Melchior Grodziecki, bł.: Witaj, śląska gwiazdo jasna

Zaczęty przez czytane, 19-07-2023, 19:25:00

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. Witaj, śląska gwiazdo jasna, * Męczenniku Melchiorze, * Dziś ojczyzna Twoja własna * Hołdy niesie Ci w pokorze. * Ty już dziś przed Bożym tronem * Promieniejesz Świętych chwałą, * A chwalebnym swoim zgonem * Sławisz ziemię naszą całą.
2. Świętym ogniem zapalony * Chcesz świat Bogu podbić cały, * By, zburzywszy piekła trony, * W duszach wznieść tron Bożej chwały; * Więc Maryję błagasz szczerze, * By u Boga to zjednała, * By w Chrystusa świętej wierze * Zjednoczona ludzkość trwała.
3. Sam też za tę świętą wiarę, * Gdy ją wyznać było trzeba, * Z życia składając ofiarę, * Wian zwycięstwa bierzesz z nieba. Teraz wśród Aniołów grona * Wieczną cieszysz się radością, * A w otwarte swe ramiona * Chcesz przygarnąć nas z miłością.
4. Wszakżeś Ty z tej samej ziemi, * Jeden z nas, brat nasz serdeczny, * Więc nas modlitwami swemi * Słoń i wiedź w kraj niebios wieczny. * O błogosław nam z wysoka * I ojczyźnie śląskiej Twojej: * Niech jak długa i szeroka, * Trwa we wierze świętej swojej.

V. Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie. R. I nad dziełami rąk Twoich postawiłeś go. (Ps. 8, 6, 7.)
Módlmy się: Udziel nam, prosimy Cię
Panie, za przyczyną Błogosławionego Męczennika Twego Melchiora Twej pomocy, byśmy stałością w wierze tego naśladowali, z którego triumfu się cieszymy. Przez Pana naszego...

Chwalcie Pana 1925r.