Ostatnie wiadomości

#1
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - ...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 14-04-2024, 14:43:08
Kościół p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 14 kwietnia 2024, II Niedziela po Wielkanocy; C: XIB, m: 7; org: ŁukCza, s: KZ, TD.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Misericordia Domini;

Msza: I, oprócz GLoria (XI) i Ite (VIII), Credo III;

Lekcja: TD
Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia"z powt. inton.) z Graduału (III ton) -> wers (psalmodia IV tonu) Graduału ("Cognoverunt") -> wers Alleluja (psalmodia IV tonu) ("Ego sum pastor bonus") z zakończeniem wg nut-> ant. z Alleluia;

Off: Deus, Deus meus / Dziś Chrystus Król (większość, wg Miodusz.).;
Co: Ego sum pastor bonus / Wesoły nam dzień dziś nastał (całość, 17 zwr.);
Zakończ.: Regina Coeli.

Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica
, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, 14 kwietnia 2024, II Niedziela po Wielkanocy; C: X Julian, m:4; K: KZ;

Intr: Misericordia Domini;

Msza: VIII, Credo III;


Grad/Alleluia: Cognoverunt,
Alleluja: Ego sum pastor bonus;

Off: Deus, Deus meus / Nie zna śmierci (5 zwr. z powt.);
Co: Ego sum pastor bonus / Wesoły nam dzień dziś nastał (Zwr. 1-8 i 17);
Zakończ.: Regina Coeli.
#2
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - ...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 07-04-2024, 12:06:18
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza Św. śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 07 kwietnia 2024, Niedziela w oktawie Wielkanocy (Dominica in albis); C: MatMark IBP, m:5; org: BartGancz, schola propriów: KZ, TD, KB; schola polifoniczna (ordinaria + pieśni): Lumen de lumine (ŁukCzar).

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Quasi modo;
Msza: Regina Coeli (Palestrina), Credo III;
Alleluia (z Grad., z jubilacją), v: In die resurrectionis (psalmodią) / v: Post dies octo (psalmodią), Alleluja (z Allelui, z jubilacją).
Off: Angelus Domini / Zwyciezca śmierci (wielogłos / pieśń: 3 zwr.);
Co: Mitte manum tuam / Chrystus zmartwychwstan jest (wielogłos / pieśń: całość) / Alleluja (Szamotulski)
Zakończenie: Regina coeli (simplex).
Wyjście Asysty: Bądź wiesioła Panno czysta (3 lub 4 zwr.)
#3
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - ...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 01-04-2024, 22:34:59
Kościół p.w. Św. Krzyża, Świdnica, Msza Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, poniedziałek wielkanocny, 01 kwietnia 2024; C: X Julian, m:4; K: KZ;

Intr: Introduxit;

Msza: VIII, Credo III;

Grad.: Haec dies (V: Dicat),
Allel: Angelus Domini / Seq: Victimae paschali laudes;

Off: Angelus Domini / Chrystus zmartwychwstan jest (zwr.1, 2, 3, 4, 8, 9);
Co: Surrexit Dominus / Otrzyjcie już (zwr. 1, 2, 3, 6 + ostatnia)

Zakończenie: Regina coeli (simplex).
#4
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 31-03-2024, 15:23:54
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wigilia Paschalna (30 marca 2024), godz. 19:00, Obrzędy w Klasycznym Rycie Rzymskim Pre '55; C: X Wiktor T. X. Ir w chórze, przy Komunii i procesjach, m: 14; org: BartGancz.; s: KZ, TD, LT, KB + BartGancz.

Kantyk  po IV czyt: Cantemus Domino (KZ / TD);
Kantyk po VIII czyt: Vinea facta est (BartGancz / TD);
Kantyk po XI czyt.: Attende coelum (KZ+KB / TD / BartGancz / KZ+LT);

Przed  święceniem wody chrzcielnej, w procesji do chrzcielnicy: Resp: Sicut Cervus (KZ / TD);
Pokropienie wodą po obrzędach jej poświęcenia a przed dodaniem świętych olejów: Com przyrzekł Bogu (2 zwr., z powtarzaniem);
Po wlaniu olejów do wody chrzcielnej, w czasie powrotu do praesbiterium & prostracji: Litania do Wszystkich Świętych (Zdwojone wezwania: KZ / TD);

Msza Święta Wigilii Paschalnej:
Kyrie (Msza I)
Gloria (Msza VIII)
Śpiew przed Ewangelią: 3x Alleluja, następnie: Confitemini Domino / Tr: Laudate Dominum (V: TD)
Offertorium: Zwycięzca śmierci (całość);
Sanctus (Msza VIII)
Komunia: Otrzyjcie już łzy płaczący / Chrystus zmartwychwstan jest (całość);

Nieszpory: Alleluja / Ps 116;       
                  Vespere autem sabbati / Magnificat (KZ+KB / TD+LT) - niestety zagłuszone przez organy - na przyszłość należy ograniczyć udział organisty bo przejął całe Magnificat przy pomocy mikrofonu i głośnego organu. Planowana była przerwa przed Gloria Patri aż do ukończenia okadzań, niestety Celebrans się pospieszył i uciął Magnificat bez doxologii..

Procesja resurekcyjna: Gloria Tibi Trinitas / Ps. 116 / Ps. 3, następnie Cum Rex gloriae a po nim na procesji dookoła kościoła - Wesoły nam - całość.
Po powrocie do kościoła Surrexit Dominus de sepulchro / Qui pro nobis... (x3)
Te Deum (inton) / Ciebie Boga wysławiamy (całość) z przerwą na błogosławieństwo Najśw. Sakramentem zgodnie ze starym Rytuałem
Et valde mane [także przejęte przez organistę].

Po ost. Ewang: Regina coeli
Wyjście: impr. org.
#5
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 30-03-2024, 11:48:58
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Piątek (29 III 2024), godz. 19:30, KRR pre '55: C: X Natan; w chórze i procesjach: X Ir;  min.: 14; Org: [tacet]. s: KZ, TD, LT, MarCzap, AdSKO, BartGancz;

Czyt. 1 MacRum
Tr. 1: Domine audivi [wg nut: 1 MarCzap, 2 TD+SKO, 3 BartGancz, 4 TD+SKO];
Czyt. 2. KrzKoz
Tr. 2. Eripe me, Domine [wg nut: 1 BartGancz, 2 TD+SKO, 3 KZ+LT, 4 BartGancz, 5 MarCzap, 6KZ+LT, 7 TD+SKO, 8 BartGancz, 9 MarCzap, 10 TD+SKO];
Pasja - śpiewana, j.pol. (E: BartGancz, Xp: LT, S: KrzKoz.);

Odsłonięcie Krzyża: Ecce lignum crucis (łac., wersja +/- wg nut / odp. wg nut);
Improperia (Popule meus (KZ+MCzap+BarttGancz) - Quia eduxi te (TD, SKO, LT) - Quid ultra (K+M+B)),  Hagios o Theos (K+M+B)/ Sanctus Deus (TD+SKO+LT) /x3
Adoracja Krzyża:
1) Crucem Tuam
2) Ludu mój ludu (11 zwrotek)
3) Crux fidelis (tylko CF - Pange lingua - CF & Dulce lignum)

Przyniesienie Najśw. Sakramentu przed Komunią kapłana z Ciemnicy: Vexilla regis;
Po Komunii kapłana (nie ma Komunii Wiernych): Krzyżu święty (3 zwr.)

Procesja do Grobu: Odszedł Pasterz od nas (całość z powt. "O Jezu" x2 + powt. 1. zwr.).
Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim + przyniesienie krzyża ubranego w czerwony ornat i takąż stułę: Jezu Chryste Panie miły (całość) / Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony (3 zwr. z Siedl. z powt.).
#6
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 29-03-2024, 10:21:44
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Czwartek (28 III 2024), godz. 19:30, KRR pre '55. C: X Ir, m: 16 + duchowny w birecie; Org: TomNies., s: KZ, TD, LechT, AdStan.

Wejście Asysty: Impr. org.
In: Nos autem,
Missa VIII (także Sanctus i Agnus, z "dona nobis pacem" (KZ) oraz Ite (X Ir));

Czyt: TD;
Gr: Christus factus est (wg neum) (KZ+TD);
Of: Dextera Domini / O Krwi najdroższa (4 zwr - KZ+AdSta);
Co: Dominus Jesus postquam coenavit (bez wersów) / Witam Cię witam (całość - 4 zwrotki, z powt.) / Duszo Chrystusowa / Jezusa ukrytego (3 zwr. z powt. od "On się nam");

Przygotowanie do procesji: Jezu miłości Twej (2 zwr. bez powt.)
Procesja z Kielichem (zawierającym 2 Hostie na Piątek - do Komunii Kapłana oraz wystawienia w monstrancji w Grobie Pańskim): Sław języku (część procesyjna pierwsze 4 zwr. + pierwsza - wskutek uroczystego tempa procesji) /  "Przed tak wielkim" po dotarciu Kielicha na miejsce w Ciemnicy).
Adoracja oraz przyniesienie cyborium z komunikantami: Ogrodzie Oliwny (4 zwr. z powt.)

Obnażenie głównego ołtarza - Ps. 21 recto tono na 2 chóry - (KZ+LT / TD);

Mandatum - (2 x 6 ministrantów, przed Ołtarzem):
1) odczytanie Ewangelii (pol);
2) I. Mandatum novum do vobis,
3) II. Postquam surrexit Dominus,
4) IV. Domine tu mihi,
5) V. Si ego Dominus,
6) VIII. Ubi caritas (całe, KZ+TD).
7) Dialogi kończące, oracja, wyjście Asysty w ciszy.

Przed Ciemną Jutrznią: Uważ pobożny człowiecze u siebie (MCzap, ze stalli)
Ciemne jutrznie (pocz. ok. 22:00, prow: KZ / ŁCz)
#7
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 28-03-2024, 10:41:24
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielka Środa, 27 marca 2024, 19:00, KRR '62, C: XIB, m:8; org: Tom NIestr; s: KZ, TD, LT oraz ŁukCz.

Wejście Asysty: Jezu Chryste Panie miły (całość)
In: In nomine Domini;
Msza XVIII (sine Credo);

Czyt. I: ŁukCz
Gr: Ne avertas (psalmodią - KZ);
Czyt. II: TD
Tr: Domine, exaudi (psalmodią - KZ/ŁukCz, poza ost. wers (ŁukCz) i inton (KZ). wg nut)

Pasja wg Św. Łukasza, śpiewana, łac., z mikrof. [I: LechT., N: KZ, S: ŁukCz.];

Off: Domine, exaudi / Krzyżu święty nade wszystko,
Co: Potum meum / Ogrodzie Oliwny (ok. 8 zwr.),

Wyjście: Króla wznoszą się znamiona (całość).

Po przebudowaniu presbiterium - Ciemna jutrznia Wielkiego Czwartku.
#8
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 26-03-2024, 21:16:38
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Wtorek, 26 marca 2024, 19:00, KRR, C: XIB, m:11; org: P. Damian; s: KZ, TD, LT.

In: Nos autem;
Msza XVIII (sine Credo);
Czyt: TD (ton prorocki)
Gr: Ego autem (psalmodią, poza int i zakończ-  KZ);

Pasja wg Św. Marka, śpiewana, łac., z ambony (I-Piotr Mat.), miejsca przewodniczenia NOM (S-BartGancz), i pulpitu NOM [N: MichSiem.];

Off: Custodi me / Jezu Chryste Panie miły (całość)
Co: Adversum me / Jezusa Judasz przedał (wszystkie zwr. z Siedl '93),
Po ost. Ewang.: Ave Regina Coelorum
Wyjście Asysty: impr. org.
#9
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 26-03-2024, 21:11:55
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wielki Poniedziałek, 25 marca 2024, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 19:00; C: XIB, m: 7; o: brak, s: tacet;

Decyzją X Duszpasterza Msza Św. Wielkiego Poniedziałku była celebrowana jako cicha.
#10
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek SEPTUAGESIMA...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 26-03-2024, 09:32:31
Wrocław, kolegiata p.w. Św. Krzyża, Niedziela Palmowa, 24 marca 2024, Msza Święta w Klasycznej Formie Rytu Rzymskiego '1962, godz. 18:00; Cel: X IB; org.: P. Damian, s: KZ, TD, KB, LT; m: 12.

-Wyjście Asysty do bocznego Ołtarza MB: Hosanna filio David;
-Dystrybucja palm: Pueri Hebraeorum (ramos) + psalm 23 (6 z przepisowych wersów + Gloria/euouae) / Pueri Hebraeorum (vestimenta) + psalm 46 (11 przepisowych wersów + Gloria/euouae);
Procesja na zewnątrz dookoła kościoła (KZ+KB): Occurunt turbae / Cum angelis / Turba multa / Coeperunt - cały zestaw powtórzony po raz drugi z uwagi na szczupłość śpiewów; po dojściu do drzwi kościoła - z wnętrza zamkniętego kościoła hymn Gloria laus et honor (całość, ref: z org, wersy: TD+LT); wejście do kościoła i dojście do ołtarza: Ingrediente Domino.

Przebieranie szat: Introit: Domine, ne longe;
Missa XVII, Credo I;

Czyt: M. Rumin
Gr: Tenuisti (psalmodią, poza intonacją i zakończebniem);
Tr: Deus, Deus meus [całość psalmodią (KZ/TD) poza intonacją i ostatnim wersem (KZ+TD, po * reszta Scholi), które były wg nut];
 
Pasja wg Św. Mateusza, śpiewana, po polsku, z ambony (I-LechT.), miejsca przewodniczenia NOM (S-MarSkar.), i pulpitu NOM [N: BartGancz.];

Of: Improperium / pieśń;
Co: Pater si non potest / pieśń / O Krwi najdroższa;
P.M.: Ave Regina Coelorum.