Stefan Wyszyński, bł.: Błogosławiony Prymas Tysiąclecia [nuty]

Zaczęty przez bazanos, 08-07-2020, 11:49:29

Poprzedni wątek - Następny wątek

bazanos

t.: S. Zygmunt
m.: M. Derentowicz

1. Błogosławiony Prymas Tysiąclecia
Stefan Kardynał, mężny świadek wiary.
Uczył świętości, dał nam przykład życia,
Jednemu Bogu cały był oddany.

Ref.: Niech wierny Pasterz i sługa Twej Matki
wstawia się zawsze za nami, za Polskim narodem.
A Ty, o Panie, daj potrzebne łaski,
które rozpoczną duchową odnowę.

2. Świadek Chrystusa i Jego zwycięstwa,
obrońca Polski, strażnik naszej wiary;
książe Kościoła, ojciec duchowieństwa,
głosiciel prawdy był prześladowany.

Ref.: Niech wierny Pasterz...

3. Choć jak Apostoł został uwięziony,
to nie opuścił nigdy swej owczarni
i wśród cierpienia, straży złej poddany,
składał swe śluby Jasnogórskiej Pani.
Ref.: Niech wierny Pasterz...

4. Ojca świętego mistrz i nauczyciel,
w oblicze Matki ufnie zapatrzony;
Niepokalanej wierny syn i czciciel,
w chwale Chrystusa jest błogosławiony.

Ref.: Niech wierny Pasterz...

5. Ojczyźnie wiernie służył życie całe,
tak zatroskany w każdej jej potrzebie;
Nawet po śmierci wspiera naród stale
i chwaląc Boga oręduje w niebie.

Ref.: Niech wierny Pasterz...