Ostatnie wiadomości

#1
Szwarc, mydło i powidło / Odp: Prace techniczne 25.09.20...
Ostatnia wiadomość przez Tomek Torquemada - 25-09-2023, 13:42:39
Już po, prace zakończone powodzeniem. Przez 24 godziny mogą pojawiać się zakłócenia w dostępie.
#2
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Świąt i Uroc...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 24-09-2023, 23:26:32
Kościół p.w. Świętego Krzyża, Świdnica, Msza Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, 24 września 2023, Rocznica poświęcenia kościoła własnego; C: X Julian N., m: 3; org: brak; K: KZ.

Intr: Terribilis est;
Msza: VIII, Credo III;
Grad: Locus iste,
Allel.: Adorabo ad templum;
Off: Domine Deus in simplicitate / Com przyrzekł Bogu (2 zwr. z powt.)
Co: Domus mea / U drzwi Twoicjh (5 zwr.);
Po ost. Ewang.: Ave Regina coelorum (simplex)
#3
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek mszalny - cz...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 24-09-2023, 12:17:09
Kolegiata p.w. Św. Krzyża, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 24 września 2023, XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: IB, m: 4; o: ŁCz; s: KZ, TD + LT i MSz (cyw); schola polfoniczna: Lumen de Lumine.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (TomŁ)

Intr: Iustus es Domine;

Msza: polifoniczna (Kyrie-Gloria-Sanctus-Agnus); Credo III;

Gr: Brata gens (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Domine exaudi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Oravi Deum
Co: Vovete / Zbliżam się w pokorze (zwr. nieparzyste polifonicznie, parzyste lud z organami (całość)) / Sławcie usta Ciało Pana (polif, całość)

Po ost. Ewangelii - Suplikacja: Święty Boże;
Zakończenie: Salve Regina (simplex).
#4
Szwarc, mydło i powidło / Odp: Prace techniczne 25.09.20...
Ostatnia wiadomość przez Tomek Torquemada - 23-09-2023, 23:27:49
Poprawka. Sprawdziłem w konfiguracji, forum jednak będzie w trybie konserwacji (wyłączone) do momentu zakończenia prac.
#5
Szwarc, mydło i powidło / Odp: Prace techniczne 25.09.20...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 22-09-2023, 17:34:12
TO miło że w niedzielę będzie jeszcze normalny dostęp :)
#6
Szwarc, mydło i powidło / Prace techniczne 25.09.2023
Ostatnia wiadomość przez Tomek Torquemada - 21-09-2023, 11:20:21
W poniedziałek 25.09.2023 w godzinach porannych rozpoczną się prace techniczne na serwerze. Na czas prac dostęp do forum będzie możliwy tylko w trybie do odczytu. Po zakończeniu prac przez 48 godzin mogą pojawić się krótkookresowe problemy z dostępem do forum lub z walidacją certyfikatów SSL. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najpóźniej w środę 27.09 wszystko na powrót wróci do normy.
#7
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek mszalny - cz...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 18-09-2023, 20:26:18
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 17 września 2023, XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Ostatnia Niedziela w Kościele u Najśw. Maryi Panny na Piasku; C: XIB, m: 6; o: AS; s: KZ, TD; cyw: KB;

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Intr: Miserere mihi;

Msza: IX, Credo III;

Gr: Timebunt gentes (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Cantate Domino (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Domine in auxilium / Kto się w opiekę (3 zwr.);
Co: Domine memorabor / Kłaniam się Tobie (całość, bez powtórzeń)

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Ducha Świętego;
Suplikacja: Święty Boże;
Przed tak wielkim Sakramentem,
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,
Akty uwielbienia.
Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, Wałbrzych
, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 16:00, niedziela 17 września 2023, XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: X WOjcPawl., m: 2; o: brak; s: KZ.

Intr: Miserere mihi;

Msza: VIII (De angelis), Credo III;

Gr: Timebunt gentes,
Alleluia: Cantate Domino;
Off: Domine in auxilium / Kto się w opiekę (2 zwr.);
Co: Domine memorabor / Twoja cześć chwała (5 zwr.)

Zakończenie: Salve Regina (simplex).
#8
Pieśni za zmarłych / Odp: Pójdź duszyczko wywolona ...
Ostatnia wiadomość przez knrdsk1 - 16-09-2023, 15:19:48
Cytat: marian7 w 19-11-2008, 20:10:561. zwr. zastanawia mnie czy to nie jest błąd w druku - "wywolona" - chyba powinno być - "wyzwolona."
Słownik etymologiczny języka polskiego/wola:
 w psałterzu jeszcze wywolić obok wyzwolić...
 
#9
Pieśni na Wielki Post / A któż Cię to, mój Jezu [nuty]
Ostatnia wiadomość przez czytane - 09-09-2023, 11:22:41
1. A któż Cię to, mój Jezu! * Do tak okrutnego *
Krzyża przybił wszystkiego * Krwią ubroczonego? *
Ręce Twoje, co niebo * I ziemię stworzyły, *
Srogie gwoździe żelazne * I nogi Przebiły.

2. Ciało śliczne Panieńskie T Gwałtem rozciągniono, *
W Boku Twoim głęboką * Ranę uczyniono; *
Wieniec z ciernia i głogu, * Bardzo kolącego, *
Zranił Najświętszą Głowę * Do mózgu samego.

3. Usta stoją otwarte, * Jagody skalane, *
Wdzięczna Twarz brzydką flegmą * I oczy uplwane; *
Krew się jedna od słońca * Zsiadła gorącego, *
Druga na ziemię płynie: * Z rąk, z nóg; z boku Twego.

4. Nad głową wyrok śmierci * Widzę zawieszony, *
Gorzej niźli złoczyńca, * Mój Jezus zelżony; *
Z szat niewinnie odarty, * Ciało obnażone *
i na ognistem słońcu. * Srodze upalone.

5. Żyłki nie masz, z którejby * Krew się nie toczyła *
Ani członka zdrowego, * Cóż tam za złość była? *
Tyś Święty nad Świętymi, * Wszystkoś ugruntował; *
A któż Cię to, mój Jezu, * lak srodze skatował?

6. Grzechy twoje a miłość * Moja to sprawiła, *
 Że mnie dla ciebie męki * Cierpieć zniewoliła; *
Ale ty za tę miłość * Jak Mi obsługujesz, *
Pychą twą głowę Moją * Znowu koronujesz.

7. Łakomstwo z własnego Mnie * Odzienia odziera, *
Nieczystość, gwoźdźmi ręce, * Włócznią bok otwiera, *
Gniewem, mszczeniem bezbożnie * Ciało me biczujesz, *
Zazdrością na śmierć sądzisz, * Okrutnie krzyżujesz.

8. Obżarstwem usta Moje * Często policzkujesz, *
Dla kłamstwa, krzywdy, co dzień * Żółcią mnie częstujesz, *
Ej, nawróć się grzeszniku, * Czas poprzestać złego, *
Czyń pokutę, a chwyć się ? Życia pobożnego.

9. Oto widzisz, żem żywot * Położył za ciebie, *
Chcę, abyś nie był w piekle, * Ale ze mną w niebie, *
Wołam z krzyża: nawróć się, * Poniechaj sprosności, *
Bo cię czekam tak dawno * W gorącej miłości.

10. Rozciągnąłem Swe ręce * Szeroko dlatego:*
Abym mógł objąć ciebie * Pokutującego; *
Pójdź do Mnie, nie umknę się, * Miłość mnie przybiła,*
I głowę Mą łaskawie * K'tobie nachyliła.

11. W rękach, nogach, obfite * Źródła przekowała, *
W boku drogę do nieba * Tobie zgotowała. *
Otoć się sam oddaję, * Masz mnie już wszystkiego, *
Nie wątpże, nie, nie znajdziesz * Nade Mnie lepszego.

12. Jam skarb wszystkiego świata, * Nie umknę Mej ręki, *
Proś, o co chcesz, a dam ci * Dla Mej gorzkiej męki." *
Do Ciebie, o nadziejo, * Żywota mojego, *
Któryś mnie na tym krzyżu * Odkupił grzesznego.

13. Uciekam się, ciężkimi * Grzechami ściśniony, *
Łaskawemi słowami * Twemi pocieszony. *
Przybijże serce moje * Twoimi gwoździami *
Niechaj płyną hojnie łzy * Z oczu potokami.

14. Patrząc na Twoją postać, * Co grzechy zrobiły, *
Że Cię, Jezu, okrutnie * Do krzyża przybiły. *
O miłości, o krzyżu, * O gwoździe, o rany, *
O Jezu, któryś dla mnie * Jest ukrzyżowany.

15. Daj mi patrzeć na rany, * Tu opłakać grzechy, *
Abym wiecznej od Ciebie * Dostąpił pociechy. *
Upadam do nóg Twoich, * Z serca pokornego, *
Żałuję, żem Cię zranił, * Zbawiciela mego

16. Nie chcę więcej obrażać, * Brzydzę się grzechami; *
Niechże tu u nóg Twoich * Rozpłynę się łzami. *
Gardzę wszelaką świecką * Obłudą, marnością, *
Ciebie kocham, mój Jezu,* Zupełną miłością.

17. Dia Twej, Jezu, miłości, * Krzywdy swe bliźniemu *
Odpuszczam i nagradzam * Com winien każdemu. *
Zmiłuj się, o mój Jezu, * Przez Twe święte rany, *
Nad grzesznikiem, boś Ty skarb * Łaski nieprzebrany.

18. Ty z krwawopłynnych zdrojów * Miłosierdzia Twego, *
Oczyszczasz i przyjmujesz * Grzesznika każdego. *
Raczże i mnie oczyścić * Przyjąć do Siebie, *
Abym odtąd tu żyjąc, * Nie odstąpił Ciebie.

19. Aż mnie z krzyża obejmiesz, * Pokutującego *
I wprowadzisz do nieba, * Bramą boku twego. *
Daj mi dobrze żyć, umrzeć, * Jezu ukochany, *
Daj szczęśliwe skonanie: * Patrząc na Twe rany.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
Mel. Gillar
#10
Nasze śpiewniki i inne źródła pieśni / Odp: Himny, prozy i cantica ko...
Ostatnia wiadomość przez wojtas - 04-09-2023, 17:55:08
Podane linki odsyłają do PBI - bakowości internetowej.

Skan starodruku (zdekompletowanego) jest dostępny pod adresem: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/519761/edition/467725