Usychając z pragnienia

Zaczęty przez czytane, 19-07-2023, 18:16:19

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. Usychając z pragnienia,
Od czyścowego palenia,
I cierpiącym ciężką mękę,
Podaj Matko dziatkom rękę,
Niepokalana Maryjo!

2. Tyś na zmycie win krynicą,
Wejrzyj łaskawą źrenicą,
A z Twojego zmiłowania,
Wybaw duszę od karania,
Niepokalana Maryjo!

3. Kluczu Dawidów do Nieba,
Twej pomocy duszom trzeba;
Niechaj będą z mąk wyrwane,
Z więzów - wolności oddane,
Niepokalana Maryjo!

4. Wszystkich wiernych wizerunku,
Dodawaj duszom ratunku,
Którzy w Tobie ufność mają,
Niech Twej pomocy doznają,
Niepokalana Maryjo!

5. Przez Twoje wielkie zasługi,
Niech umarłym wszystkie długi,
Bóg odpuści a więzienia
Niech doznają uwielbienia,
Niepokalana Maryjo!

6. Pani dobra, która nikim
Nie gardzisz, chociaż grzesznikiem,
Wyrwij ich z ręki sędziego,
Złącz do chóru anielskiego,
Niepokalana Maryjo!

7. Córko Ojca Przedwiecznego,
Któremu niesiesz równego,
Miej i nas w Swojej obronie,
Przy ostatnim życia zgonie,
Niepokalana Maryjo!

8. A gdy Bóg na sąd zasiędzie
I roztrząsać wszystko będzie,
Niech będzie Twoja przyczyna,
Za nami do Twego Syna,
Niepokalana Maryjo!

9. Jego się sądu boimy,
Bo się winnymi czujemy,
Lecz przez Ciebie Matko Boga,
Niech się ta oddali Trwoga,
Niepokalana Maryjo!

10. Matko Jezusa łaskawa,
Której wszędzie pełna sława,
Łaski żebrzemy u Ciebie
Byśmy byli z Tobą w Niebie,
Niepokalana Maryjo!

Śpiewnik żałobny i pogrzebowy, 1934r.