Jezu! któryś trzy godziny (Na Post)

Zaczęty przez marian7, 08-11-2008, 17:15:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Na Introit.
Jezu! któryś trzy godziny - Na krzyżu za nasze winy
Wisiał między łotrami; - Gdy Twej litości doznali,
Którzy Ciebie krzyżowali, - Zmiłuj się też nad nami.

Spojrzyj, miłościwy Panie! - Na nabożne rozmyślanie
Twojej boleści i męki. - Za Twe boleści i rany,
Zbawicielu nasz kochany! - Przyjmij serdeczne dzięki.

Na Graduale.
Nie ci, którzy mówią Panie: - Ale którzy przykazanie
I wolę Ojca Twego - Zawsze i wiernie chowają,
Ci sami nadzieję mają - Do żywota wiecznego.

Wolę Ojca niebieskiego - Czynić do skonania Twego,
Była Twoja pociecha: - Naukę Twoją zachować,
I przykładów naśladować, - Jest uczniów Twoich cecha.

Na Credo.
Tobie Panu wszechmocnemu, - Bogu i Ojcu naszemu,
Pokłon Boski dajemy; - Ciebie wielbiąc, wychwalamy,
W Tobie ufność pokładamy, - Stwórco nieba i ziemi.

Na Offertorium.
Przyjmij Boże miłosierny! - Ofiarę, którąć lud wierny
Sercem pokornem daje. - Niech w każdej dolegliwości,
Twojej ojcowskiej litości - I pomocy doznaje.

Tobie najmilsza ofiara, - Jak nas Twoja uczy wiara,
Jest to świątobliwe Zycie. - Więc przyrzekamy, o Panie!
Twoje święte przykazanie - Zachować należycie.

Na Sanctus.
Jako Anieli w niebie - Święty, Święty, Święty!
Śpiewając chwalą Ciebie, - Boże niepojęty!
Tak my teraz na ziemi - Ciebie wielbić pragniemy, - A potem na wieki.

Po Elewacyi.
Jezu! któryś z miłości, - Dał siebie samego
Na śmierć za nieprawości - Narodu ludzkiego.
Któż pojmie Twoje rany, - Zbawicielu kochany! - Któreś za nas cierpiał?

Któryś rózgami ścięty, - W cierniowej koronie,
Był na krzyżu rozpięty, - Przy śmiertelnym zgonie,
Daj łaskę ostateczną, - A potem radość wieczną - Z wybranymi w niebie.

Na Agnus Dei.
Za nasze odkupienie, - Śmiercią Twoją srogą,
Przyjmij pokłon i pienie; - Za Ciało, Krew drogą,
Któreś nam z Twej miłości - W tej ołtarza świętości - Na pokarm zostawił.

Na dowód więc wdzięczności, - Zbawicielu Panie,
Chcemy się chronić złości, - A Twe przykazanie
Wiernie chować będziemy, - Bo Cię kochać pragniemy, Ze wszystkich sił naszych.

Po Ite missa est.
Błogosław nam, o Panie! - Niech Twej męki gorzkiej
Nabożne rozmyślanie - Do miłości Boskiej
Skutecznie nas pobudzi; - Niechaj też wszystkich ludzi, - Kochamy dla Ciebie.

K. Żmijka. Kancyonał mniejszy.

CorCogitans

#1
Pelpliński Zbiór pieśni nabożnych katolickich Kellera z 1871 podaje jeszcze po zwrotce do na Agnus Dei i po Ite missa est (na Przeżegnanie). Praca codzienna, coroczna i całożywotnia z 1858 i Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa z ok. 1880 uzupełniają ten zestaw jeszcze o jeszcze jedną strofę na Sanctus, dając w sumie 16 zwrotek. Oto brakujące wiersze:

Na Sanctus
2. Chwała Twoja, o Panie! - Na ziemi i w niebie,
    Niech nigdy nie ustanie. -  Niechaj wszyscy Ciebie,
    Boga i Ojca znają, -  Niech godnie wychwalają,
    Święte Imię Twoje.

Na Agnus Dei
3. Niech pokarm Ciała Twego, - Będzie nam posiłkiem
    Do życia cnotliwego, - A przed życia schyłkiem,
    Użycz serca czystego, - Do przyjęcia godnego,
    Ciała i Krwi Twojej.

Na Przeżegnanie / Po Ite missa est
2. Według przykładu Twego - Wiernie zachowamy
    Wolę Ojca naszego, - I toć przyrzekamy,
    Że Cię, Jezu! statecznie - Będziem kochać serdecznie
    Teraz i na wieki.    Amen.

Kefasz

#2
Zebrałem zwrotki w całość, nuty są w "Melodie do zbioru pieśni nabożnych" str 39 i 40;

Na Introit.
Jezu! któryś trzy godziny - Na krzyżu za nasze winy
Wisiał między łotrami; - Gdy Twej litości doznali,
Którzy Ciebie krzyżowali, - Zmiłuj się też nad nami.

Spojrzyj, miłościwy Panie! - Na nabożne rozmyślanie
Twojej boleści i męki. - Za Twe boleści i rany,
Zbawicielu nasz kochany! - Przyjmij serdeczne dzięki.

Na Graduale.
Nie ci, którzy mówią Panie: - Ale którzy przykazanie
I wolę Ojca Twego - Zawsze i wiernie chowają,
Ci sami nadzieję mają - Do żywota wiecznego.

Wolę Ojca niebieskiego - Czynić do skonania Twego,
Była Twoja pociecha: - Naukę Twoją zachować,
I przykładów naśladować, - Jest uczniów Twoich cecha.

Na Credo.
Tobie Panu wszechmocnemu, - Bogu i Ojcu naszemu,
Pokłon Boski dajemy; - Ciebie wielbiąc, wychwalamy,
W Tobie ufność pokładamy, - Stwórco nieba i ziemi.

Na Offertorium.
Przyjmij Boże miłosierny! - Ofiarę, którąć lud wierny
Sercem pokornem daje. - Niech w każdej dolegliwości,
Twojej ojcowskiej litości - I pomocy doznaje.

Tobie najmilsza ofiara, - Jak nas Twoja uczy wiara,
Jest to świątobliwe Zycie. - Więc przyrzekamy, o Panie!
Twoje święte przykazanie - Zachować należycie.UWAGA! ZMIANA MELODYI  & WIERSZA


Na Sanctus.
Jako Anieli w niebie - Święty, Święty, Święty!
Śpiewając chwalą Ciebie, - Boże niepojęty!
Tak my teraz na ziemi - Ciebie wielbić pragniemy, - A potem na wieki.

Chwała Twoja, o Panie! - Na ziemi i w niebie,
    Niech nigdy nie ustanie. -  Niechaj wszyscy Ciebie,
    Boga i Ojca znają, -  Niech godnie wychwalają,
    Święte Imię Twoje.

Po Elewacyi.
Jezu! któryś z miłości, - Dał siebie samego
Na śmierć za nieprawości - Narodu ludzkiego.
Któż pojmie Twoje rany, - Zbawicielu kochany! - Któreś za nas cierpiał?

Któryś rózgami ścięty, - W cierniowej koronie,
Był na krzyżu rozpięty, - Przy śmiertelnym zgonie,
Daj łaskę ostateczną, - A potem radość wieczną - Z wybranymi w niebie.

Na Agnus Dei.
Za nasze odkupienie, - Śmiercią Twoją srogą,
Przyjmij pokłon i pienie; - Za Ciało, Krew drogą,
Któreś nam z Twej miłości - W tej ołtarza świętości - Na pokarm zostawił.

Na dowód więc wdzięczności, - Zbawicielu Panie,
Chcemy się chronić złości, - A Twe przykazanie
Wiernie chować będziemy, - Bo Cię kochać pragniemy, Ze wszystkich sił naszych.

Niech pokarm Ciała Twego, - Będzie nam posiłkiem
    Do życia cnotliwego, - A przed życia schyłkiem,
    Użycz serca czystego, - Do przyjęcia godnego,
    Ciała i Krwi Twojej.

Po Ite missa est.
Błogosław nam, o Panie! - Niech Twej męki gorzkiej
Nabożne rozmyślanie - Do miłości Boskiej
Skutecznie nas pobudzi; - Niechaj też wszystkich ludzi, - Kochamy dla Ciebie.

Według przykładu Twego - Wiernie zachowamy
    Wolę Ojca naszego, - I toć przyrzekamy,
    Że Cię, Jezu! statecznie - Będziem kochać serdecznie
    Teraz i na wieki.    Amen.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

senacinimod

Piękne!

Pilnie bym potrzebował melodii - czy ktoś byłby w stanie przesłać mi nagranie na maila do 6 marca?