Przy tem Baranka jedzeniu

Zaczęty przez TomekBaranek, 11-07-2007, 23:21:56

Poprzedni wątek - Następny wątek

TomekBaranek

Na Niedzielę pierwszą po Wielkiejnocy.
Melodja jak: "Wesoły nam dzień dziś nastał"

1. Przy tem Baranka jedzeniu,
Ubrani w białem odzieniu,
Przebywszy bród czerwonego
Morza, chwalmy Pana swego.

2. Którego my uwielbionem,
Ciałem na krzyżu pieczonem;
I Krwią Przenajświętszą Jego,
Żyjem ku czci Boga swego.

3. Ten wieczór bronił nas zgoła
Od burzącego anioła;
Ten złożył z karku naszego,
Jarzmo króla okrutnego.

4. Wielkanoc nasza Chrystus Pan,
Baranek już ofiarowani
Jego Ciało nie zmazane,
Bez kwasu ofiarowane:

5. O ofiaro godna chwały,
Przez Cię piekła poniszczały;
Przez Cię człowiek odkupiony,
Od śmierci w żywot wrócony.

6. Gdy Chrystus śmierci pozbywszy,
Z czartem wojnę odprawiwszy:
Tyrana więzieniem skrócił,
Raj otworzył, niebo wrócił.

7. Królu wieków królujący,
Stwórco świata Wszechmogący,
Któryś jeszcze z przedwieczności,
Syn z Ojcem był w Swej jedności.

8. Tyś z początku świata tego,
Adama stworzył pierwszego,
Któregoś duchem ozdobnym,
Obdarzył Sobie podobnym.

9. Tego szatan zwiódł nędznego,
Zdrajca narodu ludzkiego;
Aleś .postać jego przyjął,
A byś mu go z mocy wyjął.

10. I wykupiłeś człowieka,
Jakoś był przejrzał od wieka,
Ciałem się z nami zjednoczyć,
A ku Sobie nas przyłączyć.

11. Ciebie z Panny narodzony,
Lęka się świat na wsze strony;
Przez Cię i my wierzem stale,
Ze wstaniem ku wiecznej chwale.

12. Tyś nas przez Chrzest z grzechów obmył,
Czartowskąś władzę uskromił:
A wyzwoliwszy z więzienia.
Uspokoiłeś sumienia.

13. Tyś raczył wytrwać krzyż srogi,
By nie zginął człek ubogi:
Odkupiłeś zdrowie jego,
Wylawszy Swą krew dla niego,

14. Prosim Cię Panie Wszechmocny,
W ten czas święty Wielkanocny;
Racz nas uchronić każdego,
Przypadku niebezpiecznego,

15. Tobie bądź chwała Samemu,
Panu Zmartwychpowstałemu;
Co z Ojcem, i z Duchem wiecznie,
Królujesz Boże społecznie.
Amen.

A n t y f o n a
Ten jest dzień, który uczynił Pan,
radujmy i weselmy się weń,
Alleluja.

V. Niebo, ziemię, Chryste Panie: Alleluja:
R. Twoje cieszy Zmartwychwstanie. Alleluja.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Racz nam użyczyć prosimy Cię Wszechmogący Boże! abyśmy którzy Wielkanocne święta z nabożeństwem obchodzimy, do niebieskich przybytków przyjść sobie zasłużyli. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

Dostateczny Śpiewnik Kościelny i Domowy wraz z Książką Modlitewną dla wygody katolików z różnych książek i śpiewników ułożony
etc, Częstochowa 1890 r., wydanie siódme, s. 437n.

Rorantysta

#1
Zwrotki 1-6 i 15 są tłumaczeniem hymnu nieszpornego na okres wielkanocny "Ad cenam Agni providi"

tomas_wawa

Wersję tegoż hymnu ze współczesnej Liturgii Godzin wraz z melodią można znaleźć tu:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,670.msg6571/topicseen.html#msg6571

Tradycja.Poznań

Przy tém Baranka jedzeniu
Ad regias - Pieśń na Niedzielę pierwszą po Wielkiejnocy, t. j. Przewodną1. Przy tém Baranka jedzeniu, - Ubrani w białém odzieniu, - Przebywszy bród Czerwonego morza, - Chwalmy Pana swego.
2. Którego my uwielbioném, - Ciałem na krzyżu pieczoném, - I krwią przenajświętszą Jego, - Żyjem ku czci Boga swego.
3. Ten wieczór brónił nas zgoła - Od burzącego Anioła; - Ten złożył z karku naszego, - Jarzmo króla okrutnego.
4 Wielkanoc nasza Chrystus Pan, - Baranek już ofiarowan; - Jego ciało nie zmazane, - Bez kwasu ofiarowane.
5. O ofiaro godna chwały, - Przez Cię piekła poniszczały - Przez Cię człowiek odkupiony, - Od śmierci w żywot wrócony.
6. Gdy Chrystus śmierci pozbywszy, - Z czartem wojnę odprawiwszy, - Tyrana więzieniem skrócił, - Raj otworzył, Niebo wrócił.
7. Królu wieków królujący, - Stwórco świata wszechmogący, - Któryś jeszcze z przedwieczności, - Syn z Ojcem był w swéj jedności.
8. Tyś z początku świata tego - Adama stworzył pierwszego, - Któregoś ducbem ozdobnym - Obdarzył sobie podobnym.
9. Tego szatan zwiódł nędznego, - Zdrajca narodu ludzkiego; - Aleś postać jego przyjał,  - Abyś mu go z mocy wyjął. 
10. I wykupiłeś człowieka, - Jakoś był przejrzał od wieka, Ciałem się z nami zjednoczyć, - A ku sobie nas przyłączyć.
11. Ciebie z Panny urodzony, - Lęka się świat na wsze strony; - Przez Cię i my wierzem stałe. - Że wstaniem ku wiecznéj chwale.
12. Tyś nas przez Chrzest z grzechów omył, - Czartowską władzę uskromił; - A wyzwoliwszy z więzienia, - Uspokoiłeś sumienia.
13. Tyś raczył wytrwać krzyż srogi. - By nie zginął człek ubogi; - Odkupiłeś zdrowie jego. Wylawszy swę krew dla niego.
14. Prosim Cię, Panie wszechmocny, - W ten czas święty Wielkanocny; - Racz nas uchronić każdego - Przypadku niebezpiecznego.
15. Tobie bądź chwała samemu, - Panu zmartwychpowstałemu; - Co z Ojcem i z Duchem wiecznie - Królujesz Boże społecznie. Amen!"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.I, pieśń 201, str. 418.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
Ad maiorem Dei gloriam!


MaciejKalita

A wołanie nasze niech cło Ciebie przyjdzie.

Cła do tego nie mieszajmy, chociaż Św. Mateusz był celnikiem  ;) ;)

knrdsk1

Cytat: MaciejKalita w 23-03-2023, 10:43:53
A wołanie nasze niech cło Ciebie przyjdzie.

Cła do tego nie mieszajmy, chociaż Św. Mateusz był celnikiem  ;) ;)
Poprawione, dzięki!