7. Siódmy ton psalmowy

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 18-06-2007, 21:12:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada


Tomek Torquemada


Rorantysta

Alternatywne nazwy skali (modusu): tonus VII
modus-sol, modus-G (ton VII i VIII)
skala miksolidyjska
tetrardus authentus (authenticus)

Rorantysta

#3
Melodia Gloria Patri w antyfonach na wejście i komunię
(widoczna po zalogowaniu)

Rorantysta

Melodie Alleluia (widoczne po zalogowaniu)