Najświętsza niebios i ziemi Królowa (NMP Podkamieńska) [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 15-06-2007, 13:19:34

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Cudowny obraz NMP przeniesiony z Podkamienia na Podolu (obecnie Ukraina) do Wrocławia (kościół oo. Dominikanów, p.w. Św. Wojciecha)

1. Najświętsza niebios i ziemi Królowa Najczystsza Panno Matko Jezusowa, Naszego Pani wielowładna kraju, Orędowniczko ludzkiego rodzaju.
2. Tyś Sobie miéjsce ku łask Swych świadczeniu Obrała górę w mieście Podkamieniu, Byś tym sposobniéj zapadłych wéjrzała W grzechu jaskiniach, i łatwiéj dźwigała.
3. A potem Wrocław za mieszkanie nowe Przyjęłaś, wchodząc w progi Czesławowe; Ty, coś poznała drogi serc człowieczych, Naszą do nieba drogę miéj na pieczy.
4. Masz berło w rękach, znać żeś Monarchini, masz w drugiéj Syna, Ten wszystko uczyni Co tylko zechcesz; więc zażyj swéj mocy Ku Twoich wiernych poddanych pomocy.
5. Twoja to własność dać zdrowie schorzałym, Chromym chód, ślepym wzrok, życie zmartwiałym, Ratować wszystkich w potrzebach będących Pewną nadziéją Ciebie wzywających.
6. Czyż może w świecie większy być kaleka, Nędzarz mizerny nade mnie grzesznika? Świat, czart i ciało tak mię zatłumili, Że ledwo tchnienie wolne zostawili.
7. Więc póki jeszcze tchu trochę mam w sobie Z ufnością wołam, Maryjo, ku Tobie  Wspomnij na zaszczyt Twojego imienia Ratuj mnie, Pani moja z Podkamienia.
8. Przebłagaj Boga, niechaj nie pamięta Zbrodni, w których mię trzyma złość przeklęta. Niech się zlituje, bowiem litość Jego Większa, niżeli złość świata całego.
9. Prezentuj swoje i Świętych zasługi A tymi wypłać grzechów moich długi Uproś straconą szatę niewinności Dla macierzyńskiéj u Syna możności.
10. Zjednaj wytrwanie w życiu poprawionym Łaskę skuteczną, aby być zbawionym. A ilekolwiek żyjąc wezwę Ciebie Bądź Dobrodziéjką w wszelakiéj potrzebie.
11. Opatruj żywych bez zbawienia szkody, Zmarłych na wieczne wprowadź dusze gody, Nawróć niewiernych, więźniom uwolnienie
Daj, i strapionym w żalach pocieszenie.
12. Trójcy Najświętszéj, Bogu Jedynemu, Maryi Pannie i niebu całemu
Niech będzie chwała w nieskończone wieki A nam pomyślna korzyść z ich opieki. Amen.

Hrabia Radwan

T.: Stanisław Ledóchowski h. Szaława
M.: "Bądź pozdrowiona Panienko Maryo"


1. Najświętsza niebios i ziemi królowa
Najczystsza Panno! Matko Jezusowa,
Ruskiego Pani wielowładna kraju
Orędowniczko ludzkiego rodzaju.

2. Tyś sobie miejsce ku łask swych świadczeniu
Obrała górę w mieście Podkamieniu,
Byś tem sposobniej zapadłych wejrzała
W grzechu, jaskiniach, i łatwiej dźwigała.

3. Masz berło w rękach, znać żeś Monarchini
Masz w drugiej Syna, ten wszystko uczyni,
Co tylko zechcesz; Więc zażyj swej mocy,
Ku twoich wiernych poddanych pomocy.

4. Twoja to własność, dać zdrowie schorzałym,
Chromym chód, ślepym wzrok, życie zmartwiałym,
Ratować wszystkich w potrzebach będących
Pewną nadzieją Ciebie wzywających.

5. Czy możeż w świecie większy być kaleka
Nędzarz mizerny, nademnie grzesznika,
Świat, czart i ciało, tak mnie zatłumili,
Że ledwo tchnienie wolne zostawili.

6. Więc póki jeszcze tchu trochę mam w sobie,
Z ufnością wołam Maryo ku Tobie:
Wspomnij na zaszczyt swojego imienia,
Dźwignij mię Pani moja z Podkamienia.

7. Przebłagaj Boga, niechaj nie pamięta
Zbrodni, w których mię trzyma złość przeklęta,
Niech się zmiłuje; bowiem litość jego
Większa, niżeli złość świata całego.

8. Prezentuj swoje i świętych zasługi,
A temi wypłać grzechów moich długi;
Uproś straconą szatę niewinności,
Dla macierzyńskiej u Syna możności.

9. Zjednaj wytrwanie w życiu poprawionym
Łaskę skuteczną, żeby być zbawionym,
A ile kolwiek żyjąc wezwę Ciebie,
Bądź dobrodziejką w wszelakiej potrzebie.

10. Opatruj żywych bez zbawienia szkody,
Zmarłych na wieczne wprowadź dusze gody,
Nawróć niewiernych, więźniom uwolnienie,
Daj i strapionym i żalach pocieszenie.

11. Trójcy Najświętszej, Bogu Jedynemu,
Maryi Pannie i niebu całemu
Niech będzie chwała w nieskończone wieki
A nam pomyślna korzyść z ich opieki.

Pieśń ta po raz pierwszy drukowaną była we Lwowie, 1724 roku.


za: o. Sadok Barącz OP  (?), Wiadomość o klasztorze WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu, Lwów 1858, s. 33nn.

knrdsk1

Ta pieśń już od dawna jest i w tym samym dziale - wzbogacona o zwrotkę "wrocławską" i z zamianą "ruskiego (...) kraju" (co miało sens w XVIII w, teraz już raczej nie) na "naszego (...) kraju".
W związku z tym scalam oba wątki.