Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Catholicus

#1
ANTYFONARZ MONASTYCZNY (TYNIEC 1988) - tez poszukuje tej księgi. Jeśli ktokolwiek jest w posiadaniu, to również prosze o kontakt.
#2
Z liturgii godzin jeszcze jest ładny tekst hymnu, ale to akurat melodii jest pod dostatkiem do wyboru.

Hymn z nieszporów:

1  Sławmy niewiastę roztropną
I ozdobioną cnotami,
Która bogata w zasługi
Nagrodą nieba się cieszy.

2  Sercem pokornym i cichym
Szukała Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.

3  Czysta w uczuciach i myśli,
Pochlebstwem świata wzgardziła,
Stromą w niebiosach szła drogą,
O losy bliźnich troskliwa.

4  Całe swe życie oddała
Doskonałości uczynkom,
Teraz już w niebie z radością
Ogląda Boże oblicze.

5  Bądź pochwalony na wieki,
Nasz Boże, w Trójcy Jedyny,
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do Królestwa. Amen.


Hymn z Jutrzni:
1  Zbliżcie się, niewinne panny,
Zbliżcie się, małżonki czyste,
Niechaj ziemia i niebiosa
Ricie winną cześć oddają.

2  Ona postem i pokutą
Ciało swoje umartwiała,
Ona dniami i nocami
Wraz z Chrystusem współcierpiała.

3  Was, małżonki, w rodzinnym trudzie,
Jak i was samotne wdowy,
Uczy Rita kroczyć drogą,
Którą sama szła ku niebu.

4  Niechaj będzie chwała Ojcu
I Synowi, i Duchowi Świętemu.
Nam zaś, Rito, twoim sługom,
Uproś radość wiekuistą. Amen.


Hymn z Godziny czytań:
1  Cóż chcesz osiągnąć, Rito, płacząc dniem i nocą?
Nic cię po śmierci najbliższych nie trzyma!
Cóż ci przeszkadza teraz zerwać świata więzy,
By tylko radować się Bogiem?

2  Lecz, gdy u wrót klasztoru stajesz w szatach wdowich,
Tam, gdzie się serce twoje gorące wyrywa,
Od swoich progów oddalają cię dziewice
Jak fala biednego rozbitka.

3  Przestań już łzami swymi ciągle twarz zalewać;
To, czego wzbrania ziemia, dadzą ci niebiosa:
Oto z pomocą spieszy świętych ojców grono
Za tobą się wstawić gotowych.

4  Bóg cię pocieszyć umie w tak cudowny sposób,
Wstaw się i ty u Niego swymi modlitwami,
By twoi słudzy mogli przez świetliste szlaki
Bezpiecznie do nieba się wznosić.

5  Ciebie, najwyższy Boże, Boże nasz jedyny,
Prosim, zgładź nasze winy, oddal zło wszelakie -
Daj sługom twoim pokój, byśmy w długie lata
Twą chwałę pieśniami sławili. Amen.#3
Czy ktoś z Was zna jakieś pieśni ku czci św. Rity? W mojej parafii zapoczątkowano nabożeństwa ku jej czci, ale niestety nie znam żadnych pieśni. W zasobach internetu znalazłem jedynie takie trzy pieśni, które podaję w załączniku. Bardzo proszę o opinie na temat melodii, tekstu. Czy warto uczyć ludzi tych pieśni. Te melodie troszkę mi się wydają płytkie, choć teksty nie są najgorsze. z resztą i tak wcześniej się skontaktuję z kurią, żeby zgodę na wprowadzenie tego do użytku. Poniżej podaję tez kilka tekstów pieśni ku jej czci, ale bez melodii. Może kotś z Was byłby w stanie dopasować melodię z jakiejś innej pieśni rzadko śpiewanej. Liczę na pomoc :-).

1. Moje życie stało się ogrodem,
w którym tak wiele wyrosło chwastów.
One strapień i żalów powodem,
zamiast lilii, tylko ścieżka ostów.

Ref.: W ogrodzie, za rezygnacji krzewem
jest róża, w którą się wpatrywać chcę.
O Rito, ta od beznadziejnych spraw,
Rito wypraszaj potrzebny deszcz łask.

2.  Memu życiu wciąż sensu brakuje.
Błądzę w mrokach, jestem opuszczony.
Tyle razy zmianę obiecuję,
tracąc wiarę, szukam wciąż obrony.

Ref.:  W ogrodzie...

3. Zmagam się z wadami i grzechami.
Zły podpowiada: nie nadajesz się!
Słowa Pana są dla mnie darami.
One wlewają w serce wiele pociech.

Ref.:  W ogrodzie...

4.  Znowu wierzę Słowu mego Pana,
Ogrodnika, duszy mojej – Boga.
Róże dobra piękna, zaufania
Zastąpiły lęki odrzucenia.

Ref.: W ogrodzie...

5.  Moje życie stało się ogrodem,
gdzie miłosierdzie góruje nad grzechem.
Ono łask radości jest powodem,
zamiast ostów, lilii ścieżka biegnie.

Ref.: W ogrodzie...


1. Kiedy w czasach niepokoju
Dusza biedna w lęku tkwi
Kiedy nie wie gdzie ma spojrzeć
Tu przychodzi prosić cię:
Byś grzesznikom wybłagała
Dar przemiany twardych serc
Byś zmęczonym rękę dała
Prowadziła, tam gdzie Bóg!

Ref.: Drogocenna Perło Umbrii,
O wspaniała perło serc!
W twoich rękach próśb spełnienie
Wiec śpiewamy: uproś nam
Wybawienie z mocy złego,
Serca pokój, wiary dar,
Zaufania i miłości
Względem Boga, Ojca nas.

2. Kiedy w biegu spraw codziennych
Gubię Boga, gubię sens,
Kiedy stoję na rozdrożu
Rito, proszę podaj dłoń:
Naucz szukać woli Bożej
Tam gdzie trzeba za nią iść
Pokonując te przeszkody
Wznosząc w górę serca pieśń.

Ref.: Drogocenna ...

3. Kiedy staniesz przed Chrystusem
Z różą życzeń, modlitw mych,
Powiedz proszę, patrząc w oczy
Że Go kocham, ufam Mu.
Niech prowadzi mnie po drogach
Które On sam wybrał mi
A gdy skończę już wędrówkę
W Jego serce wtulę się.

Ref.: Drogocenna ...


1. Bądź pozdrowiona dzielna niewiasto,
jakże wytrwała na drodze swej.
Obdarz nas, Siostro, swoją ufnością
i w swej opiece zawsze nas miej.

Ref.: Święta Rito, przemożna Pani, módl się, módl się za nami.

2. Tyś, Rito, dla nas zawsze podporą
w chwilach słabości, na trudne dni.
Przykład nam dałaś swoją pokorą,
jak mamy dotrzeć do niebios drzwi.

Ref.:  Święta Rito...