O Ciało Boga żywego

Zaczęty przez Owca, 20-06-2019, 14:43:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

Owca

O Ciało Boga żywego,
Jezu Chrysta niebieskiego,
Przymi od nas pozdrowienie,
Nad cię Boga innego nie.

Pozdrowion bądź, Jezu Chryste,
Wziąłeś ciało z Panny czystej,
Zbawienieś ludzkie naprawił,
Pannęś przy jej czci zostawił.

Pozdrowion bądź Zbawicielu,
Nasz miły Odkupicielu,
Krzyżowąś nas męką zbawił,
Z mocy djabelskiej wybawił.

Witaj wierne Boże Ciało,
Iże się nam widzieć dało,
Tak jakoś na krzyżu pniało,
Jegdyś ten świat z jęctwa brało.

Chwała bądź Bogu żywemu,
Synowi jego miłemu,
Chwała bądź Duchowi Świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu.
Amen.

https://youtu.be/pOA8lXDm8d4
AMDG
Ite inflammate omnia!