Nierozdzielna Trójco Święta

Zaczęty przez knrdsk1, 27-07-2007, 23:10:59

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Wrocławski 1865

Melodyja jak: Duchu Święty daj natchnienie.

Nierozdzielna Trójco Święta, * W Majestacie niepojęta!
Ojcze, Synu, Duchu Święty! * Jedén Boże niepojęty.

Przepaść bezdennéj jasności, * Wieczna, skryta tajemności!
Światłem wiary daj się poznać, * Daj sercem całém miłować.

Święty, Mocny,Nieśmiertelny, * W jednocie Twej nierozdzielny,
Wszechmocny, mądry i dobry, * W łaskach niezliczony, szczodry!

Wejźrzyj na człeka nędznego, * Cień wedle obrazu Twego!
Poratuj Twego stworzenia, * I obroń nas od zginienia.

Ojcze, Synu, Duchu Święty! * Niestworzony, niepojęty!
Przed Tobą się dziś kłaniamy, * Na kolana upadamy.

Usłysz prośby dostatecznie, * O Jezu dobro przedwieczne!
Wziąwszy nas do swéj opieki, * Nie daj zaginąć na wieki.

O Trójco Błogosławiona! * Po wszystkim świecie wsławiona,
Jedyny Boże, a wielki, * Wywiedź z niewoli grzészniki!

Odpuściwszy wszelkie winy, * Domieść niebieskiéj krainy;
Racz domieścić nasze dusze, * Zbawiwszy wszelkie pokusy.

Słyszę, Serafini! głos wasz: * Święty, Święty, Święty Bóg nasz!
Ojciec, i Syn, i Święty Duch, * Trójco Święta, jeden Pan Bóg.

Bądźże od nas uwielbiony, * A od wszystkich pochwalony;
Dajże byśmy więc wierzyli, * Na Ciebie wiecznie patrzyli.

dziubek

Droga do nieba i chorał podpowiadają, że można grać to też na melodię: Kiedy ranne wstają zorze lub Boże z Twoich rąk żyjemy.

Maximilianus

Lub na melodię U drzwi Twoich stoję, Panie.

jp_music


Zan

To jest właśnie melodia z "Boże z Twoich rąk żyjemy"  :)

lukkas

Ja śpiewam na melodię "Kiedy ranne wstają zorze"
=======================================