Franciszek, św.: Witaj Ojcze ukochany

Zaczęty przez Mira, 01-08-2007, 22:50:23

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Witaj, Ojcze ukochany, co Serafów zdobisz chór,
Ty Jezusa nosisz rany, Tyś świętości dla nas wzór.
Pobłogosław Twoje dzieci i poprowadź drogą Twą,
Niech się miłość w nas roznieci, niech ogarnie mocą swą!

Ojcze, niech za twym przykładem wszystkim dla nas będzie Bóg,
Niech idziemy Twoim śladem wśród wygnańczych ziemi dróg!
W sercu naszym niech nosimy znamię Jezusowych ran;
Ojcze, łaski tej prosimy, niech nam jej użyczy Pan!

Niech w ubóstwie i pokorze trwamy przez ten ziemski czas,
Aż wieczności błysną zorze, aż Bóg z Tobą złączy nas.
O Franciszku, możny w niebie, u Jezusa, Maryi stóp,
Twoje dzieci proszą Ciebie, dla nas wszystkich miejsce zrób!

Za: Chwalcie Pana

marian7

Za Śpiewnikiem XX Misyonarzy w Krakowie 1916 r.
Jako 3 zwr.
W sercu naszem niech nosimy
Znamię Jezusowych Ran;
Ojcze łaski tej prosimy,
Niech nam jej użyczy Pan.
Jako 5 zwr.
O Franciszku! możny w niebie
U Jezusa, Marui stóp,
Twoje dzieci proszą Ciebie:
Dla nas wszystkich miejsce zrób!

Hrabia Radwan

Melodya wg F. Nowowiejskiego, 1926: