za nami, [w:] Otton Mieczysław Żukowski, Pieśni Marjańskie, Zeszyt 1, post 1933, s. 19.