W Grobie jest pokój

Zaczęty przez czytane, 19-07-2023, 18:24:23

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. W Grobie jest pokój, dlatego ten spokojny zamiar
I wielom cierpliwym ochłodą się stał.

2. Tu odpoczynek i uwolnienie zbyt starości
Nie budzi nas dzień do większego smutku.

3. Ten grób zawiera pielgrzyma tu kości strapione,
Duch żyje tam, gdzie już odmiany nie ma.

4. Wystawi nam grób tu tego cierpiącym pragnienie,
I ociera nam łzy płaczącym z oczu.

5. Szczęśliwą jest śmierć, bo skończy zbyt wielkie starości,
Mizernego życia ty tego świata.

6. Cóż wy płaczecie? znoścież spokojnie ten smutek,
A wołajcie tu więc, w grobie jest spokój.

Śpiewnik żałobny i pogrzebowy, 1934r.