Litania do Wszystkich Świętych – w pieśń ułożona

Zaczęty przez Mira, 31-07-2007, 08:43:34

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Ojcze, Synu, Duchu święty! W Trójcy jedyny Boże! Niezmierny i niepojęty!
Twoja dobroć nas może ratować w każdej potrzebie, przetoż wołamy do Ciebie:
Zmiłuj się nad nami!

Marya, święta Dziewico, wizerunku czystości, wierna Boga służebnico,
Matko pięknej miłości, Matkąś jest Pana naszego, bądź też Matką uczniów Jego,
A módl się za nami!

Wy, co nieustannie pienie chwały Bogu nucicie, którzy na każde skinienie
Wolę Jego pełnicie; wszyscy święci Aniołowie, dusz naszych wierni Stróżowie,
Módlcie się za nami!

Święci starego zakonu, co w pośród złego świata, świątobliwie aż do zgonu
Trawiliście swe lata, Patriarchowie, Prorocy! Waszej wzywamy pomocy:
Módlcie się za nami!

Przyjaciele poufali Zbawiciela naszego, którzyście opowiadali Ewangelię Jego,
Wielce gorliwi mężowie, o święci Apostołowie!
Módlcie się za nami!

Wy, co ku Bogu z miłości różneście ponosili katusze, męki, przykrości
I życie swe łożyli, wszyscy święci Męczennicy! Do Was wołamy grzesznicy:
Módlcie się za nami!

Święci, którzyście światłością cnót świętych przyświecali, Boga i bliźnich miłością
W życiu swojem pałali, Was, my tułacze na ziemi, Święci Wyznawcy prosimy:
Módlcie się za nami!

Wy, święte Panny z Wdowami, któreście powołanie wasze zdobiły cnotami
I Boskie przykazanie do zgonu wiernie chowały, tam, w przybytkach wiecznej chwały:
Módlcie się za nami!

Wszyscy Święci, Święte Pańskie! Którzyście w różnym stanie wiedli życie chrześcijańskie,
Teraz się w niebie za nie z wiecznej cieszycie radości; Z braterskiej ku nam miłości
Módlcie się za nami!

Abyśmy z grzechów powstali przez pokutę prawdziwą, w cnotach was naśladowali,
A tak śmiercią szczęśliwą mogli schodzić z świata tego do towarzystwa waszego,
Módlcie się za nami!

Boże, bądź nam miłościwy, usłysz nasze wołanie! Ach Ojcze nasz dobrotliwy!
Odwróć od nas karanie: Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego:
Przepuść nam o Panie!

Od serca w złem zatwardzenia, od grzechu nieszczęsnego, od wiecznego zatracenia
I skonania ciężkiego, dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego,
Zachowaj nas Panie!

Oddal grady, nawalności, głód, ogniowe pożary, wojnę, morowe słabości
I tym podobne kary; Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Niechaj ziemia urodzaje swe dla naszej żywności z Twej dobroci wydaje,
Zachowaj je w całości. Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Widomą Głowę kościelną weźmij w opiekę swoję! Wspieraj łaską Twoją dzielną, by pasł godnie Twą trzodę. . Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Niech małżonkowie w miłości, według rozkazu Twego i w prawdziwej pobożności
Żyją do zgonu swego.  Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Rodzicom udziel mądrości, niechaj potomstwo swoje ćwiczą w roztropnej karności
Na cześć i chwałę Twoję. Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Grzeszników, dzieci wyrodne, Ojcze! Nawróć do siebie. Owoce pokuty godne
Niechaj czynią dla Ciebie. Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Będący w jakiej niemocy nędzarze i strapieni, niech doznają Twej pomocy,
Niech będą pocieszeni. Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Tym, co nam świadczą na ziemi dobrodziejstwa w potrzebie, nagródź stokrotnie prosimy,
Teraz i potem w niebie. Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Wszystkim nieprzyjaznym, Panie! którzy z nami źle mienią, błogosław, odpuść karanie,
Bo nie wiedzą, co czynią. . Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

Na braci i siostry wierne, którzy w czyścu zostają, obróć oczy miłosierne,
Niech wieczny pokój mają. Dla Jezusa, Syna Twego, dla niewinnej męki Jego
Wysłuchaj nas Panie!

O Jezu, Baranku Boży, racz zgładzić nasze grzechy! A gdy nas sumienie trwoży,
Ty udzielaj pociechy. Odpuść nasze wołanie,
Zmiłuj się nad nami!

za: Kancyonał Katolicki

Kefasz

Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1


Owca

AMDG
Ite inflammate omnia!