Chrystus Pan się Narodził [nuty]

Zaczęty przez czytane, 25-07-2023, 20:06:27

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. Chrystus Pan się narodził * Świat się cały
odmłodził, * Et mentes, et mentes et mentes.

2. Chrystus Pan się narodził * I z grzechów
oswobodził, * Animas, animas, animas.

3. Chrystus Pan się narodził, * Złość w miłości
złagodził, * In cordis, in cordis, in cordis.

4. Chrystus Pan się narodził, * Żywot ludziom
osłodził, * In terra, in terra, in terra.

5. Chrystus Pan się narodził, * Boga z ludźmi
Pogodził, * In semper, in semper, in semper.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.

knrdsk1

Mel. wg Tomasza Flaszy [1930]