Agnieszka, św.: Agnieszko, Święta Dziewico [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 28-07-2007, 22:52:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy wraz z książką modlitewną
M I: Duchu święty, daj
M II: Pójdźmy wszyscy

1. Agnieszko, Święta Dziewico, - Chrystusa Oblubienico, - Tyś w pierwszym kwiecie młodości, - Wzgardziła świata próżności.

2. A któż się na tem zdumie! – Co miłość Boga rozumie; - Ot, Panna w trzynastym lecie, - Idzie na ognie, na miecze.

3. Nie żałuje ciała swego, - Lecz ofiarę czyni z niego, - Oblubieńcowi swojemu, - Panu ukrzyżowanemu.

4. Aby cnoty dochowała, - W wierze Jezusa wytrwała; - Z wielką radością umiera, - Zabitą ogień pożera.

5. Przez dziwne Twe Panno męztwo, - Zdarz nam nad czartem zwycięztwo, - Uproś Oblubieńca Twego, - Aby zbawił z nas każdego.

knrdsk1

Śpiewnik Wrocławski 1865 dodaje jeszcze modlitwę:

V. Módl się za nami Święta Agnieszko:
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                            Módlmy się:
     Wszechmogący wieczny Boże! który słabiuchne ze świata wybierasz dla siebie, abyś przez nie zawstydził jakieżkolwiek mocarstwa, użycz łaskawie, abyśmy którzy Błogosławionéj Agnieszki Panny i Męczenniczki Twojéj uroczystość czcimy, jéj u Ciebie opieki doznali. Przez Chrystusa Pana naszego.    R. Amen.

czytane