Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa [mp3]

Zaczęty przez TomekBaranek, 14-07-2007, 22:57:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

TomekBaranek

Tekst tych godzinek
uzyskał oficjalne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej
dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 26 lutego 1901 roku
jako przeznaczony zarówno do użytku publicznego,
jak i do prywatnego odmawiania.
Melodia pochodzi z Niedźwiedzia k. Krakowa:
http://piesni-nabozne.tumnus.info/godzdoSPJ.mp3
Tekst: J. Kołacz, Godzinki, [Kraków 2006], s. 79-88.


JUTRZNIA

P. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
P. Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W. Rozpal serce nasze miłością swoją.

Hymn

Jezu, bram niebieskich chwało,
Boga Ojca uwielbienie,
Coś wziął na się ludzkie ciało,
Aby przynieść nam zbawienie.

Jezu, naszych serc radości,
Daj nam godnie wielbić Ciebie,
Rozpal ogniem Twej miłości,
Serca zimne zbliż do siebie.

Serce słodkie, Serce Boże,
Nie odmawiaj Twej pociechy;
Niech ten żar, co w Tobie gorze,
Zgładzi wszystkie nasze grzechy.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf.: O Najświętsze Serce Jezusa,
woli Ojca najposłuszniejsze,
zwróć ku sobie serca nasze,
abyśmy we wszystkim wiernie wypełniali Jego wolę.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
napełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo:
P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Panie nasz, Jezu,
który w dziwnej miłości swojej
niewysłowione słodycze i skarby Najświętszego Serca Twego
Oblubienicy Twojej, Kościołowi świętemu, otworzyć raczyłeś,
daj nam, prosimy Cię, godnymi być uczestnikami tych łask niebieskich,
które z tego źródła najczystszego do nas spływają.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LAUDESY

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu...

Hymn

Święte Serce, Bóstwa Tronie,
Coś się cudem pojawiło,
Gdy w Dziewicy-Matki łonie
Słowo Boże się wcieliło.

Trójcy Świętej Tyś ozdobą,
Ojca Tyś upodobaniem,
Bóg-Syn się zjednoczył z Tobą,
Tyś Duchowi jest mieszkaniem.

Tyś zbawiło świat od zguby,
Tyś pokojem serc wieczystym,
Tyś przystanią czasu próby,
Tyś ochłodą duszom czystym.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf.: O Najświętsze Serce Jezusa,
które zbawienia naszego tak bardzo jesteś spragnione,
daj nam, sprzeniewierzającym się, opamiętanie,
abyśmy nie pomarli w grzechach naszych.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo:
P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Panie nasz, Jezu, który w dziwnej miłości swojej...

PRYMA

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu...

Hymn

Serce, miłości ofiaro,
Nieba jedyne wesele,
Ty przed wieczną chronisz karą,
Tobie człowiek ufa śmiele.

Miłość nam Cię otworzyła,
Uczyniła Cię schroniskiem,
By ma dusza w Nim się skryła
Przed szatańskich żądz pociskiem.

O, pociągaj wciąż ku sobie
Dusze Twoją Krwią zroszone.
Niech w tym cichym Serca grobie
Spoczną, walką umęczone.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf.: O najsłodsze Serce Jezusa,
najdoskonalszy wzorze czystości,
stwórz w nas serce czyste,
abyśmy kiedyś mogli upodobnić się do niepokalanego Serca Twego.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo: P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Panie nasz, Jezu, który w dziwnej miłości swojej...

TERCJA

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu...

Hymn

Serce, któreś wycierpiało
Dla nas gorzką, krwawą ranę,
Zrań i mnie miłości strzałą,
Niech Cię kochać nie przestanę.

Ty, o Jezu, dziwnym cudem
Ciało swe na pokarm dałeś
I z litości nad swym ludem
Krwi mu swej nie żałowałeś.

Ty, coś i aniołów stworzył,
Nie wzgardziłeś człekiem marnym,
Bóstwo w nikłeś kształty złożył,
By się chlebem stać ofiarnym.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf.: O najsłodsze Serce Jezusa,
dla grzeszników najłaskawsze,
spraw, prosimy, aby Twój pokój zawsze panował w sercach naszych
i abyśmy prześladowcom i spotwarzającym nas odpuszczali z całego serca.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo:
P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Panie nasz, Jezu, który w dziwnej miłości swojej...

SEKSTA

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu...

Hymn

Serce słodkie, Tyś ołtarzem
Milszym Bogu niż świat cały.
Gdy na Ciebie jeno wskażem,
Żaden dar nie będzie mały.

W Tobie wszystkie cnoty święte
Swe królestwo założyły,
W Tobie łaski niepojęte
Jak w krynicy się ukryły.

Twoje słowo niebem władnie,
Przykazania ludziom stawia,
Wszystkim rządzi mądrze, składnie,
Wszystek świat ubłogosławia.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf: O Najświętsze Serce Jezusa,
za nasze grzechy tak okrutnie umęczone,
wzbudź w sercach naszych prawdziwą pokorę i skruchę,
abyśmy spłacili nasze winy przez godne owoce pokuty.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo:
P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Panie nasz, Jezu, który w dziwnej miłości swojej...

NONA

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu...

Hymn

Serce piękniejsze od słońca,
Świątynio świętsza od nieba,
Tyś szczęściem naszym bez końca,
Nic prócz Ciebie nam nie trzeba.

Każda Twoja myśl, westchnienie
Rozkoszą Boga napawa
I najmniejsze Twe życzenie
Ma u Niego siłę prawa.

Ty i Boski gniew łagodzisz,
Gdy ma karać przewinienia,
Ty pociechą swoją słodzisz
Wszystkie troski i cierpienia.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf.: O Najświętsze Serce Jezusa,
wielki miłośniku ubóstwa,
połóż nas jako pieczęć na sobie,
aby serca nasze spoczęły w Tobie jako w jedynym skarbie swoim.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo:
P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Panie nasz, Jezu, który w dziwnej miłości swojej...

NIESZPORY

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu...

Hymn

Serce, ołtarzu promienny,
Świętszy nad wszelkie ołtarze,
Spraw: miłości żar płomienny
Niechaj winy nasze zmaże.

W Tobie, jak w gniazdku ptaszę,
Niech się dusza ma ukrywa.
W Tobie niech kochanie nasze
Rajskich słodyczy zażywa.

Tyś liliją pośród cierni,
Z której wykwitł kwiat Dziewicy.
Tyś tą różą, z której wierni
Męstwo czerpią męczennicy.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf.: O Najświętsze Serce Jezusa,
które miłującym Ciebie niezliczone świadczysz dobrodziejstwa,
daj i nam poświęcić miłości Twojej wszystkie siły duszy i ciała,
abyś Ty był zawsze królem serc naszych i dziedzictwem.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo:
P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
O Panie nasz, Jezu, który w dziwnej miłości swojej...

KOMPLETA

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu...

Hymn

Serce czyste w Matki łonie
Ku Boskiemu Sercu Syna
Tak miłości ogniem płonie,
Że o sobie zapomina.

Tylko Twoje oko, Panie,
Serc tych Dwojga miłość mierzy.
Ono tylko znać jest w stanie
To, w co człowiek jeno wierzy.

O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyf.: O przenajdroższe Serce Jezusa,
najświętsza Ofiaro miłości,
za nasze grzechy wyniszczone
i dziś jeszcze przez niewdzięcznych ludzi zapomniane i wzgardzone,
nawróć nas, ożyw nas i zapal swoją miłością.

P. Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W. Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
albo:
P. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Panie Jezu, zapal w naszych sercach ogień Twojej miłości,
który w swym Sercu przyniosłeś z nieba na ziemię,
abyśmy Ciebie miłowali nade wszystko
i aby nic nie zdołało odłączyć nas od Ciebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

marcin.juraha

T.: Czas Serca

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
– Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
– Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

I
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * woli Ojca najposłuszniejsze,
* zwróć ku sobie serca nasze, * abyśmy wolę Jego we wszystkim wypełniali.

Jezu, bram niebieskich chwało, / Boga Ojca uwielbienie.
Coś wziął na się ludzkie ciało, / Aby przynieść nam zbawienie.

Jezu, naszych serc radości, / Daj nam godnie wielbić Ciebie.
Rozpal ogniem Twej miłości, / Serca zimne zbliż do siebie.

Serce słodkie, Serce Boże, / Nie odmawiaj Twej pociechy.
Niech ten żar, co w Tobie gorze, / Zgładzi wszystkie nasze grzechy.

Serce święte, Bóstwa Tronie, / Coś się cudem objawiło.
Gdy w Dziewicy-Matki łonie, / Słowo Boże się wcieliło.

Trójcy Świętej Tyś ozdobą, / Ojca Tyś upodobaniem.
Bóg Syn się zjednoczył z Tobą, / Tyś Duchowi jest mieszkaniem.

O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * woli Ojca najposłuszniejsze,
* zwróć ku sobie serca nasze, * abyśmy wolę Jego we wszystkim wypełniali.

Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.

Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, któryś w przedziwnej miłości swojej niewysłowione skarby swego Serca Kościołowi otworzyć raczył; daj nam proszącym Ciebie stać się godnymi uczestnikami tych łask niebieskich, które z tego źródła wypływają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

II
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * za nas okrutnie umęczone,
* udziel nam pokory i skruchy, * abyśmy za swe grzechy odpokutowali.

Serce miłości ofiaro, / Nieba jedyne wesele.
Ty przed wieczną chronisz karą, / W Tobie człowiek ufa śmiele.

Miłość nam Cię otworzyła, / Uczyniła Cię schronieniem.
By ma dusza w Nim się skryła, / Przed tej ziemi omamieniem.

O pociągaj wciąż ku sobie, / Dusze Twoją krwią zroszone.
Niech w tym słodkim Serca grobie, / Spoczną walką umęczone.

Serce, któreś wycierpiało / Dla nas gorzką, krwawą ranę.
Zrań i mnie miłości strzałą, / Niech Cię kochać nie przestanę.

Ty, o Jezu, dziwnym cudem / Ciało swe na pokarm dałeś.
I z litości nad swym ludem, / Krwi mu swej nie żałowałeś.

Ty, coś i aniołów stworzył, / Nie wzgardziłeś człekiem marnym.
Bóstwo w nikłe kształty złożył, / By się chlebem stać ofiarnym.

O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje.

Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * za nas okrutnie umęczone,
* udziel nam pokory i skruchy, * abyśmy za swe grzechy odpokutowali.

Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.

Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, zbawienia naszego tak bardzo pragnący, który za grzechy nasze tak wielkie poniosłeś męki – wzbudź w sercach naszych prawdziwą pokorę i skruchę, abyśmy przez godną pokutę winy nasze spłacili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

III
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * które swoim czcicielom dajesz wszystkie łaski,
* spraw abyśmy Tobie zawsze wiernie służyli * i królewskich darów stali się godnymi.

Serce słodkie, Tyś ołtarzem, / Milszym Bogu niż świat cały.
Gdy na Ciebie jeno wskażem, / Żaden dar nie będzie mały.

W Tobie wszystkie cnoty święte, / Swe królestwo założyły.
W Tobie łaski niepojęte, / Jak w Krynicy się ukryły.

Twoje słowo niebem władnie, / Przykazania ludziom stawia.
Wszystkim rządzi mądrze, składnie, / Wszystek lud ubłogosławia.

Serce piękniejsze od słońca, / Świątynio świętsza od nieba.
Tyś szczęściem naszym bez końca, / Nic prócz Ciebie nam nie trzeba.

Każda Twoja myśl, westchnienie, / Rozkoszą Boga napawa.
I najmniejsze Twe życzenie, / Ma u Niego siłę prawa.

Ty i Boski gniew łagodzisz, / Gdy ma karać przewinienia.
Ty pociechą swoją słodzisz, / Wszelkie troski i cierpienia.

O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje.

Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * które swoim czcicielom dajesz wszystkie łaski,
* spraw abyśmy Tobie zawsze wiernie służyli * i królewskich darów stali się godnymi.

Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.

Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, którego Serce pragnące naszej miłości zostaje wciąż przez ludzi zapomniane i wzgardzone – ożyw i zapal serca nasze – abyśmy Ci tę ludzką niewdzięczność naszym życiem, choć w części wynagradzali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

IV
Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * tak nas kochające a zapomniane i wzgardzone,
* zapał w sercach naszych płomień Bożej miłości, * abyśmy niewdzięczność ludzką miłością wynagradzali.

Serce, ołtarzu promienny, / Świętszy nad wszelkie ołtarze.
Spraw: miłości żar płomienny, / Niechaj nasze winy zmaże.

Tyś jest drogocenną perłą, / Chętnie za nią oddam wszystko.
Tyś moim umiłowaniem, / Przy Twym Sercu chcę być blisko.

Włócznią żołnierza zranione, / Twe Najświętsze, Jezu, Serce.
Daje przez zewnętrzną ranę, / Poznać miłość Twą zranioną.

Za Twą miłość, Zbawicielu, / Otrzymujesz zapomnienie.
Więc przynajmniej od niewielu, / Przyjmij zadośćuczynienie.

Twoją chcemy być własnością, / W pracy, szczęściu i cierpieniu.
Dziś oddajem się z miłością, / W odnowionym poświęceniu.

Tyś zbawiło świat od zguby, / Tyś pokojem serc wieczystym.
Tyś przystanią czasu próby, / Tyś ochłodą duszom czystym.

O najmilsza serc słodyczy, / Z której szczęścia biją zdroje.
Oblubieńcze nasz dziewiczy, / Prosim: przyjdź Królestwo Twoje.

Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, * tak nas kochające a zapomniane i wzgardzone,
* zapał w sercach naszych płomień Bożej miłości, * abyśmy niewdzięczność ludzką miłością wynagradzali.

Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.
– Prawo Twoje jest w pośrodku serca mego.

Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, który miłującym Ciebie niezliczone świadczysz dobrodziejstwa, daj nam Twojej miłości poświecić wszystkie siły duszy i ciała, abyś był zawsze Królem i dziedzictwem serc naszych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Martinus

Powyższą wersję godzinek śpiewamy w Jeleśni w niedziele czerwca przed Mszą świętą o 8.

knrdsk1

To może, zgodnie z tytułem, poprosimy o mp3 z tych godzinek? :)

Martinus

Mp3 nie posiadam, niestety. Ale powiem, że hymny śpiewamy na melodię "Pobłogosław, Jezu drogi". :)

knrdsk1

Nalegam!!!
Wystarczy nagrać godzinki i w formacie mp3 je tutaj wrzucić!
To jak będzie?!

Martinus


knrdsk1

Prosimy starannie o postaranie, w dzisiejszą Uroczystość!!!  :)

Kefasz

Adam Strug wraz z kompanią śpiewają na warszawskich Bielanach w niedziele czerwca one godzinki przed sumą, od 10.10.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

CorCogitans

Znalazłem takie Godzinki do NSPJ: http://pl.gloria.tv/?media=289702 (jak ktoś chce plik mp3 na dysk, to łatwo w źródle strony znaleźć). Jednak tekst jest inny. Hymn zaczyna się od "Jezu, przeczysta niebian radości". I jak przejrzałem sieciowe zasoby, to tylko do śpiewnika "Wysławiajmy Pana. Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towarzyszeniem organów" mnie przekierowywało. Znowuż w pozycji " Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa" (dostępny w sieci) na str. 184 są również te Godzinki, ale znowuż z innymi słowami. A na msza.net tekst niemal taki sam, jak w pierwszym wpisie tego wątku, tylko do innych godzin poprzypisywany (przesunięte, bez laudesów, z ofiarowaniem godzinek).
Zadam głupie pytanie, bo się nie znam: nie było jednego, ustalonego tekstu danych Godzinek? Widać w wątku, że jakieś zatwierdzano w Rzymie, ale co z pozostałymi?

Kefasz

Wiem że kiedyś były oddolnie w Polszcze napisane 1 godzinki o SPJ a na przełomie XIX i XX wieku napisano odgórnie po łacinie 2 i je tłumaczono. Różność wynika zapewne z wielości tych tłumaczeń. Skoro mieliśmy nawe 2 Prymasów za zaborcy, to i wiele ośrodków liturguicznuych zajkmowałao się tłumaczeniami.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

bazanos

#11
Nutki

Kefasz

Przygotowałem 8 stronnicowy skrypt godzinek, w sam raz na broszurkę.
I Nagranie Strugowe:
http://www.youtube.com/watch?v=lvpfb1oSA7E
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina