Tu na Świętej Jasnej Górze

Zaczęty przez czytane, 19-07-2023, 13:01:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. Tu na świętej Jasnej Górze
Matka Boska wzywa nas
Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie wszyscy
Tu nas czeka pełna łask.

2. Witaj nam Matko Kościoła
Jasnogórska pełna łask
Witaj nam, Królowo Polski
Dzięki że jesteś wśród nas.

3. Matko Boska Częstochowska
Jaśniejąca w kręgu gwiazd
Już sześć wieków tutaj świecisz
Już sześć wieków bronisz nas.

4. Stąd nawiedzasz nasze domy
Błogosławiąc dzieci swe
I naprawiasz grzeszne serca
I do Boga wznosisz je.

5. Matko Boska Częstochowska
Jasnogórska Pani łask
Pielgrzymujesz wciąż po Polsce
Wśród aniołów z miast do miast.

6. I nawiedzasz nasze wioski
Idąc pośród polnych dróg
I z Syneczkiem na swym ręku
Błogosławisz kraj i lud.

7. My do ciebie, naszej Matki
Kornie dziś tulimy się
O Mateńko ukochana
Weź w opiekę dzieci swe.

8. O Mateńko najłaskawsza
Racz udzielić nam swych łask
By w pokorze i miłości
Tobie służył każdy z nas.

9. O Mateńko, rozpal serca
I złóż je u syna nóg
Aby odtąd dla nas wszystkich
Był zbawiciel Jezus Bóg.

10. Aby Bogu-Ojcu Stwórcy
W imię Syna serce nieść
Wielbić go i kochać wiecznie
Składać dzięki, hołd i cześć.

11. Aby i Ducha Świętego
W Trójcy Świętej wiernie czcić
Aby słuchać natchnień jego
Według woli bożej żyć.

12. Przyjmij serca pieśni modły
Życie nasze, ból i trud
A tym którzy obojętni
Nawrócenia uczyń cud.

13. I nie pozwól, o Maryjo
Wyrwać Boga z polskich dusz
I broń Matko nas od złego
Kary i dziejowych burz.

14. Pani nasza jasnogórska
Sześćset lat tu już twój tron
Sześćset lat tu płyną modły
Płyną pieśni, dzwoni dzwon.

15. Zadumana tu spoglądasz
Sześćset lat na dzieci swe
Tu przez Twoje święte dłonie
Tu na ziemi łaski śle.

16. Sześćset lat tu czynisz cuda
Dla ciał chorych, serc i dusz
O cudowna jasnogórska
Różo najpiękniejsza z róż.

17. Tu królujesz polskiej ziemi
Garniesz dzieci pod swój płaszcz
I Papieża powołałaś
Z Polski, bo tak kochasz nas.

18. O Królowo Jasnogórska
Najłaskawsza, dzięki ci
Za opiekę Twą nad Polską
Za Twą miłość, ból i łzy.

19. O cudowna, ukochana
Matko zawsze z nami bądź
O Królowo nieba, ziemi
Z Synem swoim światem rządź.

Pieśni Maryjne z Przysuskiego, 2021 r.