Jezus przeszedł smutne drogi [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 02-02-2008, 13:42:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T. Kiewicz, Kancyonał, czyli śpiewnik dla młodzieży, 1901 r., pieśń nr 49.

1. Jezus przeszedł smutne drogi * Przez śmierć nędzną w lepsze życie, * Szedł przed nami jak Wódz srogi, * By nas wywiódł należycie; * Mężnie bronił dobro czyje, * Szczęście dla nas, Jezus żyje!
2. Wieczna cząstka Jego z chwałą * W owym lepszym życia stanie * Szczęśliwość jest wiecznie trwałą, * Którąś Mu dał, wieczny Panie! * Używa on swobód cnoty, * Nie zna nigdy, co kłopoty.
3. Wiecznej cięży karze dusza, * Lubo nas śmierć gnębi śmiało; * Wieczny duch, co w nas porusza, * W grób się wali tylko ciało; * Na zepsucie się po trochu * Idzie w ziemię proch do prochu.
4. Tobie, Ojcze, w mej chorobie, * Poświęcić się wdzięczny muszę; * Niech me ciało spocznie w grobie, * Ty do Siebie wzniesiesz duszę; * Kędy same dźwięków pienia * Rozlegają się wielbienia.

tomas_wawa

Melodia według tego samego źródła, co tekst powyżej:

bazanos

z harmonizacją:

za Śpiewnikiem Pelpińskim - Melodie do zbioru pieśni nabożnych katolickich