Pieśniolotek mszalny - czyli jakie pieśni śpiewano u Państwa podczas mszy?

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 12-08-2007, 14:24:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Organista

Piątek:

Rozpoczęcie: Kto się w opiekę odda (4 zwrotki)
Przygotowanie Darów: Pokładam w Panu ufność mą (3 zwrotki)
Komunia święta: Panie, dobry jak chleb (4 zwrotki)
Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (5 zwrotek)
Rozesłanie: Mój Jezu, ufam Tobie (3 zwrotki; III piątek miesiąca)
                Feliks Nowowiejski: II symfonia organowa, cz. III (fragment)
Części stałe: ks. I. Pawlak

***

Sobota, wspomnienie św. Jana Kantego [rano]:

Rozpoczęcie: Kiedy ranne wstają zorze (4 zwrotki)
Przygotowanie Darów: Cały świat niech śpiewa tę pieśń (4 zwrotki)
Komunia święta: Zbliżam się w pokorze (4 zwrotki)
Uwielbienie: Dzięki, o Panie (7 zwrotek)
Rozesłanie: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (3 zwrotki)
                Improwizacja nt. Zdrowaś Maryjo, Bogurodzico
Części stałe: ks. I. Pawlak

braciszek m

Kościół Niepokalanego Serca NMP w Przybysławicach, 21.10.07   10:00
W: Złącz Panie miłujących.. (1zw)
O: Jeden Chleb (1zw)
K: Jezusa ukrytego (2zw)
U: Panie mój, Cóż Ci oddć mogę (1zw niestety bo lubię tą pieśń)
Z: Zawiatj Królowo Różańca Św. (1zw)
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * + Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  (Mszał Rzymski)   http://papa.jun.pl/index.php

Organista

XXIX niedziela zwykła, C:

                  Mikołaj z Krakowa: Preambulum z Tabulatury Jana z Lublina
Rozpoczęcie: Chwalcie Pana wszyscy (3 zwrotki)
Przygotowanie Darów: Cóż Ci, Jezu damy? (3 zwrotki)
Komunia święta: O, Panie Tyś moim Pasterzem (4 zwrotki)
wielbienie: Wszystko co żyje, niech śpiewa z radością (3 zwrotki)
Rozesłanie: Boże, coś Polskę (1 zwrotka; niestety polecenie szefa :|)
                (Wieczorem- Max Reger: Werde munter, mein Gemüte [Op. 67, No. 47])
Części stałe: ks. A. Chlondowski

marzkap

Cytat: knrdsk1 w 17-10-2007, 12:45:12
Nie dziwię się temu księdzu - jak bym sam był xiędzem i w czasie Mszy Świętej organista zapodawał pioseneczki to też by mnie trafiało...
już mi przeszło...:) Pozdrawiam

braciszek m

Kościół Niepokalanego Serca NMP w Przybysławicach, 28.10.07   10:00

W: Jeden jest tylko Pan.
O: Weź w swą opiekę (1zw)
K: Jezusa ukrytego (3zw), Jezu tyś Pan mój. (1zw)
D: Cóż Ci Jezu damy (1zw)

po ogłoszeniach całe Te Deum

Z: Pod Twą obronę (2zw)
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * + Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  (Mszał Rzymski)   http://papa.jun.pl/index.php

knrdsk1

Niedziela 28 października, godz. 09:30, Wrocław, kościół p.w. Św. Michała Archanioła, organista Marek Pisarski:
In: Boże obdarz Kościół Twój - 2 zwr.
Of: Com przyrzekł Bogu - 2 zwr.
Co: Jeden Chleb - 3 zwr.
Co2: Dziękujemy Ci Ojcze nasz - 4 albo 5 zwr.
Ex: Nie rzucim Chryste  świątyń Twych (1 zwr.)

knrdsk1

Poniedziałek 29 X, kościół uniwersytecki p.w. Najświętszego Imienia Jezus (Wrocław), msza o godz. 18, organista Bogusław Raba (Wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszych 31. urodzin!):

In: Ojcze z Niebios, Boże Panie (2 zwr.)
Of: Z rąk kapłańskich,
Co: Jezu drogi, Tyś miłością (3 albo 4 zwr.)
Ex: Pobłogosław Jezu drogi (3 zwr.)

Simone

Cytat: knrdsk1 w 24-09-2007, 10:13:11
Cytat: Simone w 19-09-2007, 18:34:16
U: Wielbić Pana chcę (jest to pieśń liturgiczna - zatwierdzona)

Szanowny(-a) Simone, czy możesz wpisać tekst tej pieśni, oraz zamieścić informację co znaczy "pieśń liturgiczna - zatwierdzona" (kiedy? przez kogo?) Ja kojarzę tylko podobny śpiew typu "Taize", nie znam natomiast takiej pieśni liturgicznej-a-zatwierdzonej. Rozumiem że jest w Śpiewniku Liturgicznym KUL? To, o ile wiem, jedyny zatwierdzony zbiór pieśni do użytku liturgicznego.

Dzięki i pozdrawiam!

O ile wiem, wolno śpiewać pieśni ze śpiewników, zatwierdzonych nawet tylko przez biskupa, oznaczonych jako liturgiczne. "Wielbić Pana chcę" jest w Exsultate Deo, który jest właśnie śpiewnikiem liturgicznym.

Tomek Torquemada

Myli się Kolega.

Śpiewać wolno pieśni ze śpiewników zatwierdzonych do użytku liturgicznego przez KEP (wtedy zgoda obowiązuje w całej Polsce), albo przynajmniej przez władzę diecezjalną (wtedy zgoda obowiązuje tylko w danej diecezji).

Śpiewnik Exsultate Deo sądząc z okładki i opisu wygląda mi na książkę z piosenkami oazowymi:

CytatExultate Deo to jeden z bardziej cenionych śpiewników liturgicznych. Kierowany głownie do członków wspólnot Ruchu Światło-Życie stanowi nieocenioną pomoc dla animatorów śpiewu w czasie sprawowaych obrzędów liturgicznych.
     Dziewiąte wydanie śpiewnika może świadczyć o jego niezwykłej wartości. Śpiewnik podzielony jest na dziesięć części uporzadkowanych według wydarzeń roku liturgicznego, ukazujac hierarchię wartościowania historii zbawienia. W ostatniej cześci zamieszczono pieśni wykonywane przed wystawionym Najświętszym Sakramencie, hymny, śpiewy na różne okazje, a także pieśni i piosenki roku z ostatnich lat.
Czy byłby Kolega uprzejmy zerknąć (bo ja nie mam tego spiewnika) kto konkretnie go zatwierdził i do czego?

Simone

Cytat: Tomek Torquemada w 03-11-2007, 11:40:20
Śpiewnik Exsultate Deo sądząc z okładki i opisu wygląda mi na książkę z piosenkami oazowymi:

CytatExultate Deo to jeden z bardziej cenionych śpiewników liturgicznych. Kierowany głownie do członków wspólnot Ruchu Światło-Życie stanowi nieocenioną pomoc dla animatorów śpiewu w czasie sprawowaych obrzędów liturgicznych.
     Dziewiąte wydanie śpiewnika może świadczyć o jego niezwykłej wartości. Śpiewnik podzielony jest na dziesięć części uporzadkowanych według wydarzeń roku liturgicznego, ukazujac hierarchię wartościowania historii zbawienia. W ostatniej cześci zamieszczono pieśni wykonywane przed wystawionym Najświętszym Sakramencie, hymny, śpiewy na różne okazje, a także pieśni i piosenki roku z ostatnich lat.
Czy byłby Kolega uprzejmy zerknąć (bo ja nie mam tego spiewnika) kto konkretnie go zatwierdził i do czego?

Faktycznie, zacytowana przez Pana powyżej "reklama" mogłaby sugeorwać, że jest to zbiór nieliturgicznych piosneczek oazowych. Tak jednak nie jest.

Zatem:
1. Imprimatur (wydanie z 2004 r.):

CytatZa pozwoleniem Władzy Duchownej
Nr 1079/2004
Kraków, 27 kwietnia 2004 r.
+ Kazimierz Nycz, Vic. Gen.
ks. Jan Dyduch, kanclerz,
ks. dr Stanisław Szczepaniec, Cenzor

Posiadam również starszą wersję śpiewnika (1998 r.).

Tam jest adnotacja następująca:

Cytat
IMPRIMATUR

Za pozwoleniem Włądzy Duchownej
Katowice, dnia 23 kwietnia 1998 r.
Nr VJ-1894/98
+ Gerard Biernacki Bp, Wikariusz Generalny
Ks. Józef Pawliczek, Kanclerz
Cenzor: ks. inf. Romuald Rak

2. Parę cytatów ze wstępu do wydania 2004 r.:

Cytat(...)
Rzeczą nadal aktualną i pierwszej wagi jest czuwanie nad tym, by do naszego mszalnego repertuaru nie wkradły się śpiewy niewłaściwe, przejęte z bliżej niesprecyzowanych źródeł,
złe tłumaczenia i adaptacje z zagranicznych śpiewników, nie przeznaczonych do użytku liturgicznego.
Animatorom muzycznym, odpowiedzialnym wraz z kapłanem - celebransem za zestaw śpiewów w czasie Msy świętej przypomina się, że w ramach liturgii nie mogą mieć miejsca teksty i opracowania muzyczne nie wyrażające w sposób jednoznaczy sacrum.
Widocznie animatorzy muzyczni Ruchu - jak dotąd - nie wykazali jeszcze pełnej i skutecznej troski o jakość muzycznego repertuaru skoro w dyskusjach na łamach prasy katolickiej na temat sytuacji muzyki liturgicznej w Polsce - często, nabyt często, pojawiają się krytyczne głosy pod adresem propagowanych przez "oay" w ramach liturgii piosenek.
Niech rozbrzmiewają w naszych zgromadzeniach liturgicznych pieśni stare i nowe, ale zawsze korespondujące z zaleceniem św. Pawła: "napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach" (...)
(pogrubienie znajduje się w orygnialnym tekście)

Później następuje 8-stronicowy tekst ks. St. Hartlieba trkatujący o zasadach dobory pieśni do Mszy świętej.
Kończy się bardzo znamiennym zdaniem:
CytatNigdy nie wprowadzamy do Eucharystii piosenek, choćby najpiękniejszych.

Simone

Dzisiejszy repertuar:

Wejście: Głoś imię Pana (1 zwr.)
Kyrie: Z litanii do Wszystkich Świętych
Gloria: melodia "lokalna"
Psalm: mel. ks. bp. J. Zawitkowskiego
Alleluja: mel. z Bazyliki św. Piotra w Rzymie
Przygotowanie darów: Pójdź do Jezusa (1 zwr.)
Sanctus: Siedl.
Zakończenie Modlitwy Eucharystycznej - trzykrotne "Amen" ks. Z. Bernata
Agnus Dei. - Siedl.
Komunia święta: Chwalmy niewysłowiony (całość)
Uwielbienie: Upadnij na kolana (całość)
Zakończenie: Być bliżej Ciebie chcę (2 zwr.)

Organista

Poniedziałek, 5. listopada:

W- Boże w dobroci (1-4)
PD- Boże mocny, Boże cudów (1-2)
K- Pan wieczernik przygotował(1-3)
U- Czego chcesz od nas, Panie? (1-4)
R- Ty wyzwoliłeś nas, Panie (1-3)

braciszek m

Przybysławice, 4.11.07,  16:00
W: Boże w dobroci (1zw)
O: Z rak Kapłańskich (1zw)
K: milczenie  (bo organista poszedł do Komunii)
U: Pnie mój cóż Ci oddać mogę (2zw)
Z: Pobłogosław Jezu drogi (2zw)
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * + Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  (Mszał Rzymski)   http://papa.jun.pl/index.php

organista1

Wejście: Wszystko Tobie oddać pragnę
PD: Być bliżej Ciebie
Komunia: Już się nie bój dłużej
Dz: Dzięki o Panie
Z: Jezu zostań w nas

Organista

Wtorek, 6. listopada:

R- Przykazanie nowe daję wam (1-3)
PD- Panie, pragnienia ludzkich serc (1-2)
K- Tyś w Wieczerniku chlebem się stał (1-2)
U- Dzięki, o Boże Ojcze (1-4; uczę wiernych tej pieśni)
R- Być bliżej Ciebie chcę (1-3)

knrdsk1

Poniedziałek 05 XI, kościół uniwersytecki p.w. Najświętszego Imienia Jezus (Wrocław), msza o godz. 18, organista Bogusław Raba

In: Pójdź do Jezusa
Of: O Krwi i wodo
Co: Jezusa ukrytego (3 zwr.) / Wielbię Ciebie w każdym momencie
Ex: Pobłogosław Jezu drogi (3 zwr.)

Organista

Środa, 7. listopada:

R- Kłaniam się Tobie (1-4)
PD- Wszystko Tobie oddać pragnę (1)
K- Jeden chleb (1-2)
U- Dziękczynne pieśni śpiewajmy (1-3)
    NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
R- Do Ciebie, Matko, Szafarko łask (1-3)

Organista

Czwartek, 8. listopada:

R- Witaj Krynico dobra wszelakiego (1-4)
PD- Cały świat niech śpiewa tę pieśń (1-2)
K- Twoja cześć, chwała (1-7)
U- Dzięki, o Boże Ojcze (1-3)
R- Maryjo, ja Twe dziecię (1-2)

Piątek, 9. listopada:

R- Przez chrztu świętego wielki dar (1-3)
PD- Jak miłe przybytki nam dał (1)
K- Już gościsz, Jezu w sercu mym (1-3)
U- Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (1; 3; 7)
R- Boże obdarz Kościół swój (1-4)

organista1

Wejście: Barka
PD. Jeden chleb
K. Ja wiem w kogo ja wierzę
Dz: Cały świat
Z: My chcemy Boga

Hyacinthus z Rządkowic

Prowokacja czy głupota  ???

Administracje proszę o reakcję!

Tomek Torquemada


braciszek m

Przybysławice 18.11.07  10:00

W: Boże mocny, Boże cudów (3zw, ale tylko dlatego ze było uroczyste wejście)
O: pieśn o bł Karolinie: Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem cnoty męstwa.(2zw, ale tylko dlatego że było okadzenie.)
K: Panie dobry jak chleb (3zw)
U: Dziękujemy Ci ojcze nasz. (całe)
Z: Pod Twą obronę (1zw)
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * + Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  (Mszał Rzymski)   http://papa.jun.pl/index.php

Martinus

Kościół św. Wojciecha w Jeleśni, 18.11., 9.30:

W- Z tej biednej (2 zwr.)
O- Pan jest mocą (3 x)
K- Jam jest Chleb Życia (3 zwr.)
U- Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym (2 x)
W- Idźmy, tulmy się jak dziatki (2 zwr.)

Tomek Torquemada

Kościół NMP na Piasku we Wrocławiu
18:00 (msza trydencka)

W: Introit z Graduale Romanum
O: Kto się w opiekę (4 zwr.)
K: Bądźże pozdrowiona (4 zwr.)
W: Salve Regina, Wszystkie nasze (4 zwr.)

Części stałe: De Angelis

Z braku organisty robiłem za zapiewajłę i dałem plamę, bo Sanctus zaintonowałem trochę za nisko (tak z ton), ale to jeszcze nic. Bądźże pozdrowiona wyszło prawie na granicy infradźwięków ;-)

tomas_wawa

18.11.2007 Warszawa, kościół Świętej Trójcy

W: Z tej biednej ziemi
Pd: Pod Twą obronę, Ojcze na niebie
K: Panie dobry jak chleb
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z: Zmiłuj się nade mną