Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - krk1mc

#1
Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji 27.02 godz. 10.00
W: Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości
Pd: Ofiaruję Tobie Panie mój
K: Panie Dobry jak Chleb (2 zwr.)
U: Nie boję się gdy ciemno jest
Z: Na wszystkich drogach życia (1 zwr. Refren x 2)
#2
Chwalcie Go dziś wszyscy niebiescy duchowie,
Sławcie pod niebiosa cni Serafinowie:
Bo Jezus maleńki, Jezus ukochany,
Z nieba na świat ludziom zstąpił pożądany.
#3
Cóżeś znalazł jedyny Boski Synu w żłobie?
Czem Cię ziemia daruje ulubionym Tobie?
         Czego niebo nie szafuje,
         Znalazł czem się kontentuje,
                        W najuboższej dobie.
#4
Słyszę miłe śpiewanie, Anielskie kapele,
Komuż niebo wygrywa tak radosne trele?
         Być to musi, że wesoło
         Przy ubóstwie stawia czoło,
                        Bóg mój w ludzkim ciele.     


Na cóż ludzie nie baczni utarczki jak w boju
O doczesne bogactwa toczycie do znoju?
         Uczy Dziecię z nieba dane,
         Że ubóstwo szacowane
         W lepszym stawia stroju.
#5
Cytat: marian7 w 19-04-2008, 23:02:15
Obchodząc Jezusa dziś Narodzenie,
Cieszy się nawzajem wszystko stworzenie,
            Niebieskie i ziemskie dziś się weseli,
            Na ziemi lud wszystek, w niebie Anieli.

Chociaż Go nie widziem jako pasterze,
W Betlejem przy żłobie grając na lirze,
            Jednak Go wyznajmy wiarą stateczną,
            Że On jest pociechą naszą serdeczną.

Oddajmyż Mu serca nasze za dary,
Bo On tej jedynie pragnie ofiary:
             W nich On chce odpocząć jako we żłobie,
             I w nich chce zamieszkać w swojej osobie.

Przyjdźże już nasz Jezu, oto  gotowe
Masz serce zupełne, a nie połowę:
              Które Ci oddajem z wielką ochotą,
              Bo Ciebie ważymy nad wszelkie złoto.

O Jezu! najmilsze nasze kochanie,
Tobie się niech dusza nasza dostanie:
              Życzymy, prosimy serdecznie Ciebie,
              Bys z nami był w życiu, My z Tobą w niebioe.

Nakłdem Józefa  Miecznika w Częstochowie
Drukarnia T. Nagłowkiego w Częstochowie
Masz serce zupełne, a nie połowę:
             

Byś z nami był w życiu, My z Tobą w niebie.
#6
Pieśni przygodne / Odp: Pójdź do Jezusa
24-02-2022, 15:29:11
Inna wersja wdg: Śpiewnik Pielgrzyma- Droga Zbawienia

1. Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas! Usłysz głos Jego, nie bądź jak głaz! Wszak On tak bardzo miłuje nas, Woła tak słodko: pójdź!

Refren: Ujrzym widok piękny jako cud, Gdy rzuciwszy grzechu złość i brud, Wkroczymy wreszcie w niebieski gród — Jezu, przychodzę już!

2. Pójdź, o me dziecię, usłuchać chciej! Daj Mu swe serce, w sercu Go miej! Pewną przystanią On duszy twej, Więc Doń bez zwłoki pójdź!

3. Wierz tylko silnie, Pan przyjmie cię! Czyliż nie czujesz, jak zbliża się? Z miłością otrze twej skruchy łzę. Pójdź, grzeszny człeku, pójdź!
#7
Cytat: MaciejKalita w 09-07-2020, 13:03:55
Z mojego własnego "prywatnego" na moje potrzeby złożonego :)
Też sobie taki składam
#8
Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji msza godz. 10.00
W- Ty wyzwoliłeś nas Panie (scholka) (2 zwr.)
Pd- (jakaś piosenka scholki)
K- Wszystko tobie oddać pragnę (2 zwr.)
U- (piosenka wykonywana przez scholkę)
Z- Wy jesteście na ziemi światłem (2 zwr.)
#16
Nuty z tegoż źródła.
#17
Inna melodia wdg: DN, 2006
#18
Droga do Nieba, 2006
#20
Cz. 2
#21
Źródło: Droga do Nieba, 2006
#22
Refren: Do Ciebie wznoszę serce me. * Panie Boże mój!

1. Wznoszę serce me do Ciebie, Panie, * Tobie ufam, nie opuszczaj mnie! * Niech nade mną wróg nie tryumfuje, * Ty nikogo nie zawiedziesz. Ref.

2. Naucz mnie po ścieżkach Twoich chodzić, * Twoich dróg bezpieczny ukaż szlak, * ucz i prowadź, Zbawco najwierniejszy, * bom zaufał Ci na wieki. Ref.

3. Tyleś razy już się ulitował, * miłosierdzie Twe na wieki trwa. * Puść w niepamięć grzechy mej młodości, * okaż mi się litościwy! Ref.
#24
1. Bądź pozdrowiony, Jezu, Ty zaprosiłeś nas,
cieszymy się, że z Tobą spotkania nadszedł czas.

Ref. Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię,
Tyś za nas, przecie, poświęcił życie swe.

2. Dopuście do mnie dzieci, nie zabraniajcie im,
tak powiedziałeś, Jezu, dwunastu uczniom swym.

3. Sam byłeś kiedyś dzieckiem, dziecięce troski znasz
i cieszysz się wraz z nami, boś Ty Przyjaciel nasz.

#25
Nuty.