Po upadku człowieka grzesznego [nuty] [mp3]

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 16-05-2007, 19:32:48

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Po upadku człowieka grzesznego użalił się Pan stworzenia swego, zesłał na świat Archanioła cnego.
Idź do Panny, imię jej Maryja, spraw poselstwo: Zdrowaś łaski pełna, Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa.
Panna na ten czas Psałterz czytała, gdy pozdrowienie to usłyszała, na słowa się anielskie zdumiała.
Archanioł, widząc Pannę troskliwą, jął ją cieszyć mową łagodliwą: Panno nie lękaj się, Pan jest z Tobą.
Nalazłaś łaskę u Pana swego, Ty się masz stać Matką Syna Jego, ta jest wola Boga wszechmocnego.
A będzie Mu dano imię Jezus, Ten będzie Zbawicielem wszystkich dusz, raczysz, miła Panno, przyzwolić już?
Panna, aczkolwiek była troskliwa, ale widząc, że to wola Boża, rzekła: Pańska służebnicam ci ja.
Aczem ja wielce pragnęła tego, bym mogła być sługą Matki Jego, stańże mi się wedle słowa twego.
Jak prędko te słowa wymówiła, wnet Pana w żywocie swym poczęła, a tam Bogu cześć i chwałę dała.
O Panno, gdyżeś takowej mocy, wołamy k'Tobie we dnie i w nocy, raczże nam być grzesznym ku pomocy.
Byśmy, Panno, przez Twe przyczynienie mieli tu swych grzechów odpuszczenie, a potem wiekuiste zbawienie.

knrdsk1

#1
Parthenomelica, Wilno 1613

          PIENIE V.

Po upadku cżłowieká grzesznego,
    Użalił się Pan  stworzenia swego.
    Zesłał ná świát posła niebieskiego.

Idź do Pánny mowiąc Aniołowi,
    Poślubiona tá iest Jozefowi:
    Ziaw zbáwienie wszemu narodowi.

Anioł Pánnę wesoło pozdrawia,
    O Máryo, zdrowa bądź, wymawia:
    Pełnaś łáski, Bog ći to obiawia.

Pánná Żołtárz ná ten cżás cżytáłá,
    Gdy to pozdrowienie usłyszáła:
    Ná słowá się Anielskie zdumiáłá.

Archánioł widząc Pánnę troskliwą,
    Jął ią ćieszyć mową łágodliwą,
    Tyś iest Pánno nad insze szcżęśliwą

Nálázłáś łáskę u Páná twego,
    Że się masz stáć mátką Syná iego:
    Táć iest wola Bogá wszechmocnego.

Imię Jezus iemu będźie dáne,
    Ták od Bogá wiecżnie miánowane:
    On zbáwienie wroci pożądane.

Pánná, ácż się byłá zátrwożyłá,
    Ale gdy wolą Bożą bacżyłá,
    Do posłá z pokorą przemowiłá.

Záwszem  sobie ia pragnęłá tego,
    Bym mogłá być służką mátki iego:
    Stańże mi się według słowá twego.

Wnet skoro te słowá wymówiłá,
    Bogá z niebá ná źiemię zwabiłá:
    Cżeść, y chwałę iemu wyrządziłá.

O Pánno, gdyżeś tákowey mocy,
    Wołamy do ćiebie we dnie, w nocy:
    Rácżże nam być záwsze ku pomocy

Bysmy Pánno przez twe przycżynienie,
    Mieli grzechow wszytkich odpuszcżenie,
    A po śmierći wiecżyste zbáwienie.

Tomek Torquemada

#2

TomekBaranek

#3
Jedna z wersji melodii do posłuchania tutaj: http://piesni-nabozne.tumnus.info/poupadkuczlowieka.html

knrdsk1

Nieco inna wersja rytmiczna, wg: "Śpiewnik Kościelny Katolicki" Tomasza Flaszy


Maximilianus

Nuty (za: Śpiewnik kościelny dla Diecezji Chełmińskiej, Jan Wiśniewski. Pelpin 1928):

zolwikolew

#7
Ponieważ mam ostatnio "na tapecie" śpiewy adwentu doszperałem się w moich szpargałach do nienotowanej nigdzie w znanych źródłach doksologii:


Wiecznie chwała Bogu Ojcu z Synem * Duchem Świętym bo Bogiem Jedynem * bo i ninie niechajże brzmi. Amen.
Spisałem ową onegdaj, z modlitewnika po jednej z moich Babć.
Nie dotrwał on jednak do czasów skanerów. Żałuję kilku takich śpiewników, bo zawierały sporo dopisanych rzeczy, a byłem zbyt młody i głupi, by właśnie te w pierwszej kolejności przepisywać.
Pozwolę sobie jeszcze na dygresję:
wielość wariantów melodycznych, a i tekstowych również pewnie, moim zdaniem wynika u nas z pamięciowego przekazu, do którego co któryś tam organista coś dokładał-proszę choćby spojrzeć cóż za "przegrywki" zamieścił Klonowski pośrodku zwrotek. Ja sam-wprawdzie dość mgliście,ale...- pamiętam pewne ozdobniki, które dzięki organiście istniały w różnych melodiach pieśni mojego dzieciństwa. Następny zaś je wyrugował, ale też pozostawił inne... A jak człowiek pomyśli o tym ile wieków(iluż organistów) mają niektóre śpiewy! Każda melodia zdaje się właściwa. Myślę, że podobnie jest z tekstami pieśni.


[Edit]
Zapomniałem jeszcze wspomnieć o słówku, które, choć tylko dwuliterowe,może nas kłopotać. Wynikła już z jego powodu zresztą w wątku pieśni: http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,103.0.html  wymiana zdań. To słówko to "bo". Do mojej wypowiedzi tamże mogę dodać wyjaśnienie, o które dopytałem, i od pewnego polonisty uzyskałem lakoniczną odpowiedź: "To w staropolszczyźnie przysłówek potwierdzenia". Bez dalszych komentarzy, bo nie czuję się tu władny cokolwiek komentować.
Bardzo proszę mi nie "panować". Mariusz sum

SirPL

Melodia według węgierskich Tabulatur Vietoris (XVII w). Jako autor (właściciel) tabulatury wskazywany jest Pál I Esterházy de Galantha (książe węgierski, austryjacki marszałek polny).
Całość transkrypcji tabulatur można znaleźć tu: http://real.mtak.hu/89537/1/Vietorisbeliv-vagott2.pdf