Gromniczna (Święto Oczyszczenia NMP) - 2. II – Chwała Bogu w wysokości [nuty]

Zaczęty przez Mira, 14-08-2007, 22:57:53

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Chwała Bogu w wysokości, z niniejszej uroczystości,
Dzisiaj święcą się gromnice dla przedziwnej tajemnicy.

Dziś z świecą w kościół wchodziła Marya z tym, co zrodziła,
By Bogu ofiarowała, to co najdroższego miała.

Dziś dla przykładu naszego, nie mając brudu żadnego,
Pełni prawo oczyszczenia, czystsza nad wszelkie stworzenia.

Dziś palimy owe świece, które w zgon dadzą nam w ręce;
Abyśmy i w świetle żyli, i w świetle z świata zchodzili.

Dla tegoćto gdy nas chrzczono, świece także zaświecono,
Byśmy wiarą oświeceni, grzechowych się strzegli cieni.

Świeca jest Trójcy obrazem – knót, wosk, światło, jedno razem;
Świeca do obrządków wiele, zawsze potrzebna w kościele.

Ogień świecy Bogu miły, ogień krzepi ludzkie siły,
Świeca cienie nocne spędza, gromnica czarta odpędza.

Żyjmyż w cnotliwej światłości, strzegąc się grzechu ciemności;
Byśmy, gdy będziem konali, jasność nieba oglądali.

Dzisiaj więc prośmy Maryi, byśmy doznali łaski Jej,
W życiu, a najbardziej w zgonie, by nam była ku obronie.

Abyśmy za Jej pomocą, zdjęci śmiertelną niemocą,
Gromnicą czarta zgromili, szczęśliwie życie skończyli.

MaciejKalita

Józef Nachbar - Chorał (1856) podaje, jako Melodye nr 93, czyli ......