Różaniec - Wespazjana Kochowskiego

Zaczęty przez Radek Maj, 24-05-2019, 13:01:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

Radek Maj

PIERWSZEJ CZĘŚCI WESOŁEJ

PIERWSZA TAJEMNICA

Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi

Witaj Matko ze wszech święta,
Którą Trójca niepojęta
Z woli swojej stanowi;
Aby przez Cię nie stworzone Słowo, było narodzone,
Na zbawienie człekowi.
Ojcze nasz.

Jezus, Marya, Józef.

Ciesz się ziemio, i wysokie
Raduj niebo, i głębokie
Morze niech tryumfuje.
Bo rodzeniem Stwórca dziwnem,
I zwyczajowi przeciwnem,
Nam zbawienie gotuje.
Zdrowaś Marya.

Ciesz się Panno pozdrowiona,
I owocem napełniona,
Który wszystek świat zbawi.
W Cię się wcieli Słowo wieczne,
Masz poselstwo dostateczne,
Któreć Archanioł zjawi.
Zdrowaś Marya.

Jak lilia z między głogu,
Tak wybrana tyś jest Bogu,
Miłą oblubienicą.
Prawem dziwnem, mocą wielką,
Przechodzącą mądrość wszelką,
I skrytą tajemnicą.
Zdrowaś Marya.

0 jak szczęsne, i chwalebne,
Bogu miłe, nam potrzebne,
Świętej Panny poczęcie.
Adam łaskę nam utrącą,
Przez Maryą Bóg nam wraca
Żywota przez śmierć wzięcie.
Zdrowaś Marya.

Jak dostojna i czci godna,
Bo grzechowa pierworodna
Zmaza, w niej nie postała.
Ta zamknione grzesznym wrota,
Nam otwiera do żywota,
Ta smoka podeptała.
Zdrowaś Marya.

Córka szczęsna Jachimowa,
Laska żywa Aronowa,
Ustaw boskich stróż czuły.
Fórtka rajska, studnia żywa,
I skarbnica cnót prawdziwa,
Zwierciadło bez makuły.
Zdrowaś Marya.

O nowiny światu dziwne,
Gdzie czystość i nieprzeciwne,
Poczęcie było takie.
Imię Ewa śmierci hasło,
Lecz przez Ave twe zagasło
Już przeklęctwo wszelakie.
Zdrowaś Marya.

Temu wierzyć trzeba snadnie,
Węzła tego myśl nie zgadnie,
Ani go pojąć może.
Więc nie pytam o sposobie,
Bo wiem, wszystko że jest Tobie
Podobno, o mój Boże!
Zdrowaś Marya.

W nię, nad zwyczaj przyrodzony,
Bóg się wcielił niezmierzony,
I w tej zawarł prostocie;
Człowiek Stwórcę, córka rodzi
Ojca, Panna płodem chodzi,
Boga nosząc w żywocie.
Zdrowaś Marya.

Twa pokora i twe cnoty,
Niech dodają nam ochoty,
Panno, Cię naśladować.
Lubo przedtem matki miały
Swe pochwały, dziś ustały,
I musząć ustępować.
Zdrowaś Marya.

Chwata Ojcu, i Synowi, etc.

Ojcze wieczny, bez skończenia,
Jezu źródło zbawienne,
Duchu dawco pocieszenia,
Porusz serca kamienne,
Niechaj godnie czołem biją,
W Trójcy Bogu jednemu,
Że nam raczył dać Maryą,
Ku zbawieniu naszemu. Amen.