Zmartwychwstał Chrystus chwalebnie

Zaczęty przez tomas_wawa, 28-07-2007, 22:09:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa wyd. czcionkami Karola Miarki w Mikołowie, 1898 r., s. 304-305.

1. Zmartwychwstał Chrystus chwalebnie, - Który na krzyżu haniebnie - Między łotrami umierał. - Alleluja, Alleluja!

2. Weselmyż się i radujmy, - Wdzięcznem sercem wyśpiewujmy, - Bo Zbawiciel nasz zmartwychwstał. - Alleluja, Alleluja!

3. Za nas był zabity, zelżony, - Umarł srodze zamęczony, - Ale zmartwychwstał chwalebnie. - Alleluja, Alleluja!

4. Jak powiedział, dnia trzeciego - Wstał chwalebnie z grobu swego, - Śmiercią swoją śmierć zwyciężył. - Alleluja, Alleluja!

5. Przez Swoje drogie zasługi - Zgładził grzechów naszych długi - I żywot wieczny nam zjednał. - Alleluja, Alleluja!

6. Już śmierć nad Nim nie panuje, - Już z Ojcem Swoim króluje, - I miejsce dla nas gotuje. - Alleluja, Alleluja!

7. Gdzie On jest i my będziemy, - Jeśli wiernie uczynimy - Wszystko, czego nas nauczał. - Słowy, przykłady.

8. On umarł i my pomrzemy, - Ale znowu powstaniemy, - Wskrześ nas w dzień ostateczny - Boską mocą Swoją.

9. Śmierci się lękać nie trzeba, - Bo śmierć jest brama do nieba - Dla tych, którzy w Niego wierzą, - Czynią, co przykazał.

10. Powstańmyż więc z nieprawości, - Chodźmyż w żywota nowości, - Stawajmy się Chrystusowi - W cnotach podobnymi.

11. Chowajmy nauki Jego, - Bo do żywota wiecznego - Chrystus jest drogą i drzwiami: - On jest zmartwychwstanie.

12. Lecz nie ten, co mówi: Panie!, - Uwielbiony zmartwychwstanie, - Lecz kto wiernie czyni wolę - Ojca niebieskiego.

13. Przez chwalebne zmartwychwstanie - Prosimy Cię, Chryste Panie, - Daj na życie nowe powstać - Z grobu nieprawości.

14. Niech Cię kochamy serdecznie, - Niech Ci służymy statecznie, - Niech Tobie nucimy wiecznie: - Alleluja, Alleluja!

tomas_wawa

Według Melodii do śpiewnika pelplińskiego śpiewa się tę pieśń na melodię "Wesoły nam dzień dziś nastał". Problem polega jednak na tym, że owa melodia pasuje do zwrotek 1-6 oraz 14 ???

tomas_wawa

Identyczny tekst funkcjonuje w starszym źródle, tj. Kancyonale i książce modlitewnej na cały rok z 1865 r. z drobną różnicą w zwrotce 8: "wskrzesi nas w dzień ostateczny" zamiast: "wskrześ". Nadal jednak zagadką pozostaje sposób śpiewania środkowych zwrotek tej pieśni.

MaciejKalita

Cytat: tomas_wawa w 25-04-2009, 10:48:03
Identyczny tekst funkcjonuje w starszym źródle, tj. Kancyonale i książce modlitewnej na cały rok z 1865 r. z drobną różnicą w zwrotce 8: "wskrzesi nas w dzień ostateczny" zamiast: "wskrześ". Nadal jednak zagadką pozostaje sposób śpiewania środkowych zwrotek tej pieśni.

AlEŻ TO NIE JEST ZBYTNI PROBLEM W ZAŁĄCZNIKU PROPOZYCJE