Pieśniolotek mszalny - czyli jakie pieśni śpiewano u Państwa podczas mszy?

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 12-08-2007, 14:24:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Kamilg0

29.10.2022, Sobota - XXX Tydzień Zwykły (II)

Różaniec:

Przed: Różańcowa Pani nieba, ziemi
W. Jezusa ukrytego
Tantum Ergo Sacramentum
Niechaj zawsze wszędzie cześć i chwała będzie
Z. Panienko święta w gwiazdach i kwiatach

Msza Święta:

W. Ciebie całą duszą pragnę
Pd.: Jezu dobry i cichy
K. Ja wiem, w Kogo ja wierzę
U. Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew
Z. Zawitaj, Matko Różańca Świętego

Kamilg0

30.10.2022, Niedziela - Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego

Msza Święta:

W. Boże, obdarz Kościół Twój
Aspersja: Przez Chrztu świętego wielki dar
Pd.: Jak miłe przybytki nam dał
K. Pan wieczernik przygotował
U. Czego chcesz od nas, Panie
Z. Nie rzucim Chryste

Różaniec:

Przed: 1) Przychodzisz do nas, Maryjo
2) Święta Maryjo, Matko Różańcowa
W. Bądźże pozdrowiona
Zebrani przed Twoim Ołtarzem
Przed tak wielkim Sakramentem
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy
Z. Skończone nasze rozważania

Kamilg0

31.10.2022, Poniedziałek - XXXI Tydzień Zwykły (II)

Różaniec:

Przed: Gdy Różaniec w ręku trzymam
W. W Sakramencie utajony
Przed tak wielkim Sakramentem
Niech będzie chwała
Z. Zawitaj, Królowo Różańca Świętego

Msza Święta (rano z dnia, wieczorem o św. Józefie):

W. Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska (rano)
Duszo moja (wieczorem)
Pd.: Gdzie miłość wzajemna
K. Jam jest chlebem żywym
U. Dzięki, o Panie
Z. Święta Panno, Tyś nad wszystkie (rano)
Wzorze pokory i zawierzenia (wieczorem)

Kamilg0

01.11.2022, Wtorek - Uroczystość Wszystkich Świętych

W. Radośnie Panu hymn śpiewajmy (2, 7 zwrotka)
Pd.: Chrystus, Chrystus, to nadzieja
K. Pójdźcie błogosławić Pana
U. Upadnij na kolana
Z. Chrystus Wodzem

Kamilg0

02.11.2022 - Środa, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Msza z Formularza I:

W. Zwycięzca śmierci (1, 10 zwrotka)
Pd.: Mój Odkupiciel, Chrystus zmartwychwstały
K. Ja jestem zmartwychwstanie i życie
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
U. Wielbić Pana chcę
Z. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

Msza z Formularza II:

W. Wieczny odpoczynek
Pd.: Jam gościem na tym świecie
K. Racz wiekuiste dać odpoczywanie
U. Wielbić Pana chcę
Z. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

Msza z Formularza III:

W. Racz wiekuiste dać odpoczywanie
Pd.: Mój Odkupiciel, Chrystus zmartwychwstały
K. U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
U. Wielbić Pana chcę
Z. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 06 listopada 2022, XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: XIB, m: 5; o: AS; s: KZ, TD, LT;

Intr: Si iniquitates;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Ecce quam bonum et quam jucundum (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Qui timent Dominum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Recordare mei, Domine / org
Co: Ego clamavi / Zbliżam się w pokorze (całość);

Po ost. Ewangelii suplikacje - Święty Boże;
Zakończenie: Salve Regina (simplex).

Kamilg0

04.11.2022, Piątek - św. Karola Boromeusza

W. O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pd.: Boże, obdarz Kościół Twój
K. O Panie, Ty nam dajesz
U. Improwizacja organowa
Z. Pobłogosław, Jezu drogi

Kamilg0

06.11.2022, XXXII Niedziela Zwykła, rok "C"

W. Pójdź do Jezusa
Pd.: Niechaj z nami będzie Pan
K. Jeden chleb
U. Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z. Dobry Jezu a nasz Panie

Kamilg0

07.11.2022, Poniedziałek - XXXII Tydzień Zwykły (II)

W. Boże mocny, Boże cudów
Pd.: Panie, umocnij wiarę naszą
K. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
U. Upadnij na kolana
Z. O Matko miłościwa

Kamilg0

08.11.2022, Wtorek - XXXII Tydzień Zwykły (II)

W. Pod Twą obronę
Pd.: Bóg kiedyś stał się jednym z nas
K. Panie, pragnienia ludzkich serc
U. Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Z. Kiedy ranne wstają zorze (rano)
Wszystkie nasze dzienne sprawy (wieczorem)

Kamilg0

09.11.2022, Środa - Święto Poświęcania Bazyliki Laterańskiej

W. Boże, obdarz Kościół Twój
Pd.: Ciebie całą duszą pragnę (2 zwrotka)
K. Panie, dobry jak chleb
U. Dzięki, o Panie
Z. Weź w swą opiekę

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 13 listopada 2022, XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: XIB, m: 2; o: AS; s: KZ, TD, LT;

Intr: Dicit Dominus;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Liberasti nos (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: De profundis clamavi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: De profundis clamavi / impr org.
Co: Amen dico vobis / Kłaniam się Tobie (całość);

Po ost. Ewangelii suplikacje - Święty Boże;
Zakończenie: Salve Regina (simplex).

Kamilg0

14.11.2022, Poniedziałek - XXXIII Tydzień Zwykły (II)

W. Kto się w opiekę
Pd.: Pójdź do Jezusa
K. Jezu, w Hostii utajony
U. O Boże, dzięki Ci składamy
Z. Królowej Anielskiej śpiewajmy

Kamilg0

17.11.2022, czwartek - św. Elżbiety Węgierskiej

W. Panie, umocnij wiarę naszą
Pd.: Ty, Boże, wszystko wiesz
K. Jeden chleb
U. Improwizacja organowa
Z. Pod Twą obronę

Kamilg0

18.11.2022, piątek - bł. Karoliny Kózkówny

W. Cudowny kwiecie polskiej ziemi
Pd.: O Panie, Tyś moim Pasterzem
K. Jezu, miłości Twej
U. Wielbić Pana chcę
Z. Króluj nam, Chryste

knrdsk1

Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 20 listopada 2022, XXIV (i ostatnia) Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: IB, m: 4; o: ŁukCzar; s: KZ, LT + KB (cyw);

Intr: Dicit Dominus;

Msza: XI, Credo III (sic);

Gr: Liberasti nos (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: De profundis clamavi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: De profundis clamavi / Idzie idzie Bóg prawdziwy (3 zwr.).
Co: Amen dico vobis / Sławcie usta ciało Pana (całość);

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Świętych;
Suplikacja: Święty Boże;
Przed tak wielkim Sakramentem,
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,
Akty uwielbienia.
Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, Wałbrzych, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00, niedziela 20 listopada 2022, XXIV (i ostatnia); c: X Julian Nast.; o: brak; s: KZ (cyw);

Intr: Dicit Dominus;

Msza: VIII, Credo III;

Gr: Liberasti nos;
Alleluia: De profundis clamavi,
Off: De profundis clamavi / Boże w dobroci (1 zwr.);
Co: Amen dico vobis / U drzwi Twoich (6 zwr.);

Zakończenie: Salve Regina (simplex).

Kamilg0

23.11.2022, środa - XXXIV Tydzień Zwykły (II)

Nabożeństwo do św. Ojca Pio:

W. Jezusa ukrytego
Ojcze Pio jesteś znakiem tej miłości
Przed tak wielkim Sakramentem
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy
Z. Bożą drogą chcemy iść

Msza o św. Ojcu Pio:

W. Byłeś świętym zakonnikiem
Pd.: Składamy Ci, Ojcze
K. O Panie, Ty nam dajesz
U. Upadnij na kolana
Z. Do Ciebie Ojcze Pio wznosimy oczy swe

Kamilg0

25.11.2022, Piątek - XXXIV Tydzień Zwykły (II)

W. Boże, lud Twój
Pd.: Stwórca chleba
K. Bądź pochwalon na wieki
U. Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Z. Każda żyjąca dusza

Kamilg0

03.02.2023, Piątek - IV Tydzień Zwykły (I)

Nabożeństwo ku czci NSPJ z okazji I piątku miesiąca:

W. Bądź pochwalon na wieki
Kochajmy Pana
Przed bł.: Najświętszym Sakramentem: Przed tak wielkim Sakramentem
Po bł. Najświętszym Sakramentem: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
Z. O niewysłowione szczęście zajaśniało

Msza Święta:

W. Złącz, Panie, miłujących Cię
Pd.: Przyjmij, o Najświętszy Panie
K. Jezu, miłości Twej
U. Laudate omnes gentes
Z. Każda żyjąca dusza

Kamilg0

05.02.2023, V Niedziela Zwykła, rok ,,A"

W. Pójdźmy do Pana
Pd.: Głoś imię Pana
K. Pomiędzy lud swój idzie sam
U. Upadnij na kolana
Z. Królowej Anielskiej śpiewajmy

Kamilg0

08.02.2023, Wtorek - V Tydzień Zwykły (I)

W. Boże mocny, Boże cudów
Pd.: Składamy Ci, Ojcze
K. Panie, pragnienia ludzkich serc
U. Chwała Ojcu i Synowi
Z. Weź w swą opiekę

Kamilg0

10.02.2023, Piątek - św. Scholastyki, dziewicy

W. Dziś radośnie wysławiamy
Pd.: Do Ciebie wznoszę serce me
K. Idzie, idzie Bóg prawdziwy
U. Improwizacja organowa
Z. Pobłogosław, Jezu drogi

Kamilg0

11.02.2023, Sobota - NMP z Lourdes

W. Anielską pieśń dzwon grał
Namaszczenie chorych: Być bliżej Ciebie chcę,
Pójdź do Jezusa,
Kto się w opiekę
Pd.: Panie, w ofierze Tobie
K. Chrystus Pan karmi nas
U. Wielbić Pana chcę
Z. Po górach, dolinach

Kamilg0

12.02.2023, VI Niedziela Zwykła rok ,,A"

W. Pan jest mocą swojego ludu
Pd.: Gdzie miłość wzajemna
K. Chwalmy niewysłowiony
U. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z. Błogosław Panie nas

Kamilg0

13.02.2023, Poniedziałek - VI Tydzień Zwykły (I)

W. Pod Twą obronę
Pd.: Przyjmij, o Najświętszy Panie
K. O Panie, Ty nam dajesz
U. O Boże, dzięki Ci składamy
Z. Matko niebieskiego Pana