Przyjdź o Stwórco! Duchu Panie

Zaczęty przez Pius, 04-03-2015, 23:33:40

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pius

PIEŚŃ I.

   1. Przyjdź o Stwórco! Duchu Panie, Nawiedź dusz
naszych mieszkanie, Niech łaska Twoja wspomoże, Ser-
ca któreś stworzył Boże, Tyś Pocieszyciel nazwany,
Za dar od Boga zesłany, Tyś źródło, ogień, kochanie,
I duchowe pomazanie.
   2. Siedm darów są Twéj skarbnicy, Tyś palec Ojca
prawicy, Tyś obietnica Ojcowa, Wiernych języków
wymowa, Oświecaj zmysły światłością, Napełniaj ser-
ca miłością, A słabość ciała naszego, Utwierdź mocą
daru Twego.
   3. Znieś nieprzyjaciół i zwady, Daj pokój i zdrowe
rady, Niech znamy Twoją obronę, Oddal wszystko złe
na stronę, Przez Cię niech Ojca poznamy, Syna Jego
wyznawamy, I Ciebie Ducha świętego, Od obu pocho-
dzącego.
   4. Chwała Ojcu najwyższemu, Synowi zmartwych-
wstałemu, Z Duchem świętym niechaj będzie, Teraz i
na wieki wszędzie, Amen.

Za: Kantyczka, w Bochni, nakładem i drukiem Wawrzyńca Pisza, 1868
Ileż razy płakałem słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczucie pobożnego oddania.
                                            -św. Augustyn z Hippony

Nix2

Odświeżę troszkę ... ;-)
Czy to jest tłumaczenie Hymnu nieszpornego Veni Creator - który wg. niektórych źródeł miałby ułożyć
mnich Rhabanus Maurus w IX wieku ?

Jeśli tak, to jest kilka polskich przekładów...

knrdsk1

#2
Faktycznie, wygląda jak kolejne tłumaczenie hymnu Veni Creator Spiritus.
Dodałem do spisu: http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,855.msg3405.html#msg3405