Chwalmy Boga wcielonego

Zaczęty przez mao, 16-01-2022, 23:19:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

mao

Śpiewnik Pelpliński

Chwalmy Boga wcielonego * W Betleem narodzonego, * I Maryą, Matkę Jego, * Panią dworu anielskiego.
Ta zbawienie światu dała, * Gdy Boga na świat wydała; * Przy poczęciu panną była, * I w panieństwie porodziła.
Jako słońce przez szkło wchodzi, * A szkłu promień nic nie szkodzi, * Tak z żywota Panieńskiego * Wynikł Syn Boga żywego.
Jest związany pieluszkami * W żłobie między bydlętami; * Wychowajże, Matko, tego * Sprawcę zbawienia naszego.
Z Ciebie Boskie obietnice * wyszły jak potok z krynice: * Tyś przez Syna, Panno, twego * Starła łeb węża chytrego,
Tyś Noego gołębica, * Nienaruszona Dziewica; * Trzymasz Syna, pokój żywy, * Jak różdżkę wonnéj oliwy.
Tyś jest zorza, wszech piękności, * Znak pewny Boskiéj miłości; * Tyś jest w ogniu krzak zielony, * W którym mieszka Bóg wcielony.
Tyś jest różdżka Aarona * W cudowny kwiat odmłodzona, * Tyś jest runo pełne rosy, * Którą spuściły niebiosy.
Tyś Proroka brama ona * W wieczném panieństwie zamkniona, * Przez cię wyszedł Król wieczności, * Chcąc odkupić ludzkie złości.
Wszystkoś szczęście otrzymała, * Gdyś Matką Boga zostałą; * Niechże będzie pochwalony * Bóg nasz z ciebie narodzony,
Że za Syna stał się tobie * I obrał cię Matką Sobie * Wychowajże Stwórcę swego, * Zbawcę narodu ludzkieg.
A nas jako dzieci twoje, * Racz przyjąć pod skrzydła swoje. * Chwalmy Boga wcielonego, * Z Maryi narodzonego. Amen