Witaj, witaj dniu święty! [nuty->]

Zaczęty przez Mira, 14-05-2007, 23:09:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

1.Witaj, witaj dniu święty! Dziś bowiem Zbawiciel Nasz do nieba jest wzięty; Już nasz Odkupiciel z Ojcem swoim króluje, i nam miejsce gotuje w królestwie niebieskiem.
2. Dzień to pełen radości, dla nas uczniów Jego, gdyż niebieskie radości czekają każdego, kto wiernie zachowuje, co Chrystus przykazuje, ten osiędzie w niebie.
3. Gdzie On jest, my przyjdziemy, jeżeli według Jego nauki żyć będziemy; Bowiem do wiecznego żywota Jego ślady, nauki i przykłady są drogą i drzwiami.
4. Usilnie więc szukajmy, co wzgórę jest, tego gdzie Chrystus, to miłujmy – nie co znikomego. A nasze obcowanie, póki nam życia stanie, niech będzie w niebiesiech.
5. Serca nasze więc znośmy do Chrystusa w niebie, a pokornie Go prośmy, by nas wziął do siebie. Żyjmy w Jego miłości, tak w niebieskiej radości, żyć będziem na wieki.

Kancyonał Katolicki i razem Książka modlitewna x. Antoniego Janusza plebana Zebrzydowskiego
wyd. VI