Męka pańska (II)

Zaczęty przez Pius, 26-01-2015, 01:06:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pius

Kyrie elejson, Chryste elejson
Chryste ułysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Jezu, Synu Boga żywego, - Zmiłuj się nad nami.
Jezu, odkupicielu Narodu ludzkiego,
Jezu, z Nieba na świat zesłany,
Jezu, z Ducha Świętego poczęty,
Jezu, z Panny czystèj narodzony,
Jezu, w żłobie położony,
Jezu, od Symeona ofiarowany,
Jezu, od trzech Królów za Boga uznany
                               i przywitany,
Jezu, od Heroda prześladowany,
Jezu, w Kościele znaleziony,
Jezu, czterdzieści dni poszczący
Jezu, dla grzechów naszych na śmierć
                               wydany,
Jezu, od Judasza zaprzedany
Jezu, w Ogrójcu się modlący,
Jezu, krwawym potem oblany,
Jezu, smutkiem napełniony,
Jezu, poimany i związany
Jezu, od uczni opuszczony,
Jezu, przed Annaszem stawiony,
Jezu, policzkiem zelżony,
Jezu, od Kaifasza sądzony,
Jezu, boleśnie policzkowany,
Jezu, od Piotra nieprzyznany,
Jezu, przed Piłatem wzgardzony,
Jezu, na pośmiech w białą szatę ubrany,
Jezu, na biczowanie skazany i zelżywie
                                  obnażony,
Jezu, okrutnie biczowany,
Jezu, wszystek kwią oblany,
Jezu, cierniem ukoronowany,
Jezu, nielitościwie zraniony,
Jezu, od Żołnierstwa pogębkowany,
Jezu, w Purpurę obleczony,
Jezu, pod Krzyżem ciężko upadający,
Jezu, na Krzyżu przybity,
Jezu, na Krzyżu podwyższony,
Jezu, między łotry policzony,
Jezu, na Krzyżu pragnący,
Jezu, żółcią i octem napojony,
Jezu, za nieprzyjacioły się modlący,
Jezu, wręce Bogu Ojcu Ducha oddający,
Jezu, z boleścią umierający,
Jezu, okrutnie zamordowany,
Jezu, włócznią przebodzony,
Jezu, z Krzyża złożony,
Jezu, w grobie z płaczem położony,
Jezu, któryś przez Krzyż świat odkupił,
Jezu, któryś przez Krzyż grzechy nasze
                              zgładził,
Jezu, któryś przez Krzyż niebo otworzył
Jezu, któryś przez Krzyż moc czartowską skruszył.
                                 Zmiłuj się etc.
Jezu, któryś przez Krzyż Ojców Ś. Ś. wybawił.
                                 Zmiłuj się etc.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata:
                             Przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata:
                             Wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata:
                             Zmiłuj się nad nami.
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Za: Śpiewy nabożne dla użytku Katolików Archi-Dyecezyi Gneźnieńskièj i Poznańskièj zebrane przez X. B. Bogedain
Ileż razy płakałem słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczucie pobożnego oddania.
                                            -św. Augustyn z Hippony