Pan mój, Wódz i Pasterz mój

Zaczęty przez Magda_org, 13-02-2011, 13:49:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

Magda_org

Ref. Pan mój, Wódz i Pasterz mój,
O jak szczęśliwy mój los!

1. Gdy mnie Pan jako Pasterz prowadzi
Wszystko mam, czego chcę:
W bujnej trawie mi paść się pozwala,
Na zieloną wiedzie ruń;
Do ożywczej prowadzi krynicy,
Bym spoczął i pokrzepił siły.

2. On mnie wiedzie ścieżkami prostymi,
O mnie troszczy się sam.
Choćby wiódł mnie doliną ponurą,
Nie ogarnie mnie lęk,
Bo nic złego mnie spotkać nie może
Gdy czuwasz, Panie, nade mną.

3. Twoja laska pasterska mnie broni,
Idę ufny w Twą moc.
Ty zastawiasz mi ucztę wspaniałą,
Że zazdrości mi wróg.
Wonnościami namaszczasz mi skronie,
A kielich mój przeobfity.

4. Za mną w ślad pójdzie wdzięczna życzliwość
Po sam kres moich dni,
W domu Pana mieć będę mieszkanie,
Nie ogarnie mnie lęk,
Bo nic złego mnie spotkać nie może
Na zawsze przy Nim zostanę.

krk1mc

DN, 2006