Śpiewnik kościelny i katechizm diecezji chełmińskiej [on-line DjVu]

Zaczęty przez zolwikolew, 18-03-2015, 13:08:08

Poprzedni wątek - Następny wątek

zolwikolew

Najdawniejszy polski śpiewnik kościelny i katechizm diecezji chełmińskiej:
http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=44304
Ze wstępu x. A Mańkowskiego:
"Oryginał, który mam pod ręką, jest już nowem wydaniem z r. 1696. Kiedy pierwsze wyszło, niewiadomo, zapewne za biskupa Olszowskiego (1662-74). Było ono przeznaczonem nie tylko dla kościołów katolickich w Prusiech Książęcych (Turowo, Łęck, Przełęk, Białuty), ale ponieważ z Prus Książęcych katolicy chodzili do bliskich zborów luterskich (Lipowo, Marwałd, Dąbrówno, Glaznoty itd.), bo im się podobał śpiew polski, przeto i w pogranicznych Księstwu kościołach katolickich polskie pieśni mszalne zaprowadzono."
Może jeszcze obrazek karty tytułowej:
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum