Dzisiaj wszedłszy do kościoła [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 28-07-2007, 23:33:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zupełny śpiewnik kościelny i książka modlitewna, 1898 r.
M I: O Gospodzie uwielbiona
M II: Nachbar, mel. 93

1. Dzisiaj wszedłszy do kościoła * Symeon w radości woła: * Cóż ja widzę? Bóg nad Bogi * Odwiedza Swój lud ubogi.

2. O Boże! cóż to się stało, * Że mi się szczęście dostało, * By niegodne oczy moje * Widziały zbawienie swoje.

3. O! niechże Ci wiecznie trwała * Będzie cześć, pokłon i chwała, * Bogu w ciele zjawionemu, * Z Dziewicy narodzonemu.

4. Podaj Matko, swe kochanie, * Podaj me oczekiwanie, * Co świat trzyma w palcach Swoich, * Już widzę na rękach moich.

5. Witaj narodów światłości, * Chwało izraelskich włości; * Tyś Obrońca, Tyś Zbawiciel, * Tyś Bóg mój, Tyś Odkupiciel.

6. Patrząc, Twą się cieszę twarzą, * Z której wdzięczności się żarzą; * Już mnie Światło oświeciło, * Już mi więcej żyć nie miło.

7. Już teraz, Panie, starego * Puść w pokoju sługę Twego; * Rozwiąż mnie już teraz z ciałem, * Czegom pragnął, doczekałem.

8. Nie chcę mieć już nic na świecie, * Niech mnie prędko śmierć w grób wgniecie; * Duch się mój do Ciebie spieszy, * Nic mnie tu już nie pocieszy.

9. Już, już wesoło umieram, * Już oczy moje zawieram, * Ziść mi obietnicę Swoję, * Weź do nieba duszę moją.

knrdsk1


MaciejKalita

nuty