O ubóstwione Pana mego Ciało

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 23-04-2017, 21:28:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. O ubóstwione Pana mego Ciało!
Gdy wspomnę żeś się tak utaić chciało,
Wstyd mnie że ani z oczu łez nie leię;
Ani zapałem Świętym nie topnieię;
A na wzór skały
Trawię wiek cały.

2. Tu mi coś tylko mógł, o Boże daiesz;
Tu z Bóstwem, Duszą, Ciałem, Krwią zostaiesz:
Tak się ukrywasz, abyś był poznany;
Wielbię Wszechmocność Twą Panie nad Pany,
Gdy dla mnie cała
Tu się zebrała.

3. Nie masz tu Chleba ni wina istoty;
Same ich tylko obrałeś przymioty;
Abyś tym mocy niepojętey Cudem
Ściśley z wybranym siebie łączył ludem:
Tu niepoięta,
Mądrość zamknięta.

4. Mamy Niebieski Stół, mamy Ofiary,
Boskiey prawdziwie godne Ręki Dary:
Wszystko na wszystkich z tąd się zlewa z niemi;
Każdy obfitość, ku swoiey na ziemi
Bierze potrzebie
W Anielskim Chlebie.

5. O Serce Święte? Tyś ci to sprawiło;
Tyś się otworzyć dla mnie dozwoliło:
Z Ciebie nam Łaski, z Ciebie nam Nadzieie,
Z Ciebie to morze litość swoią leie
Miłosney sprawy,
Potoku krwawy!

6. Ogniu miłości Tyś go nam rozszerzył;
Tyś natężoną i siłą uderzył;
By nas obmywał, nasycał, i poił,
Krzepił, połączył, uzdrawiał, i goił,
J to obiawił,
Czymby nas zbawił.

7. O Serce Serce! Z Niebieskiego Daru
Udziel iskierki Świętego pożaru;
Niech się rozpalę nim; niech cały tleię:
Nad tym ia ięczę i nad tym boleię;
Że cię tak mało
Moie kochało.

8. Z żalem uznaię wielkość moiey winy:
Już odtąd życia moiego godziny
Wetować będą opłakaney straty
Żem Cię długiemi nie miłował laty,
Dobroć twa Boże
Niech mnie wspomoże.

za: Sz. Majchrowicz, Cel miłosci naszey, serc naszych jedyna pociecha w tym mizernym życiu, Nayświętsze Jezusowe Serce : o tym obiasnienia i sposoby do miłości ku Niemu tudzież nabożeństwa naymilszego Bogu, nayprzyiemnieyszego Niebu, naypożytecznieyszego nam [...], Kalisz 1781, s. 127-130.

lukkas

=======================================