Pójdźcie, chrześcijanie, na Kalwaryję [nuty]

Zaczęty przez MaciejKalita, 01-09-2022, 21:28:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

MaciejKalita

Pójdźcie, chrześcijanie, na Kalwaryję,
Ujrzycie Jezusa i z Nim Maryję.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Jest tam Kalwaryjska góra "wysoka,
Że ją widzieć można choćby z daleka.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Na tej górze klasztor jest wystawiony,
Gdy przyjdą pielgrzymi, czynią pokłony.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

A w kościele obraz Maryi Panny,
Wszystkich oczekuje od godzin rannych.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Gdy obchodzimy mękę Jezusa,
To się serce nasze żalem porusza.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Gdy był pojman Jezus nasz ukochany,
Okrutnie szarpali Go źli tyrani.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

A gdy Go do słupa tam przywiązali,
I niemiłosiernie biczmi smagali.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Koronę Mu z ciernia morskiego zwili,
I na głowę Jego silnie wtłoczyli.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Zaraz Krew najświętsza z ran wypłynęła,
Aby nam niegodnym grzechy odjęła.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Gdy Mu suknie z ciala gwałtem zdzierali
To Mu jeszcze większą boleść zadali.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

I krzyż bardzo ciężki nieść Mu kazali,_
Gdy go nie mógł unieść, to Go zmuszali.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Po trzykroć wtedy pod krzyżem padał
Bo był umęczony, sobą nie władal.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Gdy Cie Twoja Matka z krzyżem spotkała,
Od wielkiego żalu zaraz omdlała.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Gdy Go na krzyżu już przybijali,
To ręce i nogi powyciagali.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Tak wielkie boleści na krzyżu znosił.
Ale Ojca swego za nami prosił.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Cierpiał rany za nas świata Zbawiciel,
Prawy Bóg-Człowiek, nasz Odkupiciel.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

O Jezu cierpiący przez Twoje rany,
Odpuść nasze winy, Ciebie błagamy.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

O Jezu kochany, przez Twoje rany,
Wybaw dusze z czyśćca, Ciebie błagamy.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

Niechaj chwala bedzie Ojcu,Synowi,
I Przenajświętszemu także Duchowi.
JEZU BOŻE, SYNU MARYI,
KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS NA KALWARYJI.

A. Chadam,
Śpiewnik Kalwaryjski,
Kalwaria Zebrzydowska 1984