Anna, św.: Anno święta, Babko wnuka

Zaczęty przez marian7, 21-03-2008, 10:10:14

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Anno święta, Babko wnuka, * Matko czystej dziewicy,
Matki Jezusa, kto szuka, * Czerpie łaski z krynicy,
                   Anno święta prośże Wnuka,
                   Niech ma każdy czego szuka.
Od trzech set lat tu zjawionaś, * Czyniąc nam różne cuda,
I od wszystkich zawsześ czczonaś * Kto się na ten Chełm uda.
                   Anno święta ...
Doznawają wiele ludzi, * Twojej Matki opieki,
Tych, co sława serce wzbudzi, * Oblewają powieki,
                   Anno święta ...
Coraz większa chwała słynie, Gdy w największym złym razie,
Mnóstwo ludu codzień płynie, * Widzieć Cię w tym obrazie.
                   Anno święta ...
Prześwietne Saskie książeta, * Obraz z Francuzkiej strony,
I w cnoty zacne panięta, * Złożyli dla obrony,
                   Anno święta ...
Jasność widząc razy wiele, * Gdy poselstwo spostrzegło,
Idzie patrzeć każdy śmiele, * Co na tej górze było,
                   Anno święta ...
Z tąd posłowie są wybrani, * Przejrzeć, czy prawd będzie,
Widzą, słyszą tu przysłąni, * Że Chełm w jasności wszędzie,
                   Anno święta ...
Tu pochwały na świat cały, * Góra Chełmu odbiera,
By ofiary nie ustały, * Kościól chwałę podpiera,
                   Anno święta ...
Czem wzruszeni, cni Grafowie, * Kościól Aniie budują,
Światu jawni Gaszynowie, * Zyciem świętem celują,
                   Anno święta ...
Jak stanęła w Chełmskim kraju, * Anna święta w swej chwale,
I została jakby w raju, * Ozdobiona już wcale,
                   Anno święta ...
Zaraz sląski i Morawa, * Czechy spieszą z daleka,
Ze wszystkich stron, co dzień wrzawa, * Z płaczem, każdy kaleka,
                   Anno święta ...
Utrapieni, opętani, * Zchodzą się z okolice,
Chromi, także zchorowani, * Widzieć twe święte lice,
                   Anno święta ...
Odbierają, doznawają * Twojej Matko pomocy,
I wszyscy Cię wychwalają, * Tak we dnie, jak w nocy,
                   Anno święta ...
Patrzysz na wszystkich strapionych, * Onych przyjmujesz sobie,
I ratujesz zaręczonych, * Gdy się oddaja Tobie,
                   Anno święta ...
Znasz Ty dobrz ciężkość wielką, * Z którą tu przychodzimy,
I dajesz pociechę wszelką, * Gdy już zstąd odchodzimy,
                   Anno święta ...
Niemasz Pana ni żebraka, * By nie doznał obrony,
Słynie prośba mizeraka, * Na wszystkie świata strony,
                   Anno święta ...
Wszyscy wielbią Imię Twoje, * Cudowna Anno święta,
Każdy ściele serce swoje, * Że jesteś w niebo wzięta,
                   Anno święta ...
Już więc do Ciebie idziemy, Z duszy ciałą potrzebami,
Póki na świecie żyjemy, * Pomóż nam, nie gardź nami.
                   Anno święta ...

knrdsk1

Panie Marianie, czy może Pan napisać, z jakiego to źródła?

knrdsk1

#2
Nieco poprawiona wersja; poprawki stały się potrzebne i możliwe dopiero po odśpiewaniu całej tej pieśni. Bardzo ładna melodia spisana z nagrania śpiewu Ewy G., uczennicy ludowej śpiewaczki Marii Gacy z Przystałowic Małych, a przekazana przez Ewę Kasi i Marcie, które przekazały ją nam.

Anno święta, Babko wnuka, * Matko czystej dziewicy,
Matki Jezusa, kto szuka, * Czerpie łaski z krynicy,
                   Anno święta prośże Wnuka,
                   Niech ma każdy czego szuka!
                   Niech się co chce ze mną dzieje
                   W Tobie Anno mam nadzieję.
Od trzech set lat tyś zjawiona, * Czyniąc nam różne cuda,
I od wszystkich zawsześ czczona * Kto się na ten Chełm uda.
                   Anno święta ...
Doznawają wiele ludzi, * Twojej Matki opieki,
Tych, co wiarą serce wzbudzi, * Potęgujesz na wieki,
                   Anno święta ...
Coraz większa chwała słynie, Gdy w największym złym razie,
Mnóstwo ludu codzień płynie, * Widzieć Cię w tym obrazie.
                   Anno święta ...
Prześwietne Saskie książęta, * Obraz z Francuzkiej strony,
I w cnoty zacne panięta, * Złożyli dla obrony,
                   Anno święta ...
Jasność widząc razy wiele, * Gdy poselstwo spostrzegło,
Idzie patrzeć każdy śmiele, * Co na tej górze było,
                   Anno święta ...
Z tąd posłowie są wybrani, * Przejrzeć, czy prawd będzie,
Widzą, słyszą tu przysłani, * Że Chełm w jasności wszędzie,
                   Anno święta ...
Tu pochwały na świat cały, * Góra Chełmu odbiera,
By ofiary nie ustały, * Kościół chwałę podpiera,
                   Anno święta ...
Czem wzruszeni, cni Grafowie, * Kościól Annie budują,
Światu jawni Gaszynowie, * Życiem świętem celują,
                   Anno święta ...
Jak stanęła w Chełmskim kraju, * Anna święta w swej chwale,
I została jakby w raju, * Ozdobiona już wcale,
                   Anno święta ...
Zaraz sląski i Morawa, * Czechy spieszą z daleka,
Ze wszystkich stron, co dzień wrzawa, * Z płaczem, każdy kaleka,
                   Anno święta ...
Utrapieni, opętani, * Zchodzą się z okolice,
Chromi, także zchorowani, * Widzieć twe święte lice,
                   Anno święta ...
Odbierają, doznawają * Twojej Matko pomocy,
I wszyscy Cię wychwalają, * Tak we dnie, jak i w nocy,
                   Anno święta ...
Patrzysz na wszystkich strapionych, * Onych przyjmujesz sobie,
I ratujesz zaręczonych, * Gdy się oddają Tobie,
                   Anno święta ...
Znasz Ty dobrze ciężkość wielką, * Z którą tu przychodzimy,
I dajesz pociechę wszelką, * Gdy już zstąd odchodzimy,
                   Anno święta ...
Niemasz Pana ni żebraka, * By nie doznał obrony,
Słynie prośba mizeraka, * Na wszystkie świata strony,
                   Anno święta ...
Wszyscy wielbią Imię Twoje, * Cudowna Anno święta,
Każdy ściele serce swoje, * Że jesteś w niebo wzięta,
                   Anno święta ...
Już więc do Ciebie idziemy, * Z dusz i ciał potrzebami,
Póki na świecie żyjemy, * Pomóż nam, nie gardź nami.
                   Anno święta ...