Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - knrdsk1

#1
Kościół p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 14 kwietnia 2024, II Niedziela po Wielkanocy; C: XIB, m: 7; org: ŁukCza, s: KZ, TD.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Misericordia Domini;

Msza: I, oprócz GLoria (XI) i Ite (VIII), Credo III;

Lekcja: TD
Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia"z powt. inton.) z Graduału (III ton) -> wers (psalmodia IV tonu) Graduału ("Cognoverunt") -> wers Alleluja (psalmodia IV tonu) ("Ego sum pastor bonus") z zakończeniem wg nut-> ant. z Alleluia;

Off: Deus, Deus meus / Dziś Chrystus Król (większość, wg Miodusz.).;
Co: Ego sum pastor bonus / Wesoły nam dzień dziś nastał (całość, 17 zwr.);
Zakończ.: Regina Coeli.

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica
, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, 14 kwietnia 2024, II Niedziela po Wielkanocy; C: X Julian, m:4; K: KZ;

Intr: Misericordia Domini;

Msza: VIII, Credo III;


Grad/Alleluia: Cognoverunt,
Alleluja: Ego sum pastor bonus;

Off: Deus, Deus meus / Nie zna śmierci (5 zwr. z powt.);
Co: Ego sum pastor bonus / Wesoły nam dzień dziś nastał (Zwr. 1-8 i 17);
Zakończ.: Regina Coeli.
#2
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 07 kwietnia 2024, Niedziela w oktawie Wielkanocy (Dominica in albis); C: MatMark IBP, m:5; org: BartGancz, schola propriów: KZ, TD, KB; schola polifoniczna (ordinaria + pieśni): Lumen de lumine (ŁukCzar).

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Quasi modo;
Msza: Regina Coeli (Palestrina), Credo III;
Alleluia (z Grad., z jubilacją), v: In die resurrectionis (psalmodią) / v: Post dies octo (psalmodią), Alleluja (z Allelui, z jubilacją).
Off: Angelus Domini / Zwyciezca śmierci (wielogłos / pieśń: 3 zwr.);
Co: Mitte manum tuam / Chrystus zmartwychwstan jest (wielogłos / pieśń: całość) / Alleluja (Szamotulski)
Zakończenie: Regina coeli (simplex).
Wyjście Asysty: Bądź wiesioła Panno czysta (3 lub 4 zwr.)
#3
Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, Msza Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, poniedziałek wielkanocny, 01 kwietnia 2024; C: X Julian, m:4; K: KZ;

Intr: Introduxit;

Msza: VIII, Credo III;

Grad.: Haec dies (V: Dicat),
Allel: Angelus Domini / Seq: Victimae paschali laudes;

Off: Angelus Domini / Chrystus zmartwychwstan jest (zwr.1, 2, 3, 4, 8, 9);
Co: Surrexit Dominus / Otrzyjcie już (zwr. 1, 2, 3, 6 + ostatnia)

Zakończenie: Regina coeli (simplex).
#4
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wigilia Paschalna (30 marca 2024), godz. 19:00, Obrzędy w Klasycznym Rycie Rzymskim Pre '55; C: X Wiktor T. X. Ir w chórze, przy Komunii i procesjach, m: 14; org: BartGancz.; s: KZ, TD, LT, KB + BartGancz.

Kantyk  po IV czyt: Cantemus Domino (KZ / TD);
Kantyk po VIII czyt: Vinea facta est (BartGancz / TD);
Kantyk po XI czyt.: Attende coelum (KZ+KB / TD / BartGancz / KZ+LT);

Przed  święceniem wody chrzcielnej, w procesji do chrzcielnicy: Resp: Sicut Cervus (KZ / TD);
Pokropienie wodą po obrzędach jej poświęcenia a przed dodaniem świętych olejów: Com przyrzekł Bogu (2 zwr., z powtarzaniem);
Po wlaniu olejów do wody chrzcielnej, w czasie powrotu do praesbiterium & prostracji: Litania do Wszystkich Świętych (Zdwojone wezwania: KZ / TD);

Msza Święta Wigilii Paschalnej:
Kyrie (Msza I)
Gloria (Msza VIII)
Śpiew przed Ewangelią: 3x Alleluja, następnie: Confitemini Domino / Tr: Laudate Dominum (V: TD)
Offertorium: Zwycięzca śmierci (całość);
Sanctus (Msza VIII)
Komunia: Otrzyjcie już łzy płaczący / Chrystus zmartwychwstan jest (całość);

Nieszpory: Alleluja / Ps 116;       
                  Vespere autem sabbati / Magnificat (KZ+KB / TD+LT) - niestety zagłuszone przez organy - na przyszłość należy ograniczyć udział organisty bo przejął całe Magnificat przy pomocy mikrofonu i głośnego organu. Planowana była przerwa przed Gloria Patri aż do ukończenia okadzań, niestety Celebrans się pospieszył i uciął Magnificat bez doxologii..

Procesja resurekcyjna: Gloria Tibi Trinitas / Ps. 116 / Ps. 3, następnie Cum Rex gloriae a po nim na procesji dookoła kościoła - Wesoły nam - całość.
Po powrocie do kościoła Surrexit Dominus de sepulchro / Qui pro nobis... (x3)
Te Deum (inton) / Ciebie Boga wysławiamy (całość) z przerwą na błogosławieństwo Najśw. Sakramentem zgodnie ze starym Rytuałem
Et valde mane [także przejęte przez organistę].

Po ost. Ewang: Regina coeli
Wyjście: impr. org.
#5
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Piątek (29 III 2024), godz. 19:30, KRR pre '55: C: X Natan; w chórze i procesjach: X Ir;  min.: 14; Org: [tacet]. s: KZ, TD, LT, MarCzap, AdSKO, BartGancz;

Czyt. 1 MacRum
Tr. 1: Domine audivi [wg nut: 1 MarCzap, 2 TD+SKO, 3 BartGancz, 4 TD+SKO];
Czyt. 2. KrzKoz
Tr. 2. Eripe me, Domine [wg nut: 1 BartGancz, 2 TD+SKO, 3 KZ+LT, 4 BartGancz, 5 MarCzap, 6KZ+LT, 7 TD+SKO, 8 BartGancz, 9 MarCzap, 10 TD+SKO];
Pasja - śpiewana, j.pol. (E: BartGancz, Xp: LT, S: KrzKoz.);

Odsłonięcie Krzyża: Ecce lignum crucis (łac., wersja +/- wg nut / odp. wg nut);
Improperia (Popule meus (KZ+MCzap+BarttGancz) - Quia eduxi te (TD, SKO, LT) - Quid ultra (K+M+B)),  Hagios o Theos (K+M+B)/ Sanctus Deus (TD+SKO+LT) /x3
Adoracja Krzyża:
1) Crucem Tuam
2) Ludu mój ludu (11 zwrotek)
3) Crux fidelis (tylko CF - Pange lingua - CF & Dulce lignum)

Przyniesienie Najśw. Sakramentu przed Komunią kapłana z Ciemnicy: Vexilla regis;
Po Komunii kapłana (nie ma Komunii Wiernych): Krzyżu święty (3 zwr.)

Procesja do Grobu: Odszedł Pasterz od nas (całość z powt. "O Jezu" x2 + powt. 1. zwr.).
Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim + przyniesienie krzyża ubranego w czerwony ornat i takąż stułę: Jezu Chryste Panie miły (całość) / Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony (3 zwr. z Siedl. z powt.).
#6
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Czwartek (28 III 2024), godz. 19:30, KRR pre '55. C: X Ir, m: 16 + duchowny w birecie; Org: TomNies., s: KZ, TD, LechT, AdStan.

Wejście Asysty: Impr. org.
In: Nos autem,
Missa VIII (także Sanctus i Agnus, z "dona nobis pacem" (KZ) oraz Ite (X Ir));

Czyt: TD;
Gr: Christus factus est (wg neum) (KZ+TD);
Of: Dextera Domini / O Krwi najdroższa (4 zwr - KZ+AdSta);
Co: Dominus Jesus postquam coenavit (bez wersów) / Witam Cię witam (całość - 4 zwrotki, z powt.) / Duszo Chrystusowa / Jezusa ukrytego (3 zwr. z powt. od "On się nam");

Przygotowanie do procesji: Jezu miłości Twej (2 zwr. bez powt.)
Procesja z Kielichem (zawierającym 2 Hostie na Piątek - do Komunii Kapłana oraz wystawienia w monstrancji w Grobie Pańskim): Sław języku (część procesyjna pierwsze 4 zwr. + pierwsza - wskutek uroczystego tempa procesji) /  "Przed tak wielkim" po dotarciu Kielicha na miejsce w Ciemnicy).
Adoracja oraz przyniesienie cyborium z komunikantami: Ogrodzie Oliwny (4 zwr. z powt.)

Obnażenie głównego ołtarza - Ps. 21 recto tono na 2 chóry - (KZ+LT / TD);

Mandatum - (2 x 6 ministrantów, przed Ołtarzem):
1) odczytanie Ewangelii (pol);
2) I. Mandatum novum do vobis,
3) II. Postquam surrexit Dominus,
4) IV. Domine tu mihi,
5) V. Si ego Dominus,
6) VIII. Ubi caritas (całe, KZ+TD).
7) Dialogi kończące, oracja, wyjście Asysty w ciszy.

Przed Ciemną Jutrznią: Uważ pobożny człowiecze u siebie (MCzap, ze stalli)
Ciemne jutrznie (pocz. ok. 22:00, prow: KZ / ŁCz)
#7
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielka Środa, 27 marca 2024, 19:00, KRR '62, C: XIB, m:8; org: Tom NIestr; s: KZ, TD, LT oraz ŁukCz.

Wejście Asysty: Jezu Chryste Panie miły (całość)
In: In nomine Domini;
Msza XVIII (sine Credo);

Czyt. I: ŁukCz
Gr: Ne avertas (psalmodią - KZ);
Czyt. II: TD
Tr: Domine, exaudi (psalmodią - KZ/ŁukCz, poza ost. wers (ŁukCz) i inton (KZ). wg nut)

Pasja wg Św. Łukasza, śpiewana, łac., z mikrof. [I: LechT., N: KZ, S: ŁukCz.];

Off: Domine, exaudi / Krzyżu święty nade wszystko,
Co: Potum meum / Ogrodzie Oliwny (ok. 8 zwr.),

Wyjście: Króla wznoszą się znamiona (całość).

Po przebudowaniu presbiterium - Ciemna jutrznia Wielkiego Czwartku.
#8
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Wtorek, 26 marca 2024, 19:00, KRR, C: XIB, m:11; org: P. Damian; s: KZ, TD, LT.

In: Nos autem;
Msza XVIII (sine Credo);
Czyt: TD (ton prorocki)
Gr: Ego autem (psalmodią, poza int i zakończ-  KZ);

Pasja wg Św. Marka, śpiewana, łac., z ambony (I-Piotr Mat.), miejsca przewodniczenia NOM (S-BartGancz), i pulpitu NOM [N: MichSiem.];

Off: Custodi me / Jezu Chryste Panie miły (całość)
Co: Adversum me / Jezusa Judasz przedał (wszystkie zwr. z Siedl '93),
Po ost. Ewang.: Ave Regina Coelorum
Wyjście Asysty: impr. org.
#9
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Poniedziałek, 25 marca 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 19:00; C: XIB, m: 7; o: brak, s: tacet;

Decyzją X Duszpasterza Msza Św. Wielkiego Poniedziałku była celebrowana jako cicha.
#10
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Niedziela Palmowa, 24 marca 2024, Msza Święta w Klasycznej Formie Rytu Rzymskiego '1962, godz. 18:00; Cel: X IB; org.: P. Damian, s: KZ, TD, KB, LT; m: 12.

-Wyjście Asysty do bocznego Ołtarza MB: Hosanna filio David;
-Dystrybucja palm: Pueri Hebraeorum (ramos) + psalm 23 (6 z przepisowych wersów + Gloria/euouae) / Pueri Hebraeorum (vestimenta) + psalm 46 (11 przepisowych wersów + Gloria/euouae);
Procesja na zewnątrz dookoła kościoła (KZ+KB): Occurunt turbae / Cum angelis / Turba multa / Coeperunt - cały zestaw powtórzony po raz drugi z uwagi na szczupłość śpiewów; po dojściu do drzwi kościoła - z wnętrza zamkniętego kościoła hymn Gloria laus et honor (całość, ref: z org, wersy: TD+LT); wejście do kościoła i dojście do ołtarza: Ingrediente Domino.

Przebieranie szat: Introit: Domine, ne longe;
Missa XVII, Credo I;

Czyt: M. Rumin
Gr: Tenuisti (psalmodią, poza intonacją i zakończebniem);
Tr: Deus, Deus meus [całość psalmodią (KZ/TD) poza intonacją i ostatnim wersem (KZ+TD, po * reszta Scholi), które były wg nut];
 
Pasja wg Św. Mateusza, śpiewana, po polsku, z ambony (I-LechT.), miejsca przewodniczenia NOM (S-MarSkar.), i pulpitu NOM [N: BartGancz.];

Of: Improperium / pieśń;
Co: Pater si non potest / pieśń / O Krwi najdroższa;
P.M.: Ave Regina Coelorum.
#11
Nuty wg Piotrkowczyka
#12
A tak śpiewaliśmy w Polsce od Synodu Piotrkowskiego:
#13
No tak, bo najczęstszą melodią do "Wisi na krzyżu" jest nieco zmieniona melodia z "Kto się w opiekę", więc faktycznie pełne "Ktosię" pasuje do niniejszej pieśni :)
#14
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, I Niedz. Pasyjna, 17 marca 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m: 7; o: AS, s: KZ, TD, KB, LT;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Pieśń na procesję wejścia: Krzyżu Chrystusa (3 zwr. wersja współczesna z tym samym początkiem każdej zwrotki)
In: Judica me Deus (sine Gloria),
Missa XVII, Credo I;
Czyt: TD

Grad: Eripe me Domine [psalmodia, poza częściową intonacją i szczątkowym zakończeniem]
Tr: Saepe expugnaverunt me (wg nut jedynie część intonacji i ostatni wers (KZ+TD), reszta wersów psalmodią VIII tonu (KZ/TD), jak zwykle konieczność skrótu nakazana przez X. Duszpasterza);
Of: Confitebor tibi Domine / Zawitaj Ukrzyżowanty (5 zwr.)
Co: Hoc corpus / Rozmyślajmy dziś (całość - 13 zwr.);

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa,
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia

Zakończenie: Ave Regina Coelorum;
Wyjście Asysty: Ludu mój ludu (3 zwr. + ostatnia)

Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej,I Niedz. Pasyjna, 17 marca 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00; c: X. Wojciech P., m: 2; o: brak, Kantor: KZ;

In: Judica me Deus (sine Gloria),
Missa XVIII, Credo III;

Grad: Eripe me Domine,
Tr: Saepe expugnaverunt me;
Of: Confitebor tibi Domine / Jezu Chryste Panie miły (2 zwr.)
Co: Hoc corpus / O Krwi Najdroższa (3 zwr.);

Zakończenie: Ave Regina Coelorum;
#15
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, IV Niedz. Wielkiego Postu ("Laetare"), 10 marca 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m: 6; o: AS, s: KZ, TD;

Przed Mszą (8:30) Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (TomŁap);

In: Laetare Ierusalem;

Missa XVII, Credo I;
Czyt: TD;

Grad: Laetatus sum [psalmodia, poza częściową intonacją i szczątkowym zakończeniem],
Tr: Qui confidunt (wg nut część intonacji następnie prosta psalmodia VIII tonu, drugi wers wg nut);
Of: Laudate Dominum /Krzyżu Święty nade wszystko (3 zwr.);
Co: Ierusalem quae aedificatur / Twoja cześć chwała (całość, z powt.);

Po ost. Ewangelii: Ave Regina coelorum.
#16
Zacząłem słuchać zamieszczonego linku - rewelacja! Pięknie wywodzona melodia, chciałoby się w tych Żalach uczestniczyć! Trzeba bronić własnych wariantów melodii przed "zrównywaczami" którzy chcieliby, jak to Kolega pisze, żeby wszystko było wg Siedleckiego. Wiem że w niektórych środowiskach organistowskich panuje przekonanie o wyższości modelu niemieckiego, bo tam jest jeden śpiewnik i wszyscy śpiewają tak samo. No ale przecież wiemy, jak biedny to naród, te Miemce. Nie idźmy w ich ślady, pielęgnujmy nasze stare zwyczaje śpiewacze, modlitewne.
Co do pytania o podobieństwo, to jeśli chodzi o Pobudkę, niewielkie, no ale moja macierzysta parafia to krakowski Św. Szczepan, w latch młodości (lata '70) mieliśmy bardzo dobrego organistę i nawet nasze miejskie warianty były dużo bogatsze i piękniejsze niż spotkać można dziś w różnych zwłaszcza miastach (jak gdzieś jestem w Polsce w Wielkim Poście, zawsze próbuję uczestniczyć i poznać miejscowy wariant śpiewu). Jeśli chodzi o Wrocław, to wersje dość uproszczone, ale są delikatne "warianty" także.
#17
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, III Niedz. Wielkiego Postu, 03 marca 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m: 5; o: AS, s: KZ, TD, KB, LT.

Przed Mszą (8:30) Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ);

Procesja wejścia: W krzyżu zbawienie (2 zwr.)
In: Oculi mei;

Missa XVII, Credo I;

Czyt: TD
Grad: Exsurge Domine [psalmodia, poza częściową intonacją i szczątkowym zakończeniem],
Tr: Ad te levavi (wg nut jedynie część intonacji i ostatni wers (TD), reszta psalmodią VIII tonu (KZ/TD) - jak zwykle nakazana przez Duszpasterza konieczność skrótów);

Of: Justitiae Domine / Ogrodzie Oliwny (3 zwr.);
Co: Passer invenit / Zbliżam się w pokorze;

Zakończenie: Ave Regina coelorum / Jezu Chryste Panie miły [całość, poza zwr. przedostatnią]
#18
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, II Niedz. Wielkiego Postu, 25 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m:8; o: AS, s: KZ, TD.

Przed Mszą (8:30) Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ);

In: Reminiscere;

Missa XVII, Credo I;

Czyt: TD
Grad: Tribulationes [psalmodia, poza częściową intonacją i szczątkowym zakończeniem],
Tr: Confitemini Domino (wg nut jedynie część intonacji (KZ) i ostatni wers (TD), reszta prostą psalmodią II tonu (KZ/TD)- jak zwykle nakazana przez Duszpasterza potrzeba skrótów);
Of: Meditabor / Bądź mi litościw (4 zwr.)
Co: Intellige / Witam Cię witam (całość) / O Krwi najdroższa (3 zwr.);

Adoracja NS:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem;
Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem - Akty uwielbienia

Zakończenie: Ave Regina coelorum;
Wyjście asysty: Któryś za nas (x3)
#19
Wałbrzych, Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, I Niedz. Wielkiego Postu, 18 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00; C: X Wojciech Pawlina, m: 3; org. brak; Kantor: KZ (chory).

In: Invocabit me,

Missa XVII, Credo III;

Grad: Angelis suis,
Tr: Qui habitat (wg nut intonacja i  ostatni wers, reszta wersów prostą psalmodią II tonu;

Of: Scapulis suis / Kto się w opiekę (2 zwr.);
Co: Scapulis suis / Witam Cię witam (2 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina coelorum.
Wyjście Asysty: Któryś za nas (x3)
#20
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Feria Quarta Cinerum (Popielec), 14 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00; C: X Ir, m: 11; o: TomNie., s: KZ, TD, LT;

Wejście asysty - Bądź mi litościw (4 zwr.),
Antyf. do pośw. popiołu: Exaudi nos (Antyf - Vers - Gloria Patri - Antyf),
Posypanie popiołem: Immutemur / Emendemus (Antyfona - wers (KZ) - Attende - Gloria (TD) - Attende) / Posypmy głowy popiołem (całość);

Missa XVIII [sine Credo]; dialog przed prefacją, prefacja i Pater noster w tonie ferialnym;

In: Misereris omnium;
Gr: Miserere mei Deus (Intonacja i szczątkowe zakończenie wg nut, reszta psalmodią);
Tr: Domine, non secundum (psalmodią poza int i 2 wersem; wers 2gi "Adjuva nos Deus" KZ+TD);
Of: Exaltabo te / Boże w dobroci (4 lub 5 zwrotek)
Co: Qui meditabur / Duszo Chrystusowa / W krzyżu cierpienie (3 zwr. wg Siedl '28) / Witam Cię witam (całość, 4 zwr.);
Zakończenie: Któryś za nas (x3)
#21
Wrocław, Kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: XIB, m: 7 + 8 kleryków z USA; o:AS, s: KZ, KB, LT; polifonia - Lumen de Lumine

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In:  Esto mihi;

Missa: Missa Ave Regina Caelorum GP Palestriny + Ite: XI, Credo: I;
Czyt: KZ

Gr: Tu es Deus (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum)
Tr: Jubilate Domino (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem)
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / impr. org..
Co: Manducaverunt / Kto się w opiekę (7 zwr.) / Ufam Bogu w nieszczęściu mem (Lumen de Lumine monod)


Zakończenie: Ave Regina coelorum;

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna), 11 lutego 2024 , godz. 18:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: X Julian N., m: 4; org. brak; Kantor: KZ.

In:  Esto mihi;

Missa XVIII, Credo III;

Gr: Tu es Deus,
Tr: Jubilate Domino;
Of: Offertorium: Benedictus es Domine / Czego chcesz po nas Panie (2 zwr.)
Co: Manducaverunt / Kłaniam się Tobie (3 zwr. z powt.);

Zakończenie: Ave Regina coelorum.
#22
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna), 04 lutego 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; C: X IB, m:7; o:AS, s: KZ, TD, LT, KB)

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Exsurge quare obdormis Domine;
Missa XI (sine Gloria), Credo I;

Gr: Sciant gentes (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum),
Tr: Commovisti Domine (psalmodią - zgodnie z nakazem Duszpasterza - poza intonacją i ostatnim wersem (KZ,TD));
Of: Perfice gressus meos / impr. org
Co: Introibo ad altare Dei / Kłaniam się Tobie (całość),

Zakończenie: Ave Regina coelorum.
#23
Wrocław, kolegiata Św. Krzyża, Święto Oczyszczenia NMP (02 lutego 2024, Msza Święta w Vetus Ordo Missae, godz. 18:00; Cel: XIB, m: 11; o: nie dotarł; SCSI: KZ, LT, KB.

Wejście asysty i Modlitwy poświęcenia świec (5 modlitw): Anioł pasterzom mówił (4 zwr. z powt),
Pokropienie Ludu i dystrybucja świec (dystr. tylko ministrantom): Lumen ad revelationem Gentium.

Procesja ze świecami dookoła kolegiaty:
Adorna thalamum / Responsum accepit Simeon / Obtulerunt pro eo Dominno.

In: Suscepimus Deus;
Missa VIII (De Angelis) cum Gloria / Credo III;

Gr: Suscepimus Deus (psalmodią - poza intonacją i zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Tr: Nunc Dimittis (psalmodią, poza intonacją i ostatnim wersem);
Off: Diffusa est / Przybieżeli do Betlejem (3 zwr., z powt.);
Co: Responsum accepit / Dzisiaj w Betlejem (5 zwr. z powt.) / Tryumfy Króla niebieskiego (3 zwr. z powt.);

Po ost. Ewang.: Ave Regina Coelorum.

Po Mszy: Bóg się rodzi (zwr. 1 i ost. z powt.).
#24
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna), 28 stycznia 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 9:00; c: XIB, m:6; o: AS, s: KZ, TD, KB, LT + ŁukCza;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (TomŁap)

In: Circumdederunt me,
Missa XI (sine Gloria), Credo I;

Czyt: TD;
Gr: Adjutor in opportunitatibus [tonem uproszczonym],
Tr: De profundis clamavi [tonem uproszczonym, poza intonacją i ost. wersem, które wg nut];
Of: Bonum est confiteri / Z rąk kapłańskich (z powt.);
Co: Illumina faciem tuam / U drzwi Twoich (całość),


Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, niedziela Siedemdziesiątnicy (Starozapustna), 28 stycznia 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 18:00; c: X. Julian N., m: 6; o: brak, Kantor: KZ;

In: Circumdederunt me,
Missa VIII (sine Gloria), Credo III;

Gr: Adjutor in opportunitatibus,
Tr: De profundis clamavi [całość wg nut];
Of: Bonum est confiteri / Kto się w opiekę (3 zwr.);
Co: Illumina faciem tuam / U drzwi Twoich (6 zwr.),

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater / modl. do Św. Michała Arch.
#25
Od niedzieli 28 stycznia rozpoczyna się okres Przedpościa - zapraszamy tych, którzy uwzględniają ten czas w liturgii, do dzielenia się informacjami dot. śpiewów wykonywanych na Mszy Świętej. Pozostałych zapraszamy do tego samego od Środy Popielcowej.