Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - czytane

#1
1. Bądź pozdrowiona o Maryjo,
Królowo nieba, o Maryjo!

Ref.: Cherubini śpiewajcie,
Serafini cześć dajcie,
Zdrowaś, zdrowaś,
zdrowaś, Maryjo.

2. Tyś łaski pełna, o Maryjo,
Pan zawsze z Tobą, o Maryjo.

3. Błogosławionaś, o Maryjo,
Między niewiasty, o Maryjo.

4. I błogi owoc, o Maryjo,
Żywota Twego, o Maryjo.

5. Módl się za nami, o Maryjo,
Teraz i w śmierci, o Maryjo.

6. Byśmy Cię w niebie, o Maryjo,
Wiecznie chwalili, o Maryjo.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#2
1. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Różyczko rajska, Pani anielska,
Panienko Maryjo!

2. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Królowo Świętych, ucieczko nędznych,
Panienko Maryjo!

3. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Chorych lekarko, ranna jutrzenko,
Panienko Maryjo!

4. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Oblubienico, czysta Dziewico,
Panienko Maryjo!

5. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Śliczna Panienko, ranna jutrzenko,
Panienko Maryjo!

6. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
Tyś pocieszenie i wspomożenie,
Panienko Maryjo!

7. Bądź pozdrowiona, błogosławiona,
K'Tobie wzdychamy, z płaczem wołamy,
Panienko Maryjo!

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#3
1. Bądź od nas pozdrowiona, o Maryjo!
Od wszystkich ulubiona, Matko miła!

Ref.: O, Maryjo, Matko nasza
Proś za nami Jezusa.

2. K'Tobie się uciekamy, o Maryjo!
Twej pomocy żądamy, Matko miła!

3. Z Ciebie wszelkie wesele, o Maryjo!
Mamy wołając śmiele, Matko miła!

4. Tyś smutnych pocieszenie, o Maryjo!
I w nędzach wspomożenie, Matko miła!

5. Zlituj się, Matko droga, o Maryjo!
Uproś łaskę u Boga, Matko miła!

6. Przybądź nam ku pomocy, o Maryjo!
Przeciw czartowskiej mocy, Matko miła!

7. Usłysz nas w tej dolinie, o Maryjo!
A łaska nas nie minie, Matko miła!

8. Z macierzyńskiej opieki, o Maryjo!
Nie wypuść nas na wieki, Matko miła!

9. Uproś w dobrym wytrwanie, o Maryjo!
Lekkie w Bogu skonanie, Matko miła!

10. Zjednaj przez Twą przyczynę, o Maryjo!
Dobrą śmierci godzinę, Matko miła!

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#4
1. Bądź Maryjo, Matką moją,
Dziecię wiedź do niebios bram.
Dajże Ty mi łaskę swoją,
Bo w niej tylko życie mam.

Ref.: Światu umrzeć, Bogu żyć
Wiernym sługą Twoim być.

2. Tobie głośne składać dzięki,
Każdy człowiek z serca rad,
Wyzwolony z czarta ręki,
Ciebie wielbi cały świat.

3. Kiedy przyjdzie mi śmierć sroga,
O Maryjo, przy mnie stój,
Nie zapomnij, że do Boga,
Wiódł mnie w życiu sztandar Twój.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#5
1. Ave Maryja, zdrowaś Maryjo!
Dłoń Twa w strapieniach, wszelkich cierpieniach,
Łzy nam osusza, Matko Jezusa
Bądź nam też Matką w życia zwątpieniach.

Ref.: Tyś Matką czule nas kochającą
Do Ciebie oczy wznosimy łzawe
Bądź nam pomocą Nieustającą.
Ave Maryja, o, Ave, Ave.

2. Ave Maryja, zdrowaś Maryjo!
Wierni w nowennie nieustającej
Wznoszą zbawienne prośby gorące,
Zwróć ku nam oczy miłością tchnące!

3. Ave Maryja, zdrowaś Maryjo!
W modłach błagalnych, w czynach ofiarnych,
Łask biorą wiele twoi czciciele,
Boś Ty szafarką w bożym Kościele.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#6
1. Ave Maryja, witaj Dziewico
Tyś lilia wonna, róża wybrana,
Wieżo Dawida z kości słoniowej.
Domu najczystszy, Niepokalana!

2. Ave Maryja, Ucieczko grzesznych,
Ratuj, bo dusza grzechem skalana
Wskaż ścieżkę prostą do Twego Syna
O, Pośredniczko Niepokalana.

3. Ave Maryja, Królowo dziewic,
Niech Twą czystością będzie odziana
Nasza ojczyzna i młodzież cała,
Królowo Polski Niepokalana.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#7
1. Ave Maryja, Salve Regina,
Śnieżna Lilijo. Matko Jedyna.
Brzmią nieustannie hymny majowe,
Najświętszej Pannie. Niebios Królowej.

2. Pod Twą obronę się uciekamy,
Naszą niedolę Tobie składamy.
Matko litości, polska Królowo,
Pełna ufności brzmi pieśń majowa.

3. O Pani, Pani, nadziejo nasza,
Twoi poddani, Twa dziatwa lasza,
Błagalnie do Cię podnosi dłonie,
O Matko nasza w polskiej Koronie!

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#8
1. Aniołów Królowo, o Bogarodzico,
Bądź dla nas Matką wspieraj łaskami!
Spójrz na nas litośnie, Przeczysta Dziewico,
My dzieci Twoje, bądź zawsze z nami!

2. Szafarko litości, Ucieczko w strapieniu,
Pociechę ześlij, Matko ma droga!
O, prowadź nas w smutku, o prowadź w cierpieniu,
Daj rękę Twoją i wiedź do Boga!

3. Gdy pokus nawała nad duszą się zbiera,
Maryjo czuwaj, nie spuszczaj z oka!
Twe serce nam otwórz, pomagaj i wspieraj,
Swą miłość pokaż, jak jest głęboka!

4. I prowadź nas, Matko, do Twego Syna,
Gdzie szczęście wieczne i nieskończone,
Racz z Bogiem nas zjednać, o Matko jedyna,
Maryjo, wyproś wieczną koronę.

Śpiewnik Maryjny, J. Szyca 1957r.
#9
1. Jak na uczcie w Kanie, Matko proś za nami, aby Syn Twój sprawił naszych serc przemianę.

Ref.: Jezu, Tobie Hosanna, za dar łaski Twej. Niechaj brzmi nieustannie wdzięczna serca pieśń.

2. Jak na uczcie w Kanie, Matko przypominasz: czyńcie, co wam każe słowo mego Syna.

3. Jak na uczcie w Kanie Ty nas uczysz, Matko, modlić się do Syna, z Nim nieść pomoc braciom.

4. Jak na uczcie w Kanie Ty się, Matko, troszczysz, aby śpiew weselny rozwiał smutku mroki. (lub: aby dzień weselny był dniem ich radości.)

t. i m.: ks. Zbigniew Piasecki
Abba Ojcze wyd. 2019
#10
Ref.: Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę Twego Ojca.

1. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, * abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
2. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, * jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa.
3. Odnawiajmy się duchem w myśleniu naszym * i przyobleczmy nowego człowieka.
4. Stworzonego według Boga, * w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
5. Bądźmy więc naśladowcami Boga, * jako dzieci umiłowane.
6. I postępujmy drogą miłości, * bo i Chrystus nas umiłował.

t: wg Ef
opr.: ks. S. Ziemiański
M: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#11
Ref.: Ludu kapłański, ludu królewski, * zgromadzenie święte, * ludu Boży, * śpiewaj twemu Panu.

1. Tobie śpiewamy, o Synu, umiłowany Ojca. * Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, żywe Słowo Boga.
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny, * Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, Tyś nas przyszedł zbawić.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich. * Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Królu cichy i pokorny.
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości. * Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, Drogo nas wiodąca.
5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu, Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju przez Krew Twego Krzyża.
6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło, dace łaskę, * Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienia, Żywa Wodo, Chryste.
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany, * Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy, my Twe latorośle.
8. Tobie śpiewamy, Prawdziwa Manno, daca życie, * Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, któryś zstąpił z nieba.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa, * Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzisz wszystkie owce Twoje.

t. i m.: L. Deiss
Adapt.: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#12
Ref.: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza! * Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, * miłość czyni życia prawem. * Chrystus naszym jest pokojem, * naszym pojednaniem.

1. On jest Słowem nad wieki, * pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie * i ukazał nam swą chwałę.

2. To On Głową jest Kościoła * i początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał Bóg, by cała pełnia * w Jego ciele zamieszkała.

3. Pokój przyszedł On budować * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak brat starszy nas prowadzi * do radości swego Ojca.

t: por. Ef 2,12-18
opr.: s. M. Stecka
M: G. Skop

Droga do Nieba wyd. 2021
#13
Ref.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem!

1. Uradowałem się wezwaniem: * pójdziemy do domu Pana.
2. I oto stoję u bram Twoich, * Jeruzalem nowe, Kościele Święty!
3. O, Jeruzalem, miasto pokoju, * w Tobie wszyscy się jednoczą.
4. Przychodzą doń pokolenia, * aby wielbić imię Pana.
5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, * niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
6. Dla braci i bliźnich naszych * prosimy o dobra Twoje.

t: Ps 122(121)
Tł.: ks. J. Dziurzyńskich
M: ks. Z. Piasecki

Droga do Nieba wyd. 2021
#14
1. Błogosławieni ubodzy i cisi, * bo ich jest niebo Bożej obecności, * większe od ziemi zbyt małej dla ducha * i ludzkich pragnień.

2. Błogosławieni płaczący samotnie, * bo otrzymają radość i pociechę. * Pokój czyniący zostaną nazwani * synami Boga.

3. Błogosławieni, co służą swym braciom * przez miłosierdzie, bowiem go dostąpią; * serca czystego wpatrywać się będą * w oblicze Pana.

4. Błogosławieni wierzący w nadejście * królestwa prawdy i sprawiedliwości; * wzgardą okryci, żyjący w ucisku, * posiądą ziemię.

5. Błogosławiony niech będzie na wieki * nasz Bóg jedyny w Trójcy niepojętej, * źródło, początek i Dawca łaskawy * doskonałości.

t: wg Mt 5,3-10
Opr.: o. P. Galiński
M: M. Machura

Droga do Nieba wyd. 2021
#15
Ref.: Alleluja, alleluja!

1. Chwalcie Pana, bo dobry, * śpiewajcie Bogu naszemu, * bo On pełen słodyczy. * Jemu się chwała należy.

2. Pan wznosi Jerozolimę, * lud rozproszony zgromadza. * On leczy lem złamanych, * sam obwiązuje ich rany.

3. Liczbę gwiazd On ustala * i każdą zna po imieniu, * wielki nasz Pan i potężny, * w swojej mądrości niezmierny!

4. Pan uniżonych podnosi, * pysznych do ziemi przygniata, * śpiewajcie Panu w podzięce, * Bogu na cytrze zagrajcie!

t: Ps 146(147)
M: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#16
Ref: Alleluja, alleluja!

1. Cały świat niech się w Panu weseli, * niech Mu służy z radością i czcią, * niech się cieszy i biegnie do Niego!

2. On nasz Pan, On nasz Bóg i Stworzyciel, * w Jego ręku spoczywa nasz los, * myśmy ludem i Jego owcami.

3. Pójdźcie z pieśnią do Jego świątyni, * w świętych progach zanućcie Mu hymn, * błogosławcie i chwalcie Jego imię!

4. Bo nam Pan miłosierdzie okazał, * dobroć Jego po wieczny trwa czas, * co raz przyrzekł, to spełnia najwierniej.

T: Ps 100(99)
Tł. ks. S. Ziemiański
M: L. Deiss, ks. Z. Malinowski

Droga do Nieba wyd. 2021
#17
1. Panie Jezu, Chryste, Światło niegasnące, * słuchaj śpiewu swoich braci. * Rozpal w nas swój ogień, pokaż swoją drogę, * podaj rękę zagubionym.

Ref.: Gaśnie dzień, idzie noc, Panie, zostań z nami, * Kyrie eleison.

2. Sługo najbiedniejszych, przyjdź uwolnij więźniów, * otwórz oczy niewidzących, * nawiedź opuszczonych, pociesz zasmuconych, * ulecz rany, obudź radość.

T: J. Węcławski
M: ks. Z. Bernat

Droga do Nieba wyd. 2021
#18
1. A któż Cię to, mój Jezu! * Do tak okrutnego *
Krzyża przybił wszystkiego * Krwią ubroczonego? *
Ręce Twoje, co niebo * I ziemię stworzyły, *
Srogie gwoździe żelazne * I nogi Przebiły.

2. Ciało śliczne Panieńskie T Gwałtem rozciągniono, *
W Boku Twoim głęboką * Ranę uczyniono; *
Wieniec z ciernia i głogu, * Bardzo kolącego, *
Zranił Najświętszą Głowę * Do mózgu samego.

3. Usta stoją otwarte, * Jagody skalane, *
Wdzięczna Twarz brzydką flegmą * I oczy uplwane; *
Krew się jedna od słońca * Zsiadła gorącego, *
Druga na ziemię płynie: * Z rąk, z nóg; z boku Twego.

4. Nad głową wyrok śmierci * Widzę zawieszony, *
Gorzej niźli złoczyńca, * Mój Jezus zelżony; *
Z szat niewinnie odarty, * Ciało obnażone *
i na ognistem słońcu. * Srodze upalone.

5. Żyłki nie masz, z którejby * Krew się nie toczyła *
Ani członka zdrowego, * Cóż tam za złość była? *
Tyś Święty nad Świętymi, * Wszystkoś ugruntował; *
A któż Cię to, mój Jezu, * lak srodze skatował?

6. Grzechy twoje a miłość * Moja to sprawiła, *
 Że mnie dla ciebie męki * Cierpieć zniewoliła; *
Ale ty za tę miłość * Jak Mi obsługujesz, *
Pychą twą głowę Moją * Znowu koronujesz.

7. Łakomstwo z własnego Mnie * Odzienia odziera, *
Nieczystość, gwoźdźmi ręce, * Włócznią bok otwiera, *
Gniewem, mszczeniem bezbożnie * Ciało me biczujesz, *
Zazdrością na śmierć sądzisz, * Okrutnie krzyżujesz.

8. Obżarstwem usta Moje * Często policzkujesz, *
Dla kłamstwa, krzywdy, co dzień * Żółcią mnie częstujesz, *
Ej, nawróć się grzeszniku, * Czas poprzestać złego, *
Czyń pokutę, a chwyć się ? Życia pobożnego.

9. Oto widzisz, żem żywot * Położył za ciebie, *
Chcę, abyś nie był w piekle, * Ale ze mną w niebie, *
Wołam z krzyża: nawróć się, * Poniechaj sprosności, *
Bo cię czekam tak dawno * W gorącej miłości.

10. Rozciągnąłem Swe ręce * Szeroko dlatego:*
Abym mógł objąć ciebie * Pokutującego; *
Pójdź do Mnie, nie umknę się, * Miłość mnie przybiła,*
I głowę Mą łaskawie * K'tobie nachyliła.

11. W rękach, nogach, obfite * Źródła przekowała, *
W boku drogę do nieba * Tobie zgotowała. *
Otoć się sam oddaję, * Masz mnie już wszystkiego, *
Nie wątpże, nie, nie znajdziesz * Nade Mnie lepszego.

12. Jam skarb wszystkiego świata, * Nie umknę Mej ręki, *
Proś, o co chcesz, a dam ci * Dla Mej gorzkiej męki." *
Do Ciebie, o nadziejo, * Żywota mojego, *
Któryś mnie na tym krzyżu * Odkupił grzesznego.

13. Uciekam się, ciężkimi * Grzechami ściśniony, *
Łaskawemi słowami * Twemi pocieszony. *
Przybijże serce moje * Twoimi gwoździami *
Niechaj płyną hojnie łzy * Z oczu potokami.

14. Patrząc na Twoją postać, * Co grzechy zrobiły, *
Że Cię, Jezu, okrutnie * Do krzyża przybiły. *
O miłości, o krzyżu, * O gwoździe, o rany, *
O Jezu, któryś dla mnie * Jest ukrzyżowany.

15. Daj mi patrzeć na rany, * Tu opłakać grzechy, *
Abym wiecznej od Ciebie * Dostąpił pociechy. *
Upadam do nóg Twoich, * Z serca pokornego, *
Żałuję, żem Cię zranił, * Zbawiciela mego

16. Nie chcę więcej obrażać, * Brzydzę się grzechami; *
Niechże tu u nóg Twoich * Rozpłynę się łzami. *
Gardzę wszelaką świecką * Obłudą, marnością, *
Ciebie kocham, mój Jezu,* Zupełną miłością.

17. Dia Twej, Jezu, miłości, * Krzywdy swe bliźniemu *
Odpuszczam i nagradzam * Com winien każdemu. *
Zmiłuj się, o mój Jezu, * Przez Twe święte rany, *
Nad grzesznikiem, boś Ty skarb * Łaski nieprzebrany.

18. Ty z krwawopłynnych zdrojów * Miłosierdzia Twego, *
Oczyszczasz i przyjmujesz * Grzesznika każdego. *
Raczże i mnie oczyścić * Przyjąć do Siebie, *
Abym odtąd tu żyjąc, * Nie odstąpił Ciebie.

19. Aż mnie z krzyża obejmiesz, * Pokutującego *
I wprowadzisz do nieba, * Bramą boku twego. *
Daj mi dobrze żyć, umrzeć, * Jezu ukochany, *
Daj szczęśliwe skonanie: * Patrząc na Twe rany.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
Mel. Gillar
#19
1. Zawitaj nam Maryjo, w naszym tu kościele:
Gdzie nam u Syna Swego wypraszasz łask wiele.

Ref.: Wielbimy Cię Maryjo,
Fatimska Panno Maryjo,
Maryjo proś za nas.

2. O, bądź nam pozdrowiona, Fatimska Królowo,
O, niech za Twą przyczyną, wiara się ożywia.

3. Królujże nad kościołem, który Ciebie chwali,
I który się ucieka do Ciebie, o Pani.

4. O, Króluj nam Maryjo w każdej też potrzebie,
niech Ucisk i przewrotność nas nigdy nie złamie.

5. Panuj nad jednostkami i nad rodzinami,
Panuj i w społeczeństwie, między narodami.

6. Niech w czasach tych, o Matko, pieśń chwały Twej płynie,
Niech w rodzin naszych kole Różaniec Twój słynie.

7. W radościach, jak i w bólach przy Tobie my trwamy,
Opieki Bożej przez Cię z nieba wyglądamy.

8. Przynosisz nam różaniec, lekarstwo na ten czas,
By wrogie siły świata nie przełamały nas.

9. I my dzisiaj przyszliśmy do Ciebie, o Pani,
Ochotnie nasze serca niesiemy Ci w dani,

10. Nasza Pani z Fatimy, my K'Tobie dążymy,
i odmawiać Różaniec Tobie ślubujemy.

11. Przed Tobą dziś stajemy i z płaczem wołamy,
I serca Ci i dusze nasze polecamy.

12. Zachowaj nas, o Matko, od nieszczęsnej wojny,
O uproś nam nareszcie już czas spokojny.

13. O, nie opuść nas, o Pani, ratuj nas w potrzebie,
Aż nas tutaj zebranych, Matko ujrzysz w niebie.

za: https://piosenkireligijne.pl/category/maryjne/page/33/

Na melodię: O Anno łaskiś pełna
Najstarsze źródło jakie póki co znalazłem wskazuje na 2000r. i podaje 2 pierwsze zwrotki.
#20
1. Z skalnych portugalskich gór,
Co się piętrzą aż do chmur.
Tam z ojczyzny Antoniego,
Cudów echo się rozlega
Miłosierdzie czyni Bóg,
By świat z grzesznych zeszedł dróg.

2. Bóg upomnieć lud swój chce
Więc anioła swego śle
By przez biedne wiejskie dzieci
Którym w sercach cnota świeci
Serce Boskie znalazł świat
A lud przyjął boski ład.

3. Potem idziesz sama Ty
I ocierasz ludzkie łzy
By upomnieć świat zepsuty
Że za grzechy czas pokuty
Ze drogą wśród grzesznych burz
Wieniec różańcowych róż.

za: Oremus, Pismo Parafii św. Józefa w Chorzowie, 2000r.
#21
1. Mądrość Ojca niebieskiego *
Chrystus wieczny Syn Jego: *
Przyszedł w niskość świata tego: *
By nas z piekła wyrwał złego.

2. W wielkiej pokorze w cichości. *
Nie litując swej trudności: *
Dla narodu człowieczego, *
Widząc wielki upad Jego.

3. A z onej Boskiej miłości, *
Przyjął się na nasze złości, *
Podjął mękę dobrowolną, *
Przez naszą krewkość swawolną.

4. O gdyby to kto obaczył, *
Co ten Pan uczynić raczył: *
Iż dla człowieka grzesznego *
Nie litował ciała Swego.

5. Był na krzyżu zawieszony, *
Wszystek świętą krwią skropiony, *
Życząc z wielkiego pragnienia *
Nędznemu człeku zbawienia.

6. A w onej Swej srogiej męce, *
Rozciągnąwszy obie ręce, *
Wołał: pójdźcie moi mili, *
Byście się mną pocieszyli.

7. Ale my nie bacząc tego *
Dobrodziejstwa Pana Swego: *
Wolimy światu folgować, *
Jego złych spraw naśladować.

8. Tak się bardzo rozbujało, *
W grzechach naszych marne ciało, *
Które swawolnie kochamy *
O Twą łaskę nic nie dbamy.

9. Ale Pan Swe święte ciało *
Dał, aby za nas cierpiało: *
Nam życząc miejsca onego, *
Przez Adama straconego.

10. A tak, wszechmogący Panie, *
Racz dać z łaski swej uznanie: *
Byśmy Cię prawie poznali, *
Woli Twej naśladowali.

11. Racz nas przez Swą srogą mękę, *
Przyjąć pod Swą mocną rękę. *
Boć o nas źle z każdej strony *
Nie będzie li Twej obrony.

12. Nieprzyjaciół zewsząd dosyć, *
A gdzież mamy ręce wznosić: *
Jedno ku Tobie, nasz Panie, *
Gdyż w Tobie nasze ufanie.

13. O Ojcze nasz dobrotliwy, *
Raczże nam być miłościwy; *
Nas marnotrawne synaczki, *
Przyjmij w łaskę nieboraczki.

14. Boć żeśmy wielce zgrzeszyli, *
Majestat Twój obrazili: *
Wszakże z Swej Boskiej miłości, *
Racz odpuścić nasze złości.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.

Melodja: O duszo wszelka nabożna
#22
1. Już ma być zamordowany, Baranek niepokalany, *
Jezus Chrystus Nazareński, nasz Odkupiciel niebieski.

2. O Mądrości Ojca swego, mając wiadomość wszystkiego, *
Wyniszczasz siebie samego, abyś zmazał dług winnego.

3. Miano Cię za złośliwego, złoczyńcę śmierci godnego, *
Wreszcie dasz się źle osądzić, byś mi mógł niebo przysądzić.

4. Myśmy na to zasłużyli, abyśmy męki znosili, *
Chrystus bowiem nic nie zgrzeszył, gdy się człowiek w grzechu cieszył.

5. I my chcemy krzyż przyjmować, Chrystusa w nim naśladować, *
Niosąc w pokucie, cichości, stanu swojego przykrości.

6. Bo do Cię Panie niebieski, wiodą jeno krzyża ścieżki, *
Sam Chrystus wiele podstąpił, nim do chwały Swojej wstąpił.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
#23
1. Którego pasterze czcili, *
Którym Anieli mówili: *
Niech odejdzie strach na stronę, *
Macie Króla na obronę.

2. Trzej królowie przyszli potem, *
Z mirrą, kadzidłem i złotem; *
Mirrą człeka, złotem Pana, *
A kadzidłem czczą kapłana.

3. Weselmy się stąd z Maryą, *
I niebieską hierarchią, *
Wdzięczne dzięki oddawając, *
Słodkich pieśni dobywając.

4. Chrystusowi wcielonemu, *
Z Maryi narodzonemu: *
Moc, zbawienie, cześć, zwycięstwo *
I wieczne błogosławieństwo.

Zbiór Pieśni Katolickich, 1924r.
#24
1. Chrystus Pan się narodził * Świat się cały
odmłodził, * Et mentes, et mentes et mentes.

2. Chrystus Pan się narodził * I z grzechów
oswobodził, * Animas, animas, animas.

3. Chrystus Pan się narodził, * Złość w miłości
złagodził, * In cordis, in cordis, in cordis.

4. Chrystus Pan się narodził, * Żywot ludziom
osłodził, * In terra, in terra, in terra.

5. Chrystus Pan się narodził, * Boga z ludźmi
Pogodził, * In semper, in semper, in semper.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
#25
1. Brama niebios się otwiera. Dzień wesoły!
W której łaska się otwiera. Dzień to jest wesoły!

Ref.: Niechaj dnia tego wesele,
zabrzmi w powszechnym kościele.

2. Światłość światu niewidziana, Dzień wesoły! *
Z żywota Panny wydana, Dzień to jest wesoły!

3. Matce-Pannie cześć i chwała, Dzień wesoły! *
Wiernym nadzieja powstała, Dzień to jest wesoły!

4. Tobie, Panie, dajem pienie. Dzień wesoły! *
Na Twe święte narodzenie, Dzień to jest wesoły!

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
Melodja; Cieplik 43 A