Pieśniolotek SEPTUAGESIMAE - jakie pieśni podczas mszy Przedpościa i Wiel.Postu?

Zaczęty przez Martinus, 10-02-2008, 10:46:30

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Wigilia Paschalna (8 kwietnia 2023), Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, godz. 16:00, Obrzędy w Klasycznym Rycie Rzymskim Pre '55; C: X Wiktor T., m:9; org: TN.; s: KZ, TD, LT, ŁukCzar

Kantyk  po IV czyt: Cantemus Domino (wg nut ŁC / KZ+TD);
Kantyk po VIII czyt: Vinea facta est (wg nut ŁC / KZ+LT);
Kantyk po XI czyt.: Attende coelum (wg nut ŁĆ / KZ+TD / ŁC / KZ+LT);

Przed  święceniem wody chrzcielnej, w procesji do chrzcielnicy: Resp: Sicut Cervus (ŁC / KZ+TD);
Pokropienie wodą po obrzędach jej poświęcenia a przed dodaniem świętych olejów: Com przyrzekł Bogu (2 zwr., z powtarzaniem);
Po wlaniu olejów do wody chrzcielnej, w czasie powrotu do praesbiterium & prostracji: Litania do Wszystkich Świętych (Zdwojone wezwania: ŁC / KZ);

Msza Święta Wigilii Paschalnej:
Kyrie (Msza I)
Gloria (Msza VIII)
Śpiew przed Ewangelią: 3x Alleluja, następnie: Confitemini Domino / V: Laudate Dominum
Offertorium: Zwycięzca śmierci (całość);
Sanctus (Msza VIII)
Komunia: Chrystus zmartwychwstan jest (całość) / Otrzyjcie już łzy płaczący;

Nieszpory: Alleluja / Ps 116;       
                  Vespere autem sabbati / Magnificat (interludium organowe przed Gloria Patri).

Ost. Ewang: Regina coeli
Po ost. Ewang: Te Deum (inton) / Ciebie Boga wysławiamy (całość)

Kamilg0

31.03.2023, Piątek - V Tydzień Wielkiego Postu

Droga Krzyżowa:

Przed: Mój Mistrzu
W. Witaj, krzyżu zwycięski
Z. Panie, Ty widzisz

Msza Święta:

W. Jezu Chryste, Panie miły
Pd.: W krzyżu cierpienie
K. Pan Jezus grzechy nasze
U. Sacrum Silentium
Z. Wisi na krzyżu

Kamilg0

01.04.2023, Sobota - V Tydzień Wielkiego Postu

W. Krzyżu, mój krzyżu
Pd.: Jużem dość pracował
K. Jezusowi cześć i chwała
U. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z. Dobranoc, głowo święta

Kamilg0

02.04.2023, Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

W. Wjeżdża, Król nasz, Jezus cichy
Poświęcenie palm: Hosanna Synowi Dawidowemu
Pd.: Ludu, mój ludu
K. Oto Jezus umiera
U. Króla wznoszą się znamiona
Z. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz

Gorzkie Żale:

Przed nabożeństwem: 1) Zawitaj, Ukrzyżowany
2) Krzyżu Święty, nade wszystko
W. Zbliżam się w pokorze
Gorzkie Żale cz. III
Święty Boże
Przed tak wielkim Sakramentem
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
Z. Wisi na krzyżu

Kamilg0

03.04.2023, WIELKI PONIEDZIAŁEK

W. Zbliżam się k'Tobie
Pd.: Ogrodzie Oliwny
K. Duszo Chrystusowa
U. Upadnij na kolana
Z. Jezu Chryste, Panie miły

Kamilg0

04.04.2023, WIELKI WTOREK

W. Ty, któryś gorzko
Pd.: Krzyżu, mój krzyżu
K. Witam Cię, witam
U. Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew
Z. Płaczcie, anieli

Kamilg0

05.04.2023, WIELKA ŚRODA

W. Ludu, mój ludu
Pd.: Rozmyślajmy dziś
K. Chrystus cierpiał za nas
U. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z. Już Cię żegnam, najmilszy

Kamilg0

06.04.2023, WIELKI CZWARTEK (Msza Wieczerzy Pańskiej)

W. W krzyżu cierpienie
Pd.: Gdzie miłość wzajemna
K. Pan wieczernik przygotował
Jezusa ukrytego
Panie, dobry jak chleb
U. Ludu kapłański
Przeniesienie NS ciemnicy: Sław, języku, tajemnicę
Przy ciemnicy: Ogrodzie Oliwny

Kamilg0

07.04.2023, WIELKI PIĄTEK

Droga Krzyżowa:

Przed nabożeństwem: Oto Jezus umiera
W. W Swe ramiona mnie weź
Z. Stała Matka Boleściwa

Liturgia Wielkiego Piątku:

Adoracja krzyża: Ludu, mój ludu + Święty Boże
Krzyżu Święty, nade wszystko
Panie, Ty widzisz
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Krzyżu, mój krzyżu

K. Wisi na krzyżu,
Jezu Chryste, Panie miły,
O Krwi najdroższa,
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
U. Sacrum Silentium
Procesja do Bożego Grobu: Odszedł Pasterz od nas
Przy Grobie Bożym: Dobranoc, głowo święta
Gorzkie Żale (wszystkie części)

knrdsk1

Od niedzieli 28 stycznia rozpoczyna się okres Przedpościa - zapraszamy tych, którzy uwzględniają ten czas w liturgii, do dzielenia się informacjami dot. śpiewów wykonywanych na Mszy Świętej. Pozostałych zapraszamy do tego samego od Środy Popielcowej.

knrdsk1

Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna), 28 stycznia 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; c: XIB, m:6; o: AS, s: KZ, TD, KB, LT + ŁukCza;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (TomŁap)

In: Circumdederunt me,
Missa XI (sine Gloria), Credo I;

Czyt: TD;
Gr: Adjutor in opportunitatibus [tonem uproszczonym],
Tr: De profundis clamavi [tonem uproszczonym, poza intonacją i ost. wersem, które wg nut];
Of: Bonum est confiteri / Z rąk kapłańskich (z powt.);
Co: Illumina faciem tuam / U drzwi Twoich (całość),


Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna), 28 stycznia 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 18:00; c: X. Julian N., m: 6; o: brak, Kantor: KZ;

In: Circumdederunt me,
Missa VIII (sine Gloria), Credo III;

Gr: Adjutor in opportunitatibus,
Tr: De profundis clamavi [całość wg nut];
Of: Bonum est confiteri / Kto się w opiekę (3 zwr.);
Co: Illumina faciem tuam / U drzwi Twoich (6 zwr.),

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater / modl. do Św. Michała Arch.

knrdsk1

Wrocław, kolegiata Św. Krzyża, Święto Oczyszczenia NMP (02 lutego 2024, Msza Święta w Vetus Ordo Missae, godz. 18:00; Cel: XIB, m: 11; o: nie dotarł; SCSI: KZ, LT, KB.

Wejście asysty i Modlitwy poświęcenia świec (5 modlitw): Anioł pasterzom mówił (4 zwr. z powt),
Pokropienie Ludu i dystrybucja świec (dystr. tylko ministrantom): Lumen ad revelationem Gentium.

Procesja ze świecami dookoła kolegiaty:
Adorna thalamum / Responsum accepit Simeon / Obtulerunt pro eo Dominno.

In: Suscepimus Deus;
Missa VIII (De Angelis) cum Gloria / Credo III;

Gr: Suscepimus Deus (psalmodią - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Tr: Nunc Dimittis (psalmodią, poza intonacją i ostatnim wersem);
Off: Diffusa est / Przybieżeli do Betlejem (3 zwr., z powt.);
Co: Responsum accepit / Dzisiaj w Betlejem (5 zwr. z powt.) / Tryumfy Króla niebieskiego (3 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina Coelorum.

Po Mszy: Bóg się rodzi (zwr. 1 i ost. z powt.).

knrdsk1

Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna), 04 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: X IB, m:7; o:AS, s: KZ, TD, LT, KB)

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Exsurge quare obdormis Domine;
Missa XI (sine Gloria), Credo I;

Gr: Sciant gentes (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum),
Tr: Commovisti Domine (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem (KZ,TD));
Of: Perfice gressus meos / impr. org
Co: Introibo ad altare Dei / Kłaniam się Tobie (całość),

Zakończenie: Ave Regina coelorum.

knrdsk1

Wrocław, Kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: XIB, m: 7 + 8 kleryków z USA; o:AS, s: KZ, KB, LT; polifonia - Lumen de Lumine

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In:  Esto mihi;

Missa: Missa Ave Regina Caelorum GP Palestriny + Ite: XI, Credo: I;
Czyt: KZ

Gr: Tu es Deus (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum)
Tr: Jubilate Domino (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem)
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / impr. org..
Co: Manducaverunt / Kto się w opiekę (7 zwr.) / Ufam Bogu w nieszczęściu mem (Lumen de Lumine monod)


Zakończenie: Ave Regina coelorum;

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024 , godz. 18:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: X Julian N., m: 4; org. brak; Kantor: KZ.

In:  Esto mihi;

Missa XVIII, Credo III;

Gr: Tu es Deus,
Tr: Jubilate Domino;
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / Czego chcesz po nas Panie (2 zwr.)
Co: Manducaverunt / Kłaniam się Tobie (3 zwr. z powt.);

Zakończenie: Ave Regina coelorum.

knrdsk1

Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Feria Quarta Cinerum (Popielec), 14 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00; C: X Ir, m: 11; o: TomNie., s: KZ, TD, LT;

Wejście asysty - Bądź mi litościw (4 zwr.),
Antyf. do pośw. popiołu: Exaudi nos (Antyf - Vers - Gloria Patri - Antyf),
Posypanie popiołem: Immutemur / Emendemus (Antyfona - wers (KZ) - Attende - Gloria (TD) - Attende) / Posypmy głowy popiołem (całość);

Missa XVIII [sine Credo]; dialog przed prefacją, prefacja i Pater noster w tonie ferialnym;

In: Misereris omnium;
Gr: Miserere mei Deus (Intonacja i szczątkowe zakończenie wg nut, reszta psalmodią);
Tr: Domine, non secundum (psalmodią poza int i 2 wersem; wers 2gi "Adjuva nos Deus" KZ+TD);
Of: Exaltabo te / Boże w dobroci (4 lub 5 zwrotek)
Co: Qui meditabur / Duszo Chrystusowa / W krzyżu cierpienie (3 zwr. wg Siedl '28) / Witam Cię witam (całość, 4 zwr.);
Zakończenie: Któryś za nas (x3)

knrdsk1

Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, I Niedz. Wielkiego Postu, 18 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00; C: X Wojciech Pawlina, m: 3; org. brak; Kantor: KZ (chory).

In: Invocabit me,

Missa XVII, Credo III;

Grad: Angelis suis,
Tr: Qui habitat (wg nut intonacja i  ostatni wers, reszta wersów prostą psalmodią II tonu;

Of: Scapulis suis / Kto się w opiekę (2 zwr.);
Co: Scapulis suis / Witam Cię witam (2 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina coelorum.
Wyjście Asysty: Któryś za nas (x3)

knrdsk1

Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, II Niedz. Wielkiego Postu, 25 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m:8; o: AS, s: KZ, TD.

Przed Mszą (8:30) Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ);

In: Reminiscere;

Missa XVII, Credo I;

Czyt: TD
Grad: Tribulationes [psalmodia, poza częściową intonacją i szczątkowym zakończeniem],
Tr: Confitemini Domino (wg nut jedynie część intonacji (KZ) i ostatni wers (TD), reszta prostą psalmodią II tonu (KZ/TD)- jak zwykle nakazana przez Duszpasterza potrzeba skrótów);
Of: Meditabor / Bądź mi litościw (4 zwr.)
Co: Intellige / Witam Cię witam (całość) / O Krwi najdroższa (3 zwr.);

Adoracja NS:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem;
Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem - Akty uwielbienia

Zakończenie: Ave Regina coelorum;
Wyjście asysty: Któryś za nas (x3)

knrdsk1

Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, III Niedz. Wielkiego Postu, 03 marca 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m: 5; o: AS, s: KZ, TD, KB, LT.

Przed Mszą (8:30) Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ);

Procesja wejścia: W krzyżu zbawienie (2 zwr.)
In: Oculi mei;

Missa XVII, Credo I;

Czyt: TD
Grad: Exsurge Domine [psalmodia, poza częściową intonacją i szczątkowym zakończeniem],
Tr: Ad te levavi (wg nut jedynie część intonacji i ostatni wers (TD), reszta psalmodią VIII tonu (KZ/TD) - jak zwykle nakazana przez Duszpasterza konieczność skrótów);

Of: Justitiae Domine / Ogrodzie Oliwny (3 zwr.);
Co: Passer invenit / Zbliżam się w pokorze;

Zakończenie: Ave Regina coelorum / Jezu Chryste Panie miły [całość, poza zwr. przedostatnią]